Search

HET AANTAL CORONA DODEN BLIJFT ONBEDUIDEND LAAG


Zwarte lijn: gemiddeld aantal doden PER DAG 2009-2018 Oranje lijn: totaal aantal doden (alle aandoeningen) Rode lijn: corona overlijdens

(ver beneden het gemiddelde van alle doden per dag) https://statbel.fgov.be/nl/covid-19-statbel-data...
0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en