Search

Georchestreerde framingDe (vit)rooolpers beweert dat ik mij in het dossier van de familie Conings baseer op wetgeving die niet (meer) bestaat. Dit is een LEUGEN ( de zoveelste ).


Klik hier voor de link naar het wetboek van Strafvordering zoals gewijzigd door de wet Franchimont van 1998 en lees artikel 44 en verder. https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1808111730&table_name=wet&&caller=list&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK


Klik hier voor het Decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en lees art.15 § 3 dat ook van toepassing is op art.19 https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1012053&datum=&geannoteerd=false&print=false


De bloedverwanten van Jurgen Conings hebben op grond van art. 15 § 3 en art.19 van gezegd Decreet een verzoekschrift bij uiterste hoogdringendheid neergelegd voor de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Limburg, afdeling Tongeren en gevraagd om de crematie uit te stellen teneinde hen toe te laten het stoffelijk overschot van Jurgen te identificeren en een tweede onafhankelijke autopsie uit te voeren.

Dit verzoekschrift is simultaan overgemaakt aan het Federaal Parket met indringend verzoek om de identificatie van Jurgen en een tweede onafhankelijke autopsie toe te laten.

De identificatie van een lijk is conform art.44 van de wet Franchimont ( zoals opgenomen in het wetboek van strafvordering ) een RECHT van de nabestaanden. Een tweede onafhankelijke autopsie ook.

Dit wettelijk recht is door de politie, het parket, de rechter ( en de begrafenisondernemer ) ontzegd aan de bloedverwanten van Jurgen Conings.


Het federaal Parket weigert tevens de inzage in het forensisch autopsieverslag en de verslagen en rapporten van het ballistisch, etimologisch, bodem-en omgevingsonderzoek ( zo deze zouden bestaan ). De bloedverwanten wordt het recht ontzegd om het autopsie verslag te ( laten ) bestuderen en een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren door derden experten.


Dit is geen " complottheorie " maar een feitelijke vaststelling uit een reeks van vele.

De Morgen en HLN ( lees : DPG Media die zwaar gesubsidieerd wordt door de overheid ) proberen op alle mogelijke manieren om mij in diskrediet te brengen en mijn geloofwaardigheid als advocaat op de helling te plaatsen om de aandacht af te leiden van de feitelijke vaststellingen die zijn gedaan en de wetsovertredingen die door justitie zijn begaan en waaraan zij GEEN ENKELE aandacht besteed.

Het hoeft geen verder betoog dat deze persoonlijk aanval op mijn persoon georchestreerd is.


Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de bloedverwanten van Jurgen Conings zich steeds meer vragen stellen over de waarachtigheid van het narratief dat hen voorgehouden is geworden.

1 comment

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en