Search

Bedrieglijke informatie door Het Nieuwsblad (en De Morgen)

"Zowel huidige als voormalige leden van de Celeval zouden - anoniem - de wetenschappelijke integriteit van Annemans in vraag stellen"


Laten we eens samen ontleden wat ze schrijven: "Zowel huidige als voormalige leden van de Celeval zouden - anoniem - de wetenschappelijke integriteit van Annemans in vraag stellen"

??? Celeval (of Evaluatiecel) werd begin september opgericht ter VERVANGING van de GEES, die belast was met de exit-strategie. Celeval is een NIEUW adviesorgaan. De leden van Celeval zijn sinds haar oprichting dezelfde. Er zijn geen "voormalige leden".

________ "De aanwezigheid van gezondheidseconoom Lieven Annemans in de Celeval,wordt door meerdere experts ernstig in twijfel getrokken. Volgens de krant De Morgen kwam het woensdag tot een harde confrontatie tussen Annemans, een vurig voorstander van versoepelingen, en experts die al enkele weken waarschuwen voor de stijgende coronacijfers." ??? GAZET VAN ANTWERPEN heeft op woensdag 16.09.2020 een nieuwsartikel gepubliceerd met volgende inhoud : "Pierre Van Damme, Geert Molenberghs en Marc Van Ranst uit de Adviesraad van Celeval gezet omdat zij tegen versoepelingen zijn."

Ze zijn uit de adviesraad van Celeval gezet. Met andere woorden ze zijn verzocht geworden om te vertrekken, hun biezen te pakken.

MVR heeft aan GVA verklaard dat hij tegen versoepelingen is omdat "mensen onderschatten hoe fragiel de toestand is en hoe moeilijk je zo'n curve naar beneden krijgt".


Op zelfde datum (16.09.2020 ) heb ik een open brief tot MVR Van Ranst gericht met volgende inhoud :

"Welke curve Mijnheer Van Ranst? Sciensano EN de EU hebben gisteren nog een nieuwe curve gepubliceerd waaruit blijkt dat het aantal positieve testen in dit land sinds juni statisch is en zich op of rond de 2% situeert. Deze curve zal het dus niet zijn. Sciensano heeft tijdens de persconferentie van deze morgen medegedeeld dat er thans 315 mensen in het ziekenhuis liggen ofwel 2 minder dan de dag voordien, er thans meer mensen het ziekenhuis verlaten dan er opgenomen worden en er geen mensen meer aan de beademing liggen. Deze curve is het dus ook niet. Welke curve dan wel? Kan u eindelijk eens doemscenario's die u sinds de aanvang van de crisis verzint nader toelichten aan de hand van concrete cijfers in plaats van holle woorden te spreken die door NIETS ondersteund worden ? Waaruit blijkt dat, en ik citeer " we op een tanker zitten waarvan je pas na 12 dagen ziet in welke richting hij uitgaat " ? Over welke concrete indicaties beschikt u om dit te mogen stellen ? Zeg alstublieft niet dat dit blijkt uit de toename van het aantal positieve testen want u weet even goed als ik dat dit onzin is. Enkel het aantal ziekenhuisopnames is van tel. Uiteraard doel ik hier op de mensen die ernstig ziek zijn en niet deze die, dixit de eigen statements van de WHO, slechts milde ziektesymptomen vertonen aan de ademhalingswegen en die, zonder enige bijzondere medische zorg zullen herstellen."


MVR heeft dit schrijven van vele personen ontvangen op zijn FB en Twitter. Hij heeft mijn vragen NIET beantwoord en overigens ook niet in de media duiding verschaft over de reden waarom hijzelf en de andere twee experten tegen versoepelingen zijn, terwijl het toch wel essentieel is dat hierover heel concreet, aan de hand van harde cijfers, duiding wordt verschaft. MVR heeft alle personen die mijn open brief gepost hebben geblokkeerd. Dat zegt genoeg me dunkt.

MVR, PVD en PM verschaffen overigens nooit duiding over wat zij verklaren. Ze schetsen doemscenario's zonder dit op enigerlei wijze te onderbouwen.


_________ "Hij (Lieven Annemans) zou al te vaak voorbarige conclusies maken om vervolgens alsnog op zoek te gaan naar wetenschappelijk bewijs. Typerend is de open brief die Annemans eind augustus ondertekende. Hij trok die later weer in en mocht vervolgens aansluiten bij de Celeval. ??? De krant DE TIJD heeft op 01.09.2020 een opiniestuk van Lieven Annemans gepubliceerd. Diezelfde avond zat hij samen met Erika Vlieghe in de studio van Terzake. Nog een dag later werd bekend gemaakt dat hij aangesteld was als lid van Celeval. Lieven Annemans heeft zijn opiniestuk van 01.09.2020 NOOIT ingetrokken. Al te vaak voorbarige conclusies trekken ??? Waarom worden er weer holle woorden gesproken die op geen enkele manier onderbouwd worden ? Welke voorbarige conclusies? De cijfers zijn wat ze zijn. Het wetenschappelijk bewijs van de werkelijke (positieve ) toestand is voorhanden. Het Nieuwsblad zou er beter aan doen om de grafieken van Sciensano en de EU zelf eens goed te bekijken in plaats van in de wind te spreken.

_____

Het ENIGE waarheidsgetrouwe in het artikel van Het Nieuwsblad is de verklaring van Lieven Annemans die eigenlijk beter in vette letters als opschrift had gestaan:

Ik neem mijn opdracht ter harte IN HET BELANG VAN IEDEREEN. Als je een angstcultuur creëert dan krijg je een verkeerde reactie in de bevolking. Daar moeten we mee stoppen. De regering heeft gevraagd om meer gebalanceerde maatregelen. Dat is wat ik nu verdedig binnen de Celeval.


De tendencieuze en bedrieglijke berichtgeving van Het Nieuwsblad en De Morgen zijn verfoeilijk.

Lieven Annemans HLN.be VRT NWSCanvas

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en