Search

De cijfers (en wat verzwegen werd)  • Persconferentie 23.03.2021 : - Er zijn gemiddeld meer dan 4000 " besmettingen " per dag en gemiddeld 200 ziekenhuisopnames per dag, dat is een stijging van "monster"percentage tov week voordien - 2.359 mensen liggen in het ziekenhuis waarvan 588 op intensieve zorgen, dat is een stijging van " monster" percentage tov vorige week (zie perconferentie in de link )


Wat werd er niet gezegd ?

1) dat er op 20.03.2021 ( laatste volledig geregisteerde cijfers ) 56.234 testen afgenomen werden waarvan 4.317 positief ( 7,659% ) en 51.917 NEGATIEF ( 92,341%) - dit is een vaste tendens


2) dat van de 4.317 positief getesten amper 605 bevestigd zijn ( confirmed cases ) waarvan:

  • 73 in de categorie 0-9 jaar

  • 93 in de categorie 10-19 en....

  • 42 in de categorie 60-69 jaar

  • 35 in de categorie 70-79 jaar

  • 19 in de categorie 80-89 jaar

  • 11 in de categorie +90 jaar

totaal : 107/605 in de categorie 60-90+ die besmet en besmettelijk zijn.


3) dat 605 bevestigde gevallen op een totaal van 56.234 testen verwaarloosbaar is ( 1,07%)


4) dat er de afgelopen 7 dagen 1.377 ziekenhuisopnames zijn geweest maar tijdens hetzelfde tijdvak ook 1.164 mensen het ziekenhuis levend hebben verlaten. Verschil : 213. Er zouden dus maximum 213 méér mensen in het ziekenhuis moeten liggen dat op 15.03.2021, maar ... bij vergelijking van de ziekenhuistotalen tussen 15.03 en 22.03 liggen er .... 444 méér in het ziekenhuis. Wat betekent dit ? Dat de ziekenhuis ontslagen opnieuw niet volledig in mindering worden gebracht.


Waarover is er met geen woord gerept ?

De overlijdens. Waarom niet ? Omdat de overlijdens zich nog steeds hoofdzakelijk in de categorie van de bejaarden situeert ( die grotendeels 1 x gevaccineerd zijn maar blijkbaar toch nog altijd overlijden door of met corona gezien ze alsdusdanig geregistreerd worden ) 1 in de categorie 45-64, 4 in de categorie 65-74, 5 in de categorie 75-84 en 11 in de categorie 85+ (totaal : 21 )


Voor 2.359 ( foutieve ) ziekenhuisopnames waarvan de duurtijd beperkt is - gemiddeld 3 dagen behalve voor personen met een andere onderliggend aandoening en/of obesitas wil de regering nu het land opnieuw in een harde lock-down plaatsen. Alles toe gedurende 4 tot 6 weken omdat de experten beweren dat " aan dit tempo volgende week 1.000 mensen op ICU zullen liggen "


11.507.000 mensen zijn niet ziek door of met corona....

NOOT : controleer zelf de cijfers via deze link : https://epistat.wiv-isp.be/covid/

2 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en