Search

De labo's en hoe ze PCR testen verwerken

In augustus/september 2020 circuleerden er allerlei video's op social media van PCR testen op de gekste dingen, die allemaal positief terug kwamen van het labo. Papaya ? Positief. Melk ? Positief. Een geit ? Positief.

Wat vooral mijn aandacht trok is de zware kritiek van een buitenlandse advocate en mensenrechten activiste die - zeer terecht - liet opmerken dat moet onderzocht worden of de labo's die testen verwerken wel werken volgens de regels van de wetenschap, of deze labo's volledig contaminatievrij zijn en/of en wie deze labo's controleert en hoe vaak.


Onze nieuwsgierigheid was gewekt dus we hebben zelf ook een onderzoek opgestart om na te gaan hoe het in België zit.

1) mails gestuurd naar Sciensano en corona commissaris Pedro Facon met een reeks vragen cf supra + de vraag om de identiteit van alle labo's die PCR testen verwerken vrij te geven. Geen antwoord. Twee rappels. Geen antwoord.

2) oproep gedaan via Facebook om te zoeken naar labo's en info over die labo's. Er zijn anoniem foto's en beeldmateriaal doorgestuurd ( oa van AZ Delta ) waaruit bleek dat de labo's absoluut niet contaminatie vrij werken, zeer slordig zijn en bijna geen veiligheidsmaatregelen in acht nemen ( niet iedereen een mondmasker in het labo, geen handschoenen, geen schorten, geen haarbedekking, PCR toestellen random opgesteld op een tafel met daarnaast een open laptop en tal van papieren en het ergste van al : het openen van pcr testbuizen boven de tray waar al een aantal buizen zaten ( er wordt toepassing gemaakt van een systeem van " pooling " 10 tot 30 testen tegelijk ). Bovendien bleek uit het beeldmateriaal dat PCR testen 45 x geamplificeerd worden.

Zie eerdere posts.


De PCR testen vormen de basis van alle maatregelen. Los van de vele vraagstellingen inzake de betrouwbaarheid van tests die 45 x geamplificeerd worden ( wat aanleiding geeft tot valse positieven ) stond eertijds al vast dat de labo's absoluut niet volgens de regels van de wetenschap werken en door NIEMAND gecontroleerd worden. Ze doen maar wat.


In onderstaande link een BBC reportage van 01.04.2021 die de erbarmelijke/schandelijke werkwijze in de labo's in de UK aan de kaak stelt. De conclusie is dat er geen enkele twijfel bestaat dat er contaminatie is. Dit is in België ongetwijfeld niet anders.



0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en