Search

Cijfers Sciensano - nieuw rapport

Sciensano heeft zopas een nieuw rapport gepubliceerd met overzicht van het totaal aantal testen dat in elke provincie zou zijn uitgevoerd tussen 08.09 en 14.09.2020 evenals het aantal personen dat in deze periode positief zou getest hebben in elke provincie.


Lieven Annemans VRT NWS VTM NIEUWS HLN.be De Tijd Knack

Sciensano heeft zopas een nieuw rapport gepubliceerd met overzicht van het totaal aantal testen dat in elke provincie zou zijn uitgevoerd tussen 08.09 en 14.09.2020 evenals het aantal personen dat in deze periode positief zou getest hebben in elke provincie.

Totaal aantal testen : 217.981 ofwel een gemiddelde op 7 dagen van 31.140 per dag. Totaal positieve testen : 7.059 ofwel een gemiddelde op 7 dagen van 1.008 per dag.

... terwijl Sciensano de afgelopen week dagelijks gesproken heeft over een " gemiddelde op 7 dagen " van nu eens 720 dan weer 827 positieve testen per dag en deze morgen in de kranten te lezen valt dat het gemiddelde op 7 dagen tijd zou gestegen zijn naar 978 per dag wat een stijging zou zijn van + 74% tov van de week voordien ( krantenartikels van deze morgen in mijn bezit).

Even terug grijpen naar de Excels van Sciensano. Haar aangestelden hebben de afgelopen 24-48 u nachtwerk geleverd want daar waar Sciensano tussen 01.03 en 17.09 dagelijks uitsluitend één globaal cijfer van het totaal aantal testen per dag heeft geregistreerd (welk cijfer,zij pro memorie post factum systematisch bleef verhogen) heeft zij haar Excel nu opnieuw, met terugwerkende kracht sinds 01.03.2020 gewijzigd...... Nu staat er met terugwerkende kracht sinds de aanvang van de registratie ( 01.03 ) voor elke dag een opsplitsing van cijfers per provincie. Voor de periode 08.09 tot 14.09.2020 staan exact dezelfde cijfers vermeld als deze die weergegeven zijn in onderstaand rapport.

Zoals eerder gemeld heb ik de Excels van Sciensano dagelijks gedownload en in eerdere posts over de cijfers van de dag mee gepubliceerd. Dus... ik heb de eerdere versies van de Excels met het totaal aantal PCR testen er nog eens bijgenomen.

En wat staat daarin vermeld ? 08.09.2020 : 34.967 tests 09.09.2020 : 34.246 tests 10.09.2020 : 34.571 tests 11.09.2020 : 36.126 tests 12.09.2020 : 25.362 tests 13.09.2020 : 18.167 tests 14.09.2020 : 16.859 tests totaal aantal tests : 200.298 tests

Gemiddelde aantal tests op 7 dagen: 28.164 (ofwel 3.000 per dag MINDER dan thans weergeven in haar rapport) Zie foto van deze Excell in de comments. Deze foto werd in eerdere stadium al gepost bij de cijfers van de dag. Met dit rapport is nog meer dan voorheen BEWEZEN dat Sciensano de cijfers manipuleert en zich schuldig maakt aan bedrog.

Inhoudelijk klopt de verdeling van het totaal aantal positieve testen ten andere ook niet voor minstens Luxemburg, Namen en Waals- Brabant waar al meerdere weken heel weinig mensen positief testen. Zie hieromtrent mijn eerdere posts met cijfers van de dag die overeenstemmen met de Excels in mijn bezit.

Het aantal positieve testen in Antwerpen, Brussel en Oost-Vlaanderen is inderdaad gestegen maar beperkt tot een aantal gemeenten wat mij overigens bevestigd is geworden door mevrouw Vlieghe die voor mij gesteld heeft dat er in dit land geen sprake is van 1 epidemie maar van diverse lokale epidemiën die zich beperken tot bepaalde gemeenten wat mij er toe gebracht heeft haar de vraag te stellen of het nog legitiem, noodzakelijk en proportioneel is om gans het land in een wurggreep te blijven houden als er enkel nog sprake is van lokale epidemiën in bepaalde gemeenten. Zie hiervoor mijn repliek schrijven aan haar persoon van 16.09.2020 (eerdere post op datum).

Hoe Sciensano het voor mekaar gekregen heeft om op zo een kort tijdsbestek voor ELKE DAG sinds 01.03 de globale cijfers uit te splitsen in cijfers per provincie, is een groot mysterie. België heeft tot 14.09 namelijk ruim 2.400.000 PCR tests uitgevoerd x 10 (Antwerpen, Brussel, Henegouwen, Limburg, Luxemburg, Namen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, West-Vlaanderen ).


We spreken hier dus over ruim 24 miljoen cijfers die zijn aangepast en waarvan de totalen per dag niet meer overeenstemmen met deze die eerder geregistreerd werden en al die tijd ongewijzigd waren gebleven. Hoe krijg je zo iets op een correcte manier voor mekaar ? Het lijkt mij onmogelijk.


Het Covid data center van Sciensano moet dringend doorgelicht worden en het voorwerp vormen van een grondige controle.

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en