Search

Het gaat goed met de economie?


Uit een enquête van ETION en Crion bij 345 bedrijven in februari-maart 2021 blijkt dat vier op vijf (82,4%) van de respondenten zich zorgen over de levensvatbaarheid van collega-ondernemingen in hun omgeving.


Wanneer morgen overheidssteun of schuldmoratoria zouden wegvallen, dan wordt er gevreesd voor mogelijke faillissementen.

Als gevolg daarvan verwacht 45,2% schade binnen de eigen portefeuille wanneer maatregelen zouden worden teruggedraaid. Bijna 4 op 10 (38,5%) geeft overigens aan dat klanten nu reeds trager betalen. Twee derde (68,5%) volgt het betaalbedrag van klanten alvast meer nauwlettend op. Ook de kredietwaardigheid van klanten krijgt meer aandacht dan voor de crisis (57,0%).


In de totale steekproef beaamt bijna 4 op 10 (38,8%) de stelling dat banken stringenter zijn geworden in hun kredietpolitiek. Voor 16,9% is het verlengen van een krediet moeilijker geworden.


Een kwart van de respondenten (26,9%) maakt zich zorgen omtrent de financiering van het eigen bedrijf. Binnen die groep is er bij 80% bezorgdheid omtrent de financiering van werkkapitaal, alsook bij 33% inzake investeringskredieten.


Twee op tien bedrijven gaat actief op zoek naar alternatieve financiering. Slechts een kleine minderheid is van plan om leveranciers later te betalen (3,8%) of klanten aan te manen om vlugger te betalen (4,9%). Bijna 5% zoekt een alternatief binnen de eigen betaalketen.


Van de bedrijven die een beroep doen op een kredietverzekering, zegt 4 op 5 (79,0%) dat hun verzekeraar zich zorgen maakt over de kredietwaardigheid van hun klanten. Ten opzichte van maart 2020 werden volgens twee derde van de respondenten (67,1%) meer kredietlimieten ingetrokken.


Twee derde (65,3%) is globaal tevreden met de door de overheid genomen maatregelen. Acht op tien (82,1%) is van mening dat enkel wie voor de crisis levensvatbaar was, mag gered worden. Zeven op tien (72,0%) vindt dat wie overheidssteun geniet, geen winst mag uitkeren.


Opvallend is dat 11,6% van mening is dat het niet de overheid toekomt om bedrijven te redden. Als men dat wel doet, dan moet de kredietwaardigheid voor de uitbraak van de crisis doorslaggevend zijn. Meer bepaald moet dit voor 56,2% van de respondenten gebeuren op basis van solvabiliteit. Liquiditeit (38,6%), duurzaamheid (26,4%), sector (19,7%) en omvang onderneming (13,3%) werden minder vaak aangekruist.

https://etion.be/.../enquete-vier-op-vijf-ziet-collega...


0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en