Search

Het gaat niet goed met de maatschappij


In 2020 is de verkoop van slaapmiddelen die vrij te verkrijgen zijn in België met 10 à 11 procent gestegen. Als we december 2020 met december 2019 vergelijken, is er zelfs een stijging van 41 procent. "Voor januari gaat het ook deze richting uit. De evolutie was al langer aan de gang, maar wat we de laatste maanden vaststellen, is ronduit spectaculair", zegt Olivier Delaere, CEO van Febelco daarover.

De impact van de coronacrisis is groot op slapeloosheid bij Belgen. We grijpen dan ook duidelijk meer naar slaapmiddelen.

Ook in de categorie van de zwaardere slaapmedicatie is de stijging opvallend: in 2020 werd een stijging van 3,4 procent vastgesteld. "Dat lijkt nog mee te vallen, maar het is een markt met ruim 6 miljoen verkochte eenheden op jaarbasis. Het gaat dus om zo’n 200.000 producten extra op basis van benzodiazepines", zegt Delaere bij VRT NWS, die benadrukt dat dit geen goede evolutie is. De slaappillen op voorschrift kunnen immers neveneffecten hebben en verslavend werken. De laatste jaren was de verkoop van slaapmiddelen op voorschrift gestabiliseerd of zelfs licht gedaald, maar die trend is nu dus gekeerd tijdens de pandemie.

"We willen geen voorbarige conclusies trekken over het mentale welzijn van de bevolking of alarmsignalen uitsturen, maar de evolutie lijkt ons toch verontrustend", concludeert Febelco.

_________

In 2020 6.000.000 méér zware slaapmiddelen, per eenheid, met Benzodiazepines door corona. Dit betekent dat er 174.827 mensen door corona zware slaapmiddelen zijn beginnen gebruiken ( 365d/j ) terwijl zij dit voordien niet deden.

Als 6.000.000 een stijging van 3,4% vertegenwoordigt, hoeveel zware slaapmiddelen werden er dan voor corona verkocht? 176.470.000 (ofwel 483.480 mensen = 4,2% van de bevolking ? )


En hoe zit het met de anti-depressiva in 2020 ? Hiervan werden er in 2019 300.000.000 dosissen verkocht ( goed voor nog eens 821.918 p/365d/j = 7,15% van de bevolking). Welke stijging is er voor 2020 geregistreerd ?


En de angstremmers? De bètablokkers? Medicatie tegen nervositeit? Hoe zit het daar mee ?


En wat met de drank-drugs-en-pillenverslaving ? Eetstoornissen ? Suikerverslaving ? Wat zijn hiervan de cijfers van 2020 in verhouding tot de jaren voordien?

Hoeveel mensen nemen er op dagelijkse basis medicatie ? ( chronisch, occasionele medicatie wegens een ziekte niet in acht genomen )? En welke stijging is hier geregistreerd geworden ?


Formeel, vanuit corona perspectief bekeken, zijn 11.497.000 mensen gezond. Zij hebben geen corona. Het moge echter duidelijk zijn dat een aardig deel van de bevolking voor corona al in een sukkelstraatje zat en fysiek en/of mentaal niet gezond was volgens de definitie die daar gewoonlijk door de wetenschap aan gegeven wordt. Het is belangrijk dat alle cijfers van 2020 op tafel gelegd worden zodat de evolutie en eventuele stijgingen kunnen gemeten worden. Het moge duidelijk zijn dat al degenen die al depressief waren, slaapmiddelen en angstremmers namen voor corona, er met de dagelijks extreem negatieve berichtgeving en de vrijheidsbeperkende maatregelen die nu al bijna een jaar duren, er niet op vooruit gegaan zijn en nog dieper weg gezakt zijn + er nog heel wat mensen bijgekomen zijn die nu ook anti-depressiva, slaapmiddelen, bètablokkers en angstremmers nemen en/of meer alcohol drinken, drugs gebruiken of andere medicatie slikken terwijl zij dit voorheen niet deden. En dan heb ik het nog niet over de toename van kindermishandeling en kindermisbruik waarvoor Childfocus een aantal maanden geleden al aan de alarmbel getrokken heeft ( zie eerdere posts ), de toename van het huiselijk geweld en de schrikwekkende stijging van het aantal zelfdodingen.


Eind 2020 waren reeds 1 op 6 gezinnen vervallen in armoede ( gezegd door een verslaggever tijdens de corona conferentie georganiseerd door De Standaard, wij hebben de volledige conferentie op audioband ). Hoeveel zullen er in 2021 bijkomen ?


Het gaat niet goed met de maatschappij. Het is bedroevend dat de beleidsmakers en de " experten " daar geen oog voor hebben en aanhoudend blijven negeren.

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en