Search

Ai, ai, dat ziet er niet goed uit



Vertaling :

" Pfizer eist van landen dat zij overheidsactiva, waaronder bankreserves, militaire basissen en ambassadegebouwen, in waarborg geven als onderpand voor verwachte rechtszaken over vaccinatieschade als gevolg van de COVID-19 inenting.

Argentinië en Brazilië hebben de eisen van Pfizer afgewezen. Volgens juridische deskundigen maakt Pfizer misbruik van zijn macht.

In de VS genieten vaccinproducenten al volledige vrijwaring tegen letsels die het gevolg zijn van het COVID-19 vaccin (*) onder de PREP Act. Als u schade oploopt, moet u een schadeclaim indienen bij het Countermeasures Injury Compensation Program (CICP), dat wordt gefinancierd door de Amerikaanse belastingbetaler.

Een belangrijk probleem met het CICP is dat het wordt beheerd door het ministerie van Volksgezondheid en Human Services, dat ook het COVID-19 vaccinatieprogramma sponsort.

Dit belangenconflict maakt het minder waarschijnlijk dat de CICP fouten met betrekking tot het vaccin zal toegeven.

De maximale CICP-uitkering die u kunt ontvangen - zelfs in geval van blijvende invaliditeit of overlijden - is $ 250.000 per persoon, en u moet eerst uw particuliere verzekeringspolis hebben uitgeput voordat de CICP in werking treedt "

_________

(*) Het collectief geheugen is weliswaar kort maar iedereen zal zich toch nog herinneren, me dunkt, dat in augustus 2020 is uitgelekt dat de pharma reuzen ook vanwege de EU vrijstelling van aansprakelijkheid uit hoofd van vaccinatie schade hebben geëist en ... bekomen. Maggie De Block heeft eertijds staalhard gelogen toen ze stelde dat er nog onderhandeld werd over een gedeelde aansprakelijkheid terwijl de EU twee dagen voordien, in een persmededeling, al had kenbaar gemaakt dat de contracten die zij met de pharma bedrijven getekend heeft voorzien in een vrijstelling van aansprakelijkheid.


Het is goed mogelijk dat we nu geconfronteerd worden met een vertraging in de leveringen als drukkingsmiddel tov de EU om ook een onderpand te verschaffen zoals de pharmabedrijven in andere landen eisen. Geen onderpand (*) = geen of beperkte leveringen.

Nota bene, Ursula von der Leyen heeft in januari 2021 in de pers toegegeven dat de contracten bij nazicht waardeloze vodden blijken te zijn omdat er geen verplichting tot levering van de bestelde aantallen voorzien is tegen een bepaalde datum.

(*) Onderpand geven = voldoende waarborgen verschaffen om de kosten die verbonden zijn aan dure gerechtelijke procedures inzake vaccinatie schade schade en vooral ook de schadevergoedingen die daar uit voort vloeien te doen betalen door de overheid van het land waar de processen ingesteld worden en de vertraging in de leveringen dus niets te maken heeft met een tekort aan productiecapaciteit ( argument dat aangewend wordt om de bevolking te sussen want ze moeten toch iets van verklaring kunnen geven voor de vertragingen ).

Trouwens, wie een goed geheugen heeft herinnert zich vast nog wel dat Pf. in augustus 2020 verklaard heeft dat zij tegen december 2020 1 miljard vaccins zou klaar hebben. Dat heeft in alle kranten gestaan. Zij was net zoals Astra al in april begonnen met de productie. Er is in die periode aan de pharma bedrijven gevraagd wat ze zouden doen indien tijdens testfase 3 zou blijken dat het v@x-in niet zou voldoen. Ah, dan is alles goed voor de vuilnisbak zegden ze toen ( hum... ). Dus... tegen december 1 miljard klaar maar nu worden ze slechts met mondjesmaat geleverd omdat de productie niet kan volgen ?


Yeah right.

Connect the dots and you see the full picture.


Het ziet er alleszins niet goed uit voor ons. Een goed verstaander heeft meteen begrepen dat Pf. weet dat er mega problemen zullen komen.

Wie recht in zijn schoenen staat en zeker is van de kwaliteit en de veiligheid van zijn product eist geen vrijstelling van aansprakelijkheid ( wegens niet nodig ) en eist ook geen onderpand van overheden om schadevergoedingen wegens vaccinatieschade te kunnen betalen ( wegens niet nodig). Word ongetwijfeld vervolgd.....

https://childrenshealthdefense.org/.../pfizer-demands.../...

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en