Search

Europa laat voormalige topman van farmalobby mee beslissen over miljoenencontracten Covid-vaccins

Momenteel worden dagelijks onderhandelingen gevoerd met farmabedrijven voor vaccindeals die honderden miljoenen waard zijn. Maar wie er mee aan tafel zit lijkt wel een staatsgeheim. Onderzoek van HLN bracht aan het licht dat een voormalige, hooggeplaatste farmalobbyist en eigenaar van een firma die zakendoet met de sector, namens Europa onderhandelt. Het roept vragen op over belangenvermenging. Wie is Richard Bergström? Hoe komen de vaccindeals in de EU tot stand? En wat vindt de Europese lobby-waakhond hiervan?

Bron: HLN


Dank u wel HLN dat u eindelijk ook kritische vragen begint te stellen.

Laten we dit nieuws eens even koppelen aan dat andere nieuwsfeit dat tot nu toe in de media doodgezwegen is, nl. de investering van 20 miljoen euro door België in een " ambitieus project van versnelde vaccin ontwikkeling " en de creatie van een Vaccinopolis ( ja, zo staat het op de website van de UIA en ULB ! ) https://www.uantwerpen.be/.../vaccinstudies/vaccinopolis/


België? Wie is dat precies ? Wie heeft de geldpot ( die er niet is ) open getrokken en 20 miljoen euro ter beschikking gesteld voor dit " ambitieus project " ? We hebben al ruim anderhalf jaar geen volwaardige regering die met meerderheid van stemmen kan beslissen in dergelijke investering. We hebben slechts een tijdelijke regering die werkt met beperkte volmachten en amper 12% van de bevolking vertegenwoordigt zodat men zich toch wel de vraag dient te stellen of deze investering wel regelmatig is (lees : niet volkomen onwettelijk)?


En laten we het dan ook eens hebben over dat bewust ambitieus project tot VERSNELDE vaccinontwikkeling. Moet de Belgische Staat niet waken over de volksgezondheid? Is het niet haar verdomde plicht ervoor te zorgen dat vaccin ontwikkelaars ALLE gebruikelijke fases doorlopen, dat er voldoende metingen worden verricht die garanderen dat een vaccin veilig is ? (wat ONMOGELIJK is bij een versnelde procedure van amper enkele maanden).

Is het aanvaardbaar dat de Belgische Staat actief meewerkt of alleszins toelaat dat vaccins in zeven haasten in mekaar gebokst worden zonder dat de nevenwerkingen op korte en langere termijn gekend zijn en zij DAARENBOVEN nog een pak geld ( ons belastingsgeld ) veil heeft om die versnelde vaccinprocedures te financieren?

En hoe zit het met de licentie aanvragen, de bouwvergunning, milieu vergunning e.a. toelatingen die voorafgaandelijk de bouw van deze " Vaccinopolis " dienen goedgekeurd te worden door een voltallige volwaardige regering ? Allemaal onder de mat geveegd ? Hoeft niet? Of toch in stilte, via allerlei versnelde onregelmatige procedures, afgeleverd? Is hierover ooit een debat gevoerd in de kamer ? Was iedereen het eens dat de investering in dit "ambitieus project "een must was/is voor dit land dat reeds voor corona en met corona nog veel meer gebukt gaat onder een niet te overziene miljarden schuld?


Waarom is er niets gepubliceerd er met geen woord in MSM gerept over deze " heuglijke " gebeurtenis ? Een heuse VACCINOPOLIS in België. Nou, nou !

In een eerder berichtgeving hebt u, HLN, gemeld dat België ondertussen al 7,2 miljoen corona vaccins heeft aangekocht, wat goed is voor 3,6 miljoen vaccinaties, want ha ja, het vaccin moet 2 x ingespoten worden.

Dat zal dan het bewuste vaccin van Astrazeneca zijn ( hoofsponsor onze vriend en fillantroop B. Gates ) waarover u in een nog eerder mededeling bericht hebt en bij wie de EU 300 miljoen vaccins besteld heeft?

Astrazeneca tegen wie momenteel 58 processen lopen oa door India, die het bedrijf verwijt dat zij een experimenteel HPV vaccin toegediend heeft bij minderjarige meisjes, velen van hen overleden zijn en 491.000 ernstige aandoeningen hebben inclusief verlamming. " They used us as guinea pigs " zegt India.


Weten we wat er in dat Astrazeneca corona vaccin zit ? Details van de samenstelling? Enige duiding welke voordelen deze dubbele vaccinatie met zich mee brengt en.. welke de neven effecten zijn op korte en lange termijn? Welke testen dit vaccin heeft ondergaan ? Wat de resultaten van die testen zijn ? Op alle vragen : neen.


Wat is, tenandere, het nut van de investering in een "ambitieus project van versnelde vaccin ontwikkeling" en de creatie van een Vaccinopolis als België toch, via de EU, vaccins aankoopt van Astrazeneca?

Hoe zit het tenandere met het vaccin dat het Rega Instituut ( UZ Leuven ) ontwikkeld heeft ? Op 23.07.2020 hebt u, HLN, bericht dat het corona vaccin, dixit Prof. Johan Neyts van het Rega Instituut, zo goed als klaar is.


En dan nu, de kers op de taart: de farmalobbyman beslist mee namens de EU bij de onderhandelingen over vaccindeals (tzz aankoopprijs). Tjonge, tjonge.....
0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en