Search

Corona virus disease (Covid- wordt niet veroorzaakt door een SARS-virus


Voormalig CDC DIrecteur Redfield ( met hoge security clearance ) zegt : (vanaf 02:20 min ) : " de eerste kritieke vergissing die begaan is, is dat wij dit " Sars like " genoemd hebben. Covid2 is NIET "Sars like ".

Door het " Sars like " te noemen hebben we een volksgezondheid respons opgebouwd die gespiegeld was aan Sars.

Het probleem is dat Covid in niets zoals Sars is. Dit virus is voor de overgrote meerderheid asymptomatisch.

Wij hebben in januari en februari 2020 een strategie opgezet; in maart 2020 hadden we uiteindelijk door dat deze strategie gebrekkig was en het iets anders was omdat de transmissie voornamelijk gebeurt door asymptomatische personen... "

Als wij de oorsprong zouden gekend hebben zouden we de zaken anders aangepakt hebben maar de WHO heeft dit niet gedaan omwille van de drie overeenkomsten die met China bestaan.

De WHO was zeer sterk gecompromiteerd, zij had China onder druk moeten zetten om de oorsprong bekend te maken. ( noot : China is één van de grootste sponsors van de WHO, zij heeft de eerste maanden geweigerd om enige informatie te verschaffen over het ontstaan van het virus en de locatie ) -----------------------------

Deze bekentenis van voormalig CDC directeur Redfield werpt ontzettend veel vragen op:

  1. Als het virus GEEN Sars is, wat is het dan wel ?

  2. China heeft het genoom van het virus op 13.01.2020 beweerdelijk in vitro geïsoleerd en het Sars Cov2 genoemd omdat het genoom beweerdelijk maar in 2 tekens verschilde van het Sars Cov1 virus ( noot : een sequentie bestaat uit 278.000 tekens waarvan amper 18 opeenvolgende tekens uitgelicht worden die aangemerkt worden als genoom ). Zeer veel wetenschappers hebben van meet af aan gesteld dat de isolatie waardeloos is omdat het niet gebeurd is volgens de postulaten van Koch ( de gouden standaard ). Als het virus geen Sars is, wat heeft China dan op 13.01.2020 precies geïsoleerd ? Heeft zij überhaupt wel iets geïsoleerd ?

  3. Hoewel al miljoenen mensen ziek zijn geweest van het zgn. Sars Cov2 virus en er dus via bloedafnames al lang een humaan levend virus zou zijn kunnen geïsoleerd zijn, moeten we het vandaag nog steeds doen met foto's en beschrijving van in vitro vaststellingen van het Sars Cov2 en al haar labo varianten. Waarom zijn er nog altijd geen bewijzen van een levend Sars Cov2 virus in de mens ? Omdat het één grote leugen is en dit virus gewoonweg niet bestaat zoals Dr. Redfield stelt ?

  4. De reagentia van de pcr testen zijn beweerdelijk ontwikkeld op basis van het Chinees genoom van het Sars Cov2 virus . Naar verluid kunnen reagentia zeer snel ontwikkeld worden ( met de Crispr Cas9 technologie - zie eerdere post ). Als het virus geen Sars is, op wat en met wat zijn dan honderden miljoenen mensen getest ? ( pro memorie voor 95% NEGATIEF en de meerderheid van de positieven zijn asymptomatisch zoals Dr. Redfield terecht stelt )

  5. De " vaccins " zijn beweerdelijk ontwikkeld om het Sars Cov2 virus te bestrijden. Als het virus geen Sars is maar iets anders, wat bestrijden de mRNA " vaccins " dan precies ? En ... waarom maken Astrazeneca en J&J gebruik van het adenovirus van een chimpansee als ze heel eenvoudig uit mensen die de ziekte hebben gehad auto immuun cellen zouden kunnen extraheren en repliceren ?

  6. Is de bekentenis van de CDC Directeur een mogelijke verklaring voor de vaststelling dat mensen die in de beginfase gevaccineerd zijn ettelijke maanden later nog altijd geen of zeer weinig immuuncellen ontwikkeld hebben tegen Sars of mogelijks zelfs tegen helemaal niets ? ( zie eerdere post : het regent klachten....).

  7. Van wat zijn al die mensen precies ziek geweest ? De symptomen van de griep en van een longontsteking zijn vrijwel niet te onderscheiden van deze van het zgn Sars Cov2 virus waarvan Dr. Redfield thans bekent dat het niet bestaat. Veel wetenschappers wereldwijd stellen op basis van de symptomen en het ziekteverloop dat de ziekte een zware griep variant is ( u weet wel, dat influenza virus dat er sinds 2020 plots niet meer is ). HCQ en Ivermectine zijn wereldwijd verboden als behandeling. Patiënten krijgen in ziekenhuizen geen enkele medicatie toegediend ( zelfs geen Paracetamol ). In het beste geval krijgen zij extra zuurstof In het slechtste geval worden zij in een artificiële coma gebracht en op hun buik aan de beademing gelegd wat bij 50% geleid heeft tot de dood. De behandelingsmethode is bij een zware griep of longontsteking exact hetzelfde.

  8. Hoe gevaarlijk is het " virus " ( als het al een virus is cf supra ) als het overgrote deel van de wereldbevolking niet ziek wordt, volledig asymptomatisch blijft en zich moet laten testen om te weten of ze überhaupt iets hebben ?

  9. Hoe kan onze regering een dubbele lockdown ( eentje van 2 maanden en eentje van 7,5 maanden ) die gigantische schade heeft veroorzaakt aan de maatschappij en economie en vele miljarden heeft gekost in godsnaam nog rechtvaardigen voor " iets " dat niet bestaat en bovendien amper 0,45% van de bevolking effectief ziek heeft gemaakt ( of zelfs amper 0,15% als men rekening houdt met de verklaringen van Dr. Jean-Luc Gala en anderen dat 2/3 van de patiënten behandeld werden en worden voor andere aandoeningen ) en ook in ons land 95% van de positieve getesten volledig asymptomatisch zijn gebleven maar toch één of meermaals 7 à 10 dagen in quarantaine zijn moeten gaan en er ondertussen al meer dan 15 miljoen tests zijn afgenomen ? Zij zijn verondersteld al het voorgaande het weten.

  10. De belangrijkste vraag van allemaal : hoe durven ze verdomme het volk zo keihard voor te liegen en bedriegen, onze rechten en vrijheden af te pakken voor " iets " waarvan al in maart 2020 ( !! ) geweten is dat het geen Sars like virus is, maar iets anders dat veel minder ernstig is en voornamelijk bejaarden en mensen met reeds voorafbestaande aandoeningen treft ? ( noot : ook dit is reeds geweten sinds het rapport van de Joint Commission van de WHO van 25.02.2020; ja, u leest het goed, februari 2020 ! )

In fine : volgens Sciensano zijn Coronavirussen (CoV) een grote familie van virussen die ziekten veroorzaken, variërend van een verkoudheid tot ernstige ziekten zoals MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome) en SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome).

Het coronavirus SARS-CoV-2 (voorheen 2019-nCoV genoemd), veroorzaakt de ziekte Covid-19 en is een nieuwe stam die nog niet eerder bij mensen was geïdentificeerd. Het werd voor het eerst gerapporteerd in Wuhan, China, op 31 december 2019, vandaar de oorspronkelijke naam 2019-nCoV. https://www.sciensano.be/nl/gezondheidsonderwerpen/coronavirus

Op de website van Sciensano staat nergens dat 95% van de geteste personen volledig asymptomatisch blijven en zelfs niet moeten niezen van deze " ziekte ". Met de bekentenissen van Dr. Redfield staat nu ook vast dat de angstcultuur die geschapen is en in stand gehouden wordt haar oorsprong vindt in een grote leugen.

2 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en