Search

Fakebook op zijn best

Onderstaande post op Fakebook heeft exact 10 minuten online gestaan op 8 juli 2021 en toen werd ze niet alleen verwijderd wegens in strijd met de community richtlijnen inzake gevaarlijke personen en organisaties, maar .... werd ik opnieuw geblokkeerd voor 30 dagen ! Als extra toemaatje mag ik ook 60 dagen niet live gaan ....


Hieronder de bewuste community richtlijnen van Fakebook inzake gevaarlijke personen en organisaties. Ik heb even moeten zoeken maar heb ze uiteindelijk toch na een aantal clicks gevonden :

-------------------------------------


Uitleg van beleid

In een poging om offline schade te voorkomen en beperken, staan we niet toe dat organisaties of personen die voorstander zijn van een gewelddadige missie of die betrokken zijn bij geweld een aanwezigheid op Facebook hebben. Dit heeft ook betrekking op organisaties of personen die betrokken zijn bij het volgende:

  • terroristische activiteiten

  • georganiseerde haat

  • massamoord (inclusief pogingen daartoe) of meerdere moorden

  • mensenhandel

  • georganiseerd geweld of georganiseerde criminele activiteiten

We verwijderen ook inhoud waarin groepen, leiders of personen die betrokken zijn bij deze activiteiten, worden gesteund of gecomplimenteerd. Hier vind je meer informatie over onze inspanningen om terrorisme online te bestrijden.

https://about.fb.com/news/2018/11/staying-ahead-of-terrorists/

------------------------------


C'est du n'importe quoi....

Fakebook heeft mij gelabeld als " terrorist ".... nou, nou !! 😂

Hieronder nogmaals mijn post op FB. Oordeel zelf ....

Absurder dan dat kan niet.


Beste vrienden en volgers,


Ik heb er net 5 weken FB jailtime opzitten. In die periode kon ik op geen enkele FB pagina een post of een comment plaatsen noch posts van anderen liken, geen livestreams doen, geen linken delen en vaak ook doorgestuurde links niet bekijken. Ik kon mij zelfs niet aanmelden op partnerwebsites en webshops waar ik voorheen, uit gemak, inlogde via mijn FB profiel.


Tijdens die 5 weken heb ik van ontelbare mensen vernomen dat ook zij stelselmatig geblokkeerd zijn voor .... het verkondigen van waarheidsgetrouwe berichten. Net zoals bij mij. Het gaat bij FB al lang niet meer om het bestrijden van " desinformatie " of " fake news ". Fakebook is verworden tot datgene wat zij beweert te bestrijden. Fake.

De censuur viert hoogtij dagen. Wat we met zijn allen meemaken is ongezien. Onze democratische rechtstaat wordt steeds meer uitgehold. Het volk heeft geen stem meer. De macht is in handen van enkelingen die hun eigen zin doen en de plannen van de globalisten erdoor duwen. Ons land is vervallen in extremen. Er bestaan geen " gematigden " meer. Centrum rechts of links is virtueel onbestaande. We horen vandaag nog enkel spreken over " extreem rechts ". Nota bene door politici die duidelijk een extreem links gedachtengoed nastreven. Ze schijnen te denken dat als ze maar vaak genoeg hardop zeggen dat al wie tegen hen in gaat en hun faalbeleid aanklaagt " extreem rechts " is, de burgers het voor waar zullen aannemen. Dit kan perfect omdat de meesten niet eens weten waar " extreem links " en " extreem rechts " in dit era precies voor staat.


Tijd dus voor een duidelijk afgelijnde definitie en een beetje geschiedenis.

Ten tijde van WOII betekende " extreem rechts " een fundamenteel verzet tegen het idee van gelijkheid op basis van ras, etniciteit en religie. Onze vriend Adolf dacht in termen van " der übermensch ", een zuiver Arisch ras van blonde haren en blauwe ogen. Er wordt tegenwoordig nogal vaak terug gegrepen naar dat gedachtengoed om de bevolking tegen mekaar op te zetten terwijl de strijd die zich boven onze hoofden afspeelt deze vergelijking niet doorstaat.

Het gaat (ook) niet (meer) om het Vlaams nationalisme waarvoor onze voorouders tijdens de burgeroorlog - die in 1830 geleid heeft tot het ontstaan van België - gevochten hebben en ook niet om de strijd tegen het Russisch communisme waarvoor velen, waaronder mijn overgrootvader, grootvader en nonkels aan het front zijn gaan vechten voor onze vrijheid, noch om interne landsgebonden twisten tussen rassen of religies.


"Eigen volk eerst " heeft vandaag een andere betekenis. Het gaat over het behoud van onze eigenheid, van ons, het volk, van de eerste tot de laatste inwoner en onze nationale belangen als onafhankelijke natie, versus de geplande globalisering waar de macht in handen is van enkelingen die opereren vanuit internationale organisaties waarin wij geen enkele inspraak hebben. Dat de strijd om het behoud van onze nationale eigenheid en Grondwettelijke rechten en vrijheden door extreem links ( die een communistisch systeem en een totalitair regime nastreven ) aangemerkt wordt als ' "extreem rechts " is louter om hun extreme linkse plannen te verhullen. De kinderquote " alles wat je zegt ben je zelf ! " is voor hen nooit meer toepasselijk geweest dan nu.


Links-extremisme is een beweging die een bedreiging vormt voor de democratische rechtsorde, omdat antidemocratische doelen worden nagestreefd en/of ondemocratische middelen worden ingezet.

Het sterk inperken van onze rechten, de vrijheid van meningsuiting en hiermee gepaard gaande zeer extreme vormen van censuur, het de beperking van de vrijheid van vereniging, het verbod tot samenscholing, het opleggen van een resem vrijheidsbeperkende maatregelen op straffe van hoge boetes, de avondklok, het nemen van ver doorgedreven beslissingen met zware impact zonder enige inspraak van het volk, het bannen van dieselauto's in steden vanaf 2030 en benzine auto's vanaf 2035 enz... enz.. zijn heel duidelijke indicaties van een extreem linkse politiek die enkel tot doel heeft een totalitaire staat in te voeren die aangestuurd wordt door globalisten die bij naam en toenaam gekend zijn en opereren vanuit internationale organisaties. Dit is geen (complot)theorie maar een feitelijke vaststelling waarvoor we de ogen niet mogen sluiten.


Ik ben sinds een kleine week met verlof. De mentale rust heeft mij de gelegenheid geboden om de zaken eens vanop afstand te bekijken en de balans op te maken van het afgelopen jaar, de vele tijd en energie die ik geïnvesteerd heb in het verschaffen van informatie en duiding over het hele gebeuren en welke resultaten dit heeft opgeleverd, hoeveel mensen ik daarmee ten goede bereikt heb. Ik heb ook even mijn oor te luisteren gelegd bij andere witte zwanen, hoe zij het ervaren hebben en tegen de zaken aan kijken. We komen allemaal tot dezelfde conclusie : we moeten het over een andere boeg gooien. Met aanhoudend tegen de lijn van de overheid te blijven opboksen komen we nergens. Het uiten van kritiek op het faalbeleid is op zich niet verkeerd maar wie dit doet moet dan ook alternatieve oplossingen kunnen aanbieden met oog voor wat er in de maatschappij leeft en de keuze vrijheid van eenieder.


Een groot deel van de bevolking heeft ervoor gekozen om het narratief te volgen. Dat is hun goed recht. Keuze vrijheid geldt voor iedereen. Dat is één van de weinige rechten die we wel nog hebben. We kiezen elke dag wat we eten, drinken, met wie we omgaan en met wie niet, wat we wel of niet doen.

Ik kies voor het virus en natuurlijk immuniteit. Een ander kiest om zich preventief te laten vaccineren om te kunnen reizen, naar festivals te gaan, voor zijn werk of gewoon om in orde te zijn.

Het is niet aan mij om een oordeel te vellen over de keuze die een ander maakt net zo min als het aan een ander is om een oordeel te vellen over de keuzes die ik maak.

De keuzes die we maken definiëren niet wie we zijn als mens.

In plaats van ons blind te staren op wat ons verdeelt, kunnen we beter kijken naar wat we gemeenschappelijk hebben. Meer aandacht voor het mens zijn en wat ons kan verbinden.

We moeten goed beseffen dat de lijn die de overheid uittekent uiteindelijk slechts één lijn is op een wit blad en we naast die lijn perfect andere lijnen kunnen trekken die anders ingekleurd worden. Een andere levensvisie, een alternatieve oplossing die leidt tot een keuze vrijheid om te kiezen tussen het ene of het andere, naar gelang van wat eenieder het beste vindt voor zichzelf.


Wil u een toekomst die op communistische leest geschoeid is en uw rechten en vrijheden steeds meer ingeperkt worden ? Prima.

Wil u het huidige narratief blijven volgen en u laten inenten tegen een virus waarvan u niet zeker weet of en in welke mate het beschermt in plaats van te kiezen voor de opbouw van een natuurlijke immuniteit ? Ook prima.

Wil u de komende jaren met een mondmaskers blijven rond lopen, uw handen meermaals per dag ontsmetten, regelmatig pcr testen en quarantaine maatregelen ondergaan en heel uw doen en laten controleren door QR codes en allerlei attesten? Doe maar. Dat is helemaal ok. Uw keuze. Ik respecteer uw keuze maar respecteert u dan ook de mijne ? Geen ruzie meer maken of mekaar in de haren vliegen omdat ik andere keuzes maak dan u ?

Als wij in een supermarkt naast mekaar staan en u kiest voor gele tomaten terwijl ik kies voor de rode die er vlak naast liggen, zeggen we daar toch ook niets over ? We kijken toch niet in mekaars winkelkar om na te gaan of we wel hetzelfde eten en drinken ? Waarom zou dit anders moeten zijn voor enige andere keuze die we maken ?

Vanaf half augustus zal ik de draad terug opnemen maar niet meer op dezelfde manier als voorheen. Ik investeer mijn energie niet meer in vechten tegen de stormram. Alles is reeds gezegd en meerdere malen herhaald. Het heeft geen zin om aanhoudend op dezelfde nagel te blijven kloppen en toch een andere uitkomst te verwachten. Wie het niet ziet of wil zien ( wat ook een keuzevrijheid is ) kan niet meer op andere gedachten gebracht worden. Ook dat is een feitelijke vaststelling waar ik niet om heen kan.

Als je iets niets kan veranderen moet je het aanvaarden en een andere methode of aanpak betrachten, desgevallend ( ook ) via andere kanalen.


Fakebook heeft bij mij volledig af gedaan. Ik zal dit medium in de toekomst nog hoogstens gebruiken voor de Zondag Aperitiefjes en verwijzingen naar posts op mijn Mewe profiel of mijn blog.

Mijn keuze. Ik bepaal de grenzen van mijn meningsvrijheid en niemand anders.

Ik vraag jullie om zelf ook even na te denken over hoe het verder moet, hoe we in de toekomst terug kunnen verbinden, ook met diegenen die een andere keuze hebben gemaakt of een andere mening hebben. Wij zijn één natie, één volk. We laten niemand achter.


Ik wens jullie allemaal een fijne zomervakantie toe.

groetjes


17 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en

NOODHULP ARDENNEN

We weten ondertussen allemaal dat en welke schade de overstromingen op 15-16 juli 2021 veroorzaakt hebben. Vandaag, 8 dagen later zijn in sommige gemeenten en dorpen het puin gedeeltelijk geruimd maar