Search

Blij met een dode vogel?

Woensdag heeft het het Overlegcomité beslist, vrijdag of zondag een nieuw Ministerieel Besluit en maandag een vordering tot schorsing bij extreme hoogdringendheid en nietigverklaring voor de Raad van State.


1. Heropening scholen Na het einde van de Paasvakantie op 19 april worden de lessen hervat, volgens het regime van voor de Paaspauze. Dit wil zeggen: Kleuteronderwijs, lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’: voltijdse aanwezigheid in de klas;

Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas. Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus. Examens mogen fysiek plaatsvinden.

Indien de besmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei opnieuw voltijds in de klas doorgaan.


NOOT : " als de cijfers positief evolueren ". De cijfers zijn volgens de " experten " nu slechter dan op het tijdstip dat beslist werd om de scholen te sluiten. Het door de Grondwet gewaarborgd recht op onderwijs staat al een jaar op de helling; De schade is niet te overzien en onherstelbaar.


2. Niet-essentiële reizen: strikt regime van testing en quarantaine Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen.

Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro.


NOOT : de vrijheid van verkeer van goederen en personen is gewaarborgd door Internationale Verdragen. De verplichte quarantaine na terugkeer uit het buitenland is absurd als een persoon negatief test; Zelfs het testen bij aankomst is niet aanvaardbaar nu reizigers zich ook moeten laten testen in het vakantieland. De boetes zijn onwettelijk.


3. Einde paaspauze voor winkels en niet-medische contactberoepen. Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – mogen heropenen onder de verstrengde protocollen.


NOOT : contactberoepen en niet-essentiële winkels mogen terug open maar er is geen enkele garantie dat ze niet terug achter slot en grendel vliegen als de cijfers niet goed ( genoeg ) zijn. Er wordt niet gesproken over een afschaffing, slechts over het einde van een pauze. Bovendien blijven zij in ernstige mate beperkt in de ontwikkeling van hun activiteit wat leidt tot aanzienlijk inkomsten verlies ( bij de kapper 1 persoon per 10m2 ); Er ligt nog altijd niet het minste bewijs voor dat niet-essentiële winkels en contactberoepen bronnen van besmettingen zijn.


4. Op 26 april eindigt de Paaspauze. Dit wil zeggen dat mensen vanaf dan samen mogen buiten komen in groepen van maximaal 10.


NOOT : de vrijheid van vereniging en samenscholing is gewaarborgd door de Grondwet. Manifesteren is een recht.

Er bestaat geen enkele reden om de samenkomst van burgers BUITEN te beperken tot 10 personen.

Niet onbelangrijk is de vaststelling dat het recht om samen te scholen en dus te manifesteren nog verder beperkt is van 50 naar ...10.


5. winkeliers mogen vanaf 26 datum opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.


NOOT : zelfde opmerking als hiervoor inzake de vrijheid van vereniging. Shoppen met 2 leden van het gezin mag niet, shoppen met alle leden van het gezin + 12 jaar; Shoppen met vrienden of andere familieleden ( zus, broer, grootouders, ooms en tantes ... ) mag niet. Dit is een onaanvaardbare vrijheidsbeperking.


6. Zeven op tien 65-plussers gevaccineerd en beschermd: buitenpakket. Op 8 mei, wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd zijn, gaat een breed buitenpakket van kracht. Activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) kunnen met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen


NOOT : het is absurd om activiteiten BUITEN te blijven onderwerpen aan beperkingen. Er ligt geen enkel bewijs voor dat er buiten besmettingen tot stand komen. Veel wetenschappelijke studies wijzen net het omgekeerde uit.


7. Verder worden vanaf 8 mei ( dat is binnen 24 dagen als ze ondertussen niet van gedacht veranderen ) ook volgende zaken BUITEN mogelijk: Restaurants en cafés: terrassen buiten Evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten tot maximaal 50 personen. Pretparken Professionele rommel- en brocantemarkten


NOOT : het is onaanvaardbaar dat de horeca na 6 maanden sluiting nog steeds niet hun deuren volledig mogen openen en de toelating - in beste geval beperkt blijft tot buitenterrassen, vanaf 8 mei ipv 1 mei. Het is totaal onaanvaardbaar dat erediensten en evenementen inclusief recepties, banketten en huwelijks feesten nog steeds beperkt blijven tot max 50 personen terwijl er blijkbaar voor pretparken, rommelmarkten ( en gewone markten ) geen beperking geldt.


8. De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij men tussen middernacht en 5.00 uur enkel in de openbare ruimte mag met maximaal drie personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen)


9. Twee nauwe contacten thuis Vanaf 8 mei mag een huishouden twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook deze personen tot hetzelfde huishouden behoren. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.


NOOT : de voorwaarden van 8 en 9 zijn ongrondwettelijk en onaanvaardbaar. De facto komt het hier op neer dat gezinnen nog altijd niet niet kunnen samen zitten met vrienden en/of verschillende familieleden (bvb broer en partner + zus en partner + ouders van beide kanten ). Het enige voordeel is dat wie een hapje gaat eten bij een ander gezien niet meer om 23 uur moet recht springen om voor middernacht thuis te zijn.


10. Onze vrijheid wordt afhankelijk gesteld van de vaccinatiegraad; Het Overlegcomité heeft vastgesteld dat in bepaalde regio's te weinig mensen gevolg geven aan de vaccinatie uitnodiging ( tiens, ik dacht dat iedereen zat te springen ? ) en dringt aan op vaccinatie want anders.... geen uitbreiding van onze vrijheden die even goed terug kunnen ingetrokken worden.


Over de beschikking in kortgeding is met geen woord gerept. Over enige pandemiewet overigens ook niet. Ze gaan gewoon op hetzelfde elan als voorheen verder alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Nota bene aan een steeds hoger tempo.


Elkeen van de Ministeriële besluiten is ongrondwettelijk en zonder wettelijke basis. De wetten waarop deze Ministeriële Besluiten gestoeld zijn, zijn geen van allen van toepassing.0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en