Search

Discriminatie verboden

" Als het van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) afhangt, dan moeten mensen die nog geen kans kregen op een v@ccin deze zomer gratis of tegen een heel voordelig tarief een PCR-test krijgen. Wie wel de kans kreeg, maar daar vriendelijk voor bedankte, zal wel de volle pot moeten betalen "

_____

Beste Frank,


Ge zijt me toch nogal een sjarel zenne. Wat hebt ge nu weer uit uw kas geslagen hè ?

Allez kom, ik zal de regels nog eens effe voor u oplijsten.

De regel van 5 : 1. Het v@x is NIET verplicht. De bevolking wordt weliswaar sterk onder druk gezet om zich vrijwillig te laten v@ccineren maar het is en blijft een vrije keuze.

2. Op 13.11.2020 heeft het Europees Parlement een Resolutie gewezen waarin opzichtens alle lidstaten in art. 7.3 uitdrukkelijk gesteld is dat het v@ccin niet mag verplicht worden, dat het altijd een vrije keuze moet blijven en dat er nooit enige discriminatie van welke aard ook mag plaats vinden tussen gev@ccineerden en niet gev@ccineerden.

3. Er mogen geen voordelen gekoppeld worden aan de v@ccinatie net zo min als er nadelen mogen gekoppeld worden aan het feit dat bepaalde mensen beslissen om te wachten.

4. wie de voorkeur geeft aan wachten tot er meer onderzoeksresultaten gepubliceerd zijn over de lange termijn effecten van het v@ccin heeft daar het volste recht toe. U mag ze niet onder druk zetten met allerlei repressailles om ze toch maar over de streep te trekken iets te doen dat zij op dit moment niet willen.

5. U mag degenen die liever wachten op geen enkele manier discrimineren.


De tests zouden beter ook afgeschaft worden nu blijkt dat nog maar heel weinig mensen positief testen. Het kan en mag niet de bedoeling zijn dat we vervallen in een testmaatschappij en een pcr ons dagelijks brood wordt en dit al zeker niet nu al lang vast staat dat 40-45 x amplificeren aanleiding geeft tot veel vals positieven.


Ik breng ook graag in herinnering dat in globo 95% van 13.960.000 pcr testen die sinds mei 2020 afgenomen werden NEGATIEF getest hebben. Aan 49,10 € per test komt dit neer over een budget van 685.436.000 € die over de balk zijn gesmeten. Aan 90 € spreken we bijna over het dubbele van dit bedrag.


Het virus is zo " dodelijk " dat mensen zich moeten laten testen om te weten of ze " het " hebben. Het is absurd om het volk te blijven onderwerpen aan een test terwijl ze geen symptomen hebben. De test is ontworpen en slechts efficiënt voor mensen die wel symptomen.


Dus, stop nu aub met die onzin. Alle onzin. Het is welletjes geweest.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210601_95771472...


7 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en