Search

ACTIE NOODHULP ARDENNEN DONDERDAG 29.07.2021 - ACTION AIDE D'URGENCE AUX ARDENNES JEUDI 29.07.2021

De besprekingen met COLRUYT Group zijn afgerond. Zij schenkt 32 paletten (!) met alle artikelen uit de colli die vzw Hands For Freedom heeft samengesteld, wat ons - met de beschikbare mankracht en het aantal bestelwagens - zal toelaten om ongeveer 1.000 volledige colli zakken te vullen met voeding en hygiënische producten voor ongeveer een week en via huis-aan-huis bedeling te gaan afgeven aan gezinnen in de noodlijdende zones. Daarnaast zijn er ook burgers die dierenvoeding, Campinggaz toestellen en kinderspullen schenken. Dit zal donderdag ook overhandigd worden aan gezinnen met huisdieren en/of kinderen.


De hele operatie zal logistiek een hele krachttoer worden maar we zijn er zeker van dat het zal lukken 🙂 Er hebben zich (voorlopig) 38 vrijwilligers aangemeld voor het vullen en verdelen van de colli zakken, waarvan 7 beschikken over een bestelwagen. Wij zoeken nog extra mankracht voor de huis-aan-huis bedeling op locatie en hulp bij het ruimen en opkuisen van wooneenheden. Indien u aanstaande donderdag vanaf 7 u in de ochtend wil helpen : stuur aub een mail naar team@hands-for-freedom.be.


Een hele dikke merci aan COLRUYT voor haar gulheid en humanitaire betrokkenheid !! Ook een dikke merci aan de burgers die dierenvoeding en allerlei andere nuttige spullen schenken ! We hopen deze operatie de komende weken nog meerdere keren te kunnen herhalen. Vzw Hands For Freedom heeft ondertussen ook contact opgenomen met Decathlon voor het betrachten van een schenking van gasstellen, slaapzakken en tenten. Wordt ongetwijfeld vervolgd 🙂


Volg ons aanstaande donderdag via de live streams op youtube. Op die manier kunnen jullie meegenieten wanneer wij ons in het zweet zetten voor de goede zaak 🙂 Ik kijk er al naar uit om met de groep van vrijwilligers en de gezinnen bij wie we zullen aankloppen een super mooie dag te creëren waar we nog lang over zullen praten 🙂

------

Les pourpalers avec le groupe COLRUYT ont été finalisées. Elle fait don de 32 palettes ( !) avec tous les articles des collis que asbl Hands For Freedom a composé, ce qui nous permettra - avec la main d'œuvre et le nombre de camionnettes disponible - de remplir environ 1 000 collis complets de nourriture et de produits d'hygiène bon pour tenir le coup pendant environ une semaine et de les distribuer de porte à porte aux familles dans les zones nécessiteuses. En outre, plusieurs citoyens font également don d'aliments pour animaux, d'appareils électroménagers, des appareils Campinggaz et d'articles pour enfants. Ces articles seront ce jeudi également distribués aux familles ayant des animaux de compagnie et/ou des enfants.


L'ensemble de l'opération sera un véritable tour de force sur le plan logistique, mais nous sommes certains qu'elle sera couronnée de succès 🙂 38 volontaires se sont inscrits (provisoirement) pour remplir et distribuer les sacs, dont 7 ont une camionnette. Nous recherchons toujours de la main d'œuvre supplémentaire pour la distribution en porte-à-porte sur place et de l'aide pour le déblayage et nettoyage de demeures. Si vous souhaitez aider jeudi prochain à partir de 7 heures du matin, : veuillez envoyer un courriel à team@hands-for-freedom.be.


Un grand merci à COLRUYT pour sa générosité et son engagement humanitaire ! Un grand merci également aux citoyens qui offrent de la nourriture pour animaux et toutes sortes d'autres choses utiles !

Nous espérons pouvoir répéter cette opération plusieurs fois dans les semaines à venir. Entre-temps, Asbl Hands For Freedom a également contacté Decathlon pour un don de réchauds à gaz, de sacs de couchage et de tentes. Sans aucun doute à suivre 🙂

Suivez-nous jeudi prochain via le streaming en direct sur youtube. Je me réjouis déjà de créer, avec le groupe de bénévoles et les familles que nous visiterons, une journée merveilleuse dont nous parlerons encore longtemps 🙂

3 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en

NOODHULP ARDENNEN

We weten ondertussen allemaal dat en welke schade de overstromingen op 15-16 juli 2021 veroorzaakt hebben. Vandaag, 8 dagen later zijn in sommige gemeenten en dorpen het puin gedeeltelijk geruimd maar