Search

DE PANDEMIEWET

De wet werd vandaag ( 15.07.2021 ) gestemd met 78 stemmen voor, 59 stemmen tegen en 1 onthouding. De oppositie ( aangevoerd door Peter De Roover ) is zich blijven verzetten tegen deze wet die thans verregaande bevoegdheden verleent aan de Koning om bij wege van een Koninklijk Besluit ( dat voorbereid wordt door de minister van Binnenlandse zaken en/of Volksgezondheid ) een epidemiologische noodsituatie in te roepen en verregaande vrijheidsbeperkende maatregelen te voorzien. Het Parlement beschikt over 15 dagen om het K.B. te bekrachtigen. De bevoegdheid ligt voortaan dus niet meer bij - uitsluitend - één minister maar bij het voltallige Parlement. De oppositie zal in de toekomst echter even weinig in de pap te brokken hebben als bij de totstandkoming van de wet want de regering Vivaldi heeft de meerderheid van de zetels.

Deze wet werpt veel juridische vragen op.


De wet is nog niet gepubliceerd. Hier alvast het ontwerp van wet zoals het vandaag gestemd en goedgekeurd is geworden.


Pandemiewet
.pdf
Download PDF • 543KB

46 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en