Search

Bewuste desinformatie door Pierre Van Damme


Pierre Van Damme in Terzake 03.02.2021 : " het is een fabel dat zwangere vrouwen niet mogen gevaccineerd worden, het vaccin is veilig "


Ofwel heeft Pierre Van Damme het rapport van het EMA van 21.12.2020 inzake de voorwaardelijke toelating tot commercialisatie van het Pfizer BioNtech vaccin EN het rapport van het EMA van 06.01.2021 inzake de voorwaardelijke toelating tot commercialisatie van het Moderna vaccin niet gelezen, ofwel heeft hij deze rapporten wel gelezen en liegt hij staalhard. Zowel het ene als het andere is extreem laakbaar.


Het EMA rapport inzake het Pfizer vaccin beslaat 140 pagina's.

Het rapport inzake het Moderna vaccin verschilt inhoudelijk niet veel wat niet meer dan logisch is gezien beide vaccins ontwikkeld zijn op basis van dezelfde technologie. Het enige grote verschil is dat het Pfizer vaccin voorwaardelijk toegelaten is voor personen vanaf 16 jaar en het Moderna vaccin voor personen vanaf 18 jaar.

Voor het gemak van de lezing zal ik mij hier beperken tot het EMA rapport van 21.12.2021 inzake het Pfizer BioNtech vaccin.

Op pagina 115 e.v. van dit rapport ( en nogmaals op pagina 124) staat - onder het luik " veiligheid " en " waarschuwingen " - uitdrukkelijk vermeld:

  • important identified risks : anaphylaxis ( Pfizer heeft in een persmededeling verder geduid dat mensen met allergieën zich beter niet laten vaccineren )

  • important potential risks : vaccine associated enhanced disease VAED and vaccine associated enhanced respiratory disease VAERD ( dat zijn mensen die door de vaccinatie ziek worden of ademhalingsziekten krijgen - er bestaan diverse wetenschappelijke studies die aantonen dat het vaccin de ziekte kan verergeren )

  • MISSING INFORMATION : (vertaling ) - vrouwen die zwanger zijn ( excluded from the study ) - vrouwen die borstvoeding geven ( idem ) - mensen met auto immuun ziekten en inflammatoire aandoeningen ( idem ) - patiënten met een gecompromiteerd immuno systeem (idem ) - mensen met co-moborditeiten zoals chronische longziekten, diabetes, chronische neurologische aandoeningen, - interacties met andere vaccins ( waaronder griep vaccin ) ( idem )

  • * LONG TERM SAFETY DATA NOT AVAILABLE ( wegens te weinig onderzoek )


"The decision on whether to use the vaccine in pregnant women should be made in close consultation with a healthcare professional after considering the benefits and risks"


Op pagina 109 wordt weergegeven dat 19.067 personen het BNT162b2 vaccin hebben gekregen tijdens de testfase 2/3. Hiervan hebben er tijdens deze fase 56 ernstige bijwerkingen gekregen ( serious adverse events ). Na de cutt off per 05.12 nog 22 andere met ernstige bijwerkingen. 6 testpersonen zijn overleden maar volgens Pfizer is er geen oorzakelijk verband tussen het vaccin en het overlijden.


In de instructiehandleiding van Pfizer valt te lezen dat vrouwelijke testpersonen niet zwanger mochten zijn noch de intentie hebben om zwanger te worden binnen de 2 maanden volgend op de vaccinatie, geen borstvoeding mochten geven en M/V testpersonen gedurende 28 dagen na de vaccinatie geen sex mochten hebben zonder bescherming ( zie eerdere post met kopij van de instructiehandleiding ).

Het is dus niet moeilijk dat er geen informatie beschikbaar is. Het werd niet onderzocht. Er is overigens ook geen onderzoek gedaan naar het eventueel effect op de vruchtbaarheid van gevaccineerden. Ook dat staat uitdrukkelijk in het rapport.


Bij gebreke aan enige informatie over het effect van het vaccin op al de hierboven geciteerde personen is toch wel enige voorzichtigheid geboden en dit al zeker nu in ALLE landen waar de vaccinatie gestart is er behoorlijk veel ernstige bijwerkingen EN doden kort na vaccinatie geregistreerd worden. Ook in België.

In percentages stelt het misschien niet veel voor (0,1% ) maar in absolute cijfers wel. Het FAGG heeft tot 25.01 264 bijwerkingen geregistreerd waarvan 37 ernstig. In alle WZC die voorheen volledig corona vrij waren zijn er plots meteen na de eerste vaccinatie grote uitbraken en veel doden.


De doden zijn beweerdelijk door ouderdom of omdat die mensen al onderliggende ziekten hadden. En de ernstige bijwerkingen beweerdelijk ook bij mensen met onderliggende aandoeningen.

Waarom zijn ze dan in godsnaam gevaccineerd geworden als al op voorhand geweten was dat het risico op bijwerkingen of de dood groot was? Dat is mensen bewust de dood injagen met een product waarvan geweten is dat er ofwel geen informatie beschikbaar is ofwel wel geweten is dat er potentieel risico bestaat.


Hetzelfde geldt voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven en die per definitie gezond zijn. Tijdens de zwangerschap en de borstvoeding beschikken mama's immers over een verhoogde immuniteit. Waarom risico's nemen en deze categorie vaccineren ? Wat is daar het nut van ? Brandt het ergens ? Kan er niet gewacht worden tot alles achter de rug is ( voor diegenen die zich willen vaccineren ) ?


Het is bijzonder roekeloos, ondoordacht en gevaarlijk dat Pierre Van Damme in de media verkondigt dat het een fabel is dat zwangere vrouwen zich niet mogen laten vaccineren. Het EMA heeft hieromtrent een voorbehoud geformuleerd precies omdat er geen informatie beschikbaar is omtrent de veiligheid.


Het is overigens ook totaal onbegrijpelijk dat Vaccinopolis ( dat vorig jaar opgericht werd en waarin Maggie De Block 20 miljoen geïnvesteerd heeft en de Bill & Melinda Gates Foundation van hun kant ook 20 miljoen euro en waarvan Pierre Van Damme de CEO is - zie website UA ) GEEN ENKEL ONDERZOEK doet naar de mogelijke bijwerkingen van de C19 vaccins op alle hiervoor geciteerde personen met bijzondere aandacht ( ook ) voor de interactie met andere vaccins ( bvb ouderen die het griepvaccin gekregen hebben ). Met 40 miljoen euro budget kan men toch wel één en ander doen, me dunkt.


Er zijn in het verleden verschillende vaccins op de markt gebracht waarvan achteraf pas achteraf gebleken is dat ze extreem schadelijk waren en onvruchtbaarheid of verlamming of narcolepsie of autisme of Alzheimer enz... veroorzaakt hadden.

Wat zal Pierre Van Damme zeggen als na verloop van tijd blijkt dat er veel schadelijke effecten zijn bij de hiervoor geciteerde categorieën? Met een zucht verklaren " wir haben es nicht gewusst ", " sorryyyy ", einde verhaal ?


Voor het overige stel ik vast dat VRT en Terzake ankers en journalisten blijkbaar niet het verschil kennen tussen " goedgekeurd " en " voorwaardelijk goedgekeurd".

De vaccins zijn voorwaardelijk goedgekeurd voor commercialisatie wat betekent dat er voorwaarden aan verbonden zijn waaronder, niet op zijn minst, de voorzichtigheid die geboden is.

In de US is het Pfizer vaccin enkel goedgekeurd voor " emergency use ". De FDA heeft nog geen licentie afgeleverd. Het EMA overigens ook niet. Pfizer dient haar laatste onderzoeksrapport pas in te dienen op 31.12.2023 en Moderna pas op 30.06.2024.

Het is dan, doch pas dan, dat EMA eventueel een definitieve goedkeuring zal verlenen ( maar misschien ook niet ).

Voor het EMA rapport van 2112.2020 inzake Pfizer, klik hier : https://www.ema.europa.eu/.../comirnaty-epar-public... Voor het EMA rapport en andere data inzake Moderna, ,klik hier : https://www.ema.europa.eu/.../EPAR/covid-19-vaccine-moderna https://www.ema.europa.eu/.../ema-recommends-covid-19...

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en