Search

FACT-CHECKING van de FACT CHECKERS - DEEL 1

Er wordt door een fact-checker beweerd dat ik onwaarheden zou verkondigen. Hierover wil ik graag het volgende kwijt.


Dit is een gratuite lastercampagne met de uitsluitende bedoeling om mijn reputatie te schenden, mijn persoon in een kwaad daglicht te plaatsen en twijfel te zaaien over de waarachtigheid van de informatie die ik met jullie deel.

Al mijn posts zijn evidence - based en verwijzen telkens naar een bron die bijgevoegd wordt zodat jullie altijd kunnen checken wat ik zeg of herneem van officiële kanalen of andere bronnen.


1./ Tijdens de tweede helft van september heeft Sophie Wilmès publiek verklaard dat er niet meer getest zou worden in WZC wegens een tekort aan PCR testen. Dit heb ik niet verzonnen. Het heeft in de kranten gestaan. Ik heb dit opgepikt en er een post over geschreven met in de bijlage het bewuste krantenartikel. Zie mijn eerdere post.


2./ Op de website van het Agentschap voor Zorg en Gezondheid staat uitdrukkelijk vermeld dat en hoeveel ouderen en personeel van WZC geregistreerd zijn als positief MET en ZONDER PCR test. De cijfers staan erbij vermeld. Ik heb uitgerekend hoeveel % van het totaal aantal ouderen en personeel geregistreerd zijn als positief ZONDER test. Dit was op de dag van mijn post 80%. Ik heb hierover een post geplaatst waarin ik gesteld heb dat hiermee bevestigd is wat Sophie Wilmès heeft verklaard, nl. dat een groot deel van de ouderen in WZC niet meer wordt getest. Bij deze post zit de rechtstreekse link naar de pagina van het Agentschap voor Zorg en Gezondheid waar ik overigens ook een screenshot van gemaakt heb want er verdwijnen wel eens dingen nadat ik het aan de kaak heb gesteld. Ik denk dan bvb aan de details van de compensatiepremies die de overheid aan ziekenhuizen en WZC uitkeert en die " plots " verdwenen waren van de website van Volkgezondheid ( zie deze post met rechtstreekse link naar de bewuste pagina ). . Ook dit is dus niet verzonnen maar komt van een officiële website van de overheid. Zie mijn eerdere posts.


3./ Op 21.09.2020 heeft er een formele kennisgeving plaats gevonden dat het K.B. van 17.03.2020 dat de invoer, de verkoop en distributie van rapidtests verbood, op 19.09.2020 opgeheven is geworden en de verkoop en het gebruik van rapidtest sinds deze datum terug toegelaten is. In deze formele kennisgeving zijn ook een aantal adviezen geformuleerd voor ieder die rapidtests wil gebruiken en wat ze best wel en niet doen. Ik heb een post geplaatst met inhoud van deze kennisgeving en toevoeging van een reeks merknamen van rapidtests die op de markt zijn. Bij deze post zit de rechtstreekse link naar de formele kennisgeving. Ook dit is dus niet verzonnen maar gebaseerd op officiële mededelingen. Zie mijn eerdere posts.


4./ Ik heb een post geplaatst met in bijlage een artikel uit de Waalse krant LE SOIR, waarvan ik de tekst heb vertaald naar het Nederlands. In dit artikel wordt gesteld dat Sophie Quollin, Voorzitter van de Afdeling Epidemiologie en Voorzitter van de Task Force op 25.09.2020 werd gehoord door de corona commissie en zij aldaar toegegeven heeft dat de cijfers van Sciensano foutief zijn en de communicaties ook foutief zijn maar zij met de vinger gewezen heeft naar de overheid omdat Sciensano zwaar ondergefinancierd en ondermand is, dat de groepen die belast zijn met de cijfers regelmatig tot drie uur in de ochtend hebben moeten werken. Voorts worden in dit artikel ook nog andere precieze weergaves van verklaringen van Sophie Quollin inzake de werking van Sciensano weergegeven wat doet vermoeden dat de journalist van LE SOIR aanwezig was op deze hoorzitting.

Het is dus ronduit degoutant dat een fact-checker van twijfelachtige oorsprong mij woorden in de mond legt die ik niet zelf heb gezegd maar voortkomen uit verklaringen van Sophie Wilmès , officiële documenten en de krant LE SOIR. De bewuste fact-checker had er beter aan gedaan om de links die bij elkeen van mijn posts gevoegd zijn OOK eens te bekijken en al deze bronnen te contacteren met de vraag waar de informatie die in hun bron staat vandaan komt in plaats van mijn posts af te wijzen als onwaar op basis van een telefoongesprek met een derde. Gesproken woorden van Sophie Wilmès en Sophie Quoillin worden NIET ongedaan gemaakt omdat een derde deze woorden tegenspreekt. Hij had er tenandere ook beter aan gedaan om Sophie Wilmès te confronteren met haar eigen uitspraken zoals geacteerd door de pers evenals de krant LE SOIR die uiteindelijk toch degene is die de inhoud van verhoor van Sophie Quoilin aan de grote klok heeft gehangen in plaats van mij persoonlijk aan te vallen. Laag. Zeer laag.0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en