Search

De economische toekomst van België


Ik zei en schreef het al in oktober 2020 dat de corona premies en subsidies aan bedrijven een doekje tegen het bloeden waren en de verlenging van deze gunstmaatregel tot eind december en vervolgens opnieuw tot eind februari en nog later opnieuw tot juni 2021 een uitstel van executie was en is.


Veel bedrijven zijn artificieel in stand gehouden met die premies. Bepaalde sectoren ( oa de horeca ) hebben zelfs meer verdiend tijdens de lockdown dan voordien. We hebben ze niet gehoord tijdens de lockdown omdat ze financieel een groter belang hebben bij het behoud van de maatregelen dan bij de afschaffing ervan.


In januari 2021 heeft het VBO een rapport gepubliceerd waarin zij waarschuwde voor de nefaste gevolgen van de maatregelen op de economie. Volgens het VBO dreigden er 130.000 faillissementen en 400.000 ontslagen. Dit rapport is onder de mat geveegd. Doodgezwegen.


Niet veel voordien had de Nationale Bank ook al gewaarschuwd voor een banenverlies van 100.000. Ook dit is onder de radar gepasseerd.


Vanaf deze maand worden de premies gestaag afgebouwd tot nul. Het uur U is aangebroken.


Nu lezen we in VRT news het volgende :

"De corona-ontslagen komen eraan en dat is ook feitelijk juist", zegt arbeidseconoom Stijn Baert in "De afspraak"

" Eens steunmaatregelen wegvallen, wat we de komende maanden zullen meemaken, zal de echte economische schade zichtbaar worden, met herstructureringen tot gevolg. Bovendien is de terugval in economische activiteit in verschillende sectoren nog steeds substantieel, zodat verdere schade waarschijnlijk is. ...

Deze voorspellingen gaan uit van ongewijzigd beleid. Wat in de praktijk niet zo hoeft te zijn.

We hebben, met andere woorden, deels zelf in de hand hoe groot de coronaklap op onze arbeidsmarkt nog wordt. Het is te zeggen, het beleid heeft dit deels zelf in de hand.

Zo is er het relanceplan van staatssecretaris Thomas Dermine, waarin miljarden worden uitgegeven om te investeren in onze economie. Op zich een goede strategie, ware het niet dat het aantal banen dat dit plan volgens het Federaal Planbureau direct zal opleveren nogal beperkt is. 2.200 stuks in 2021 en 3.900 in 2022. Dat is natuurlijk onvoldoende om het verwachte banenverlies tegen te gaan. " https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/06/08/de-corona-ontslagen-komen-eraan/


In De Morgen en HLN gaan ze nog een stap verder. "“We leven in gevaarlijke tijden”: econoom waarschuwt voor het nakende einde van de middenklasse Europa moet dringend meer doortastendheid aan de dag leggen om de dominantie van de technologiereuzen in te perken, zo zegt het Europees Parlement zelf in een splinternieuw rapport. Maar wat doet de EU ? Een minimale belasting van 15% invoeren voor grote multinationals..... Hierover is tijdens de G7 top van een paar dagen geleden een akkoord bereikt. Over de middenklasse is met een geen woord gerept. It means what it means.

https://www.hln.be/binnenland/we-leven-in-gevaarlijke-tijden-econoom-waarschuwt-voor-het-nakende-einde-van-de-middenklasse~aec62c05/

2 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en