Search

De persconferentie van 20.04.2021

te bekijken via deze link

Vanaf 06:00 min Steven Van Gucht : " de coronacijfers slenteren traag bergaf; de " pauspase " bracht rust maar voorlopig geen scherpe daling "

De besmettingscijfers en de nieuwe ziekenhuisopnames dalen lichtjes maar de ziekenhuisbezetting verkeert nog steeds op een kritiek niveau met 938 C19 patiënten op intensieve zorgen " .In combinatie met de niet covid zorg betekent dit nog steeds dat bijna alle erkende intensieve zorg bedden momenteel bezet zijn; er is bijna geen marge in de zorg. " (* ) ... De ziekenhuisopnames dalen in de meeste provincies met als grote uitzondering de provincie in Luik waar een opvallende stijging genoteerd werd van + 32% (**) ... "De ziekenhuisbezetting blijft momenteel hangen op een kritiek niveau. Momenteel liggen er in totaal 3114 covid patiënten in het ziekenhuis... " (***)


(*) Yo, Van Gucht, wordt het niet eens tijd om het aantal IC bedden op te schalen in navolging van Frankrijk ? Voor 10 miljoen euro hebben zij 500 nieuwe IC bedden bij gemaakt. Dat is een schijntje ten opzichte van de 1 miljard euro die in België al uitgegeven is aan testen en traceren en nog eens 1 miljard premies die aan ziekenhuizen uitgekeerd werden voor het " onderhoud van hun gebouwen en infrastructuur ".


(**) Luik zegt u ? Mmmm... dat is " toevallig " de provincie die op 1 mei 2021 met goedkeuring van de gouverneur en de burgemeester de horeca heropent. En dan nu " toevallig een sterke stijging van de ziekenhuisopnames door en met corona ?


(*** ) Ziekenhuisbezetting op een kritiek niveau met 3114 ziekenhuisopnames ? Is dit een grap ?

In België zijn er 104 ziekenhuizen die samen 52.265 bedden hebben. Grote ziekenhuizen beschikken over +1000 bedden of méér.

Tijdens een normaal jaar worden er gemiddeld 7.000 personen PER DAG opgenomen in een ziekenhuis.

3.114 ziekenhuisopnames gespreid over alle ziekenhuizen komt neer op een gemiddelde van 30 patiënten per ziekenhuis door of met corona. Op een totaal van 400 tot +1000 bedden per ziekenhuis is dit verwaarloosbaar.


VRAAG : waarom wordt er nooit gesproken over het grote aantal personen die DAGELIJKS het ziekenhuis verlaten ?

Waarom wordt er nooit gezegd dat de ziekenhuisopnames kort zijn, gemiddeld drie dagen (behalve voor personen op IC ) en er dus een groot verloop is van patiënten ?

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en