Search

Fatale Schimmel Aspergillus - UZ LEUVEN

"Nieuw onderzoek van zeven Belgische en Nederlandse ziekenhuizen toont aan dat patiënten die met ernstige griep op intensieve zorg belanden, 15% kans hebben om een bijkomende Aspergillus-schimmelinfectie op de longen te ontwikkelen. De normale kans op Aspergillus tijdens een verblijf op intensieve zorgen is ongeveer 5%.

Een schimmelinfectie op de longen is een belangrijke doodsoorzaak: 45% van de grieppatiënten met een bijkomende schimmelinfectie overlijdt, zelfs met een aangepaste schimmelbehandeling.


Bron: UZ Leuven

Het onderzoek, onder leiding van prof. dr. Joost Wauters (algemeen inwendige geneeskunde UZ Leuven) en dr. Bart Rijnders (Erasmus MC Rotterdam), vertrok van een observatie aan het bed van de patiënten. Tijdens de Mexicaanse grieppandemie in 2009 kwamen meer mensen met ernstige griep op intensieve zorg terecht. Artsen constateerden een opmerkelijk aantal mensen met een Aspergillus-infectie van de longen. Dat leidde tot een groots opgezet onderzoek waarbij gegevens bekeken werden van grieppatiënten op de diensten intensieve zorg in Belgische en Nederlandse ziekenhuizen tussen 2009 en 2016. Dat leidde tot de vaststelling dat Aspergillus ook in andere ziekenhuizen een reëel probleem is.

De resultaten toonden aan dat 15% van de grieppatiënten op intensieve een Aspergillus-infectie ontwikkelt. De studie, zopas gepubliceerd in The Lancet Respiratory Medicine, klasseert griep daarmee officieel als een risicofactor voor het ontwikkelen van de dodelijke schimmelinfectie van de longen. Dankzij een groep controlepatiënten, die wel een longontsteking maar geen griep hadden, weet men dat het de griep zelf is die doorslaggevend is. Wie geen griep had, maakte 5% kans op aspergillose. Bovendien blijkt uit de resultaten dat het gebruik van cortisone een bijkomende risicofactor is voor het ontwikkelen van de schimmelinfectie.

Prof. dr. Joost Wauters: “Artsen en zorgverleners op intensieve diensten weten nu dat ze extra waakzaam moeten zijn, want een infectie met een schimmel op de longen heeft desastreuze gevolgen. De kans op overlijden door ernstige griep op intensieve zorg is met 20% sowieso al hoog, maar gecombineerd met een schimmelinfectie wordt die kans 45%. De ziekte snel opmerken en behandelen is essentieel. Ondertussen zijn we ook een studie opgestart die bekijkt of het interessant kan zijn om grieppatiënten op intensieve zorg preventief een antischimmelbehandeling te geven, zelfs al zijn er nog geen eerste tekenen van Aspergillus.”

Een andere vervolgstudie onderzoekt het oorzakelijk verband tussen griep en Aspergillus. Aspergillus is al jaren een bekend probleem bij mensen van wie de immuniteit verzwakt is, zoals bij hematologiepatiënten of mensen met levercirrose. Joost Wauters: “We kennen de precieze oorzaak niet, maar er spelen ongetwijfeld meerdere factoren mee. We vermoeden dat schade aan het longslijmvlies en een tijdelijke daling van de afweer, gevolgen van ernstige griep, een rol spelen, maar het zou ook kunnen dat bepaalde mensen genetisch gevoeliger zijn voor schimmelinfecties.”


Opmerkelijk is dat Aspergillus-infecties sinds het voorkomen van de Mexicaanse griep ernstiger zijn.


“Misschien merken we een schimmel nu vaker op, maar misschien komen de infecties nu ook meer voor doordat de griepvirussen muteren. Het kan ook zijn dat het gebruik van antivirale middelen of vaker gebruik van cortisone leidt tot meer schimmelinfecties.”


In onderstaande video verklaart een specialiste in de Tweede Kamer (NL) dat bij 1 op 4 van de ernstige corona patiënten vastgesteld is dat zij besmet zijn met de aspergillus schimmel en de helft van hiervan komt te overlijden door deze schimmel.

Een snelle berekening leert dat als dit in België ook het geval is (en die kans is reëel - zie supra - er behoorlijk wat mensen in ziekenhuizen overleden zijn door de schimmel (wegens verkeerd behandeld) terwijl zij geregistreerd zijn als corona overlijden.


Bron: FB
0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en