Search

Het Nieuwsblad zegt ook eens iets

" Eindelijk weten we waar we besmet raken, maar de cijfers komen te laat: “Tweede lockdown mogelijk niet meer te vermijden”

Bron: Het Nieuwsblad


"Eindelijk weten we het. Voor het eerst zijn gegevens beschikbaar over waar besmettingen gebeuren in ons land. Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft daarvoor alle antwoorden gebundeld die coronapatiënten gaven op de vraag waar ze denken ziek te zijn geworden. “Maar we hollen achter de feiten aan.”

Waar denken patiënten zelf dat ze de besmetting hebben opgelopen? De contactonderzoekers stellen sinds enkele weken die vraag wanneer ze een besmette persoon opbellen of bezoeken om diens contactpersonen te bevragen. Voor het eerst werden de antwoorden tussen begin september en 13 oktober gebundeld door Zorg en Gezondheid. Daaruit blijkt dat ruim een derde geen flauw benul heeft. Van wie wel een vermoeden uitte, wijst een op de vijf het gezin als bron aan. Nog eens een op de vijf denkt aan het werk, daarna volgt ‘andere activiteiten’, ‘de sportvereniging’ en met 5,7 procent de horeca.


Dat lijkt mee te vallen wat cafés en restaurants betreft, maar biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KULeuven) wijst naar een tweede vraag die contactspeurders stellen: Waar ben je geweest in de besmettelijke periode voor de start van de isolatie? 1.671 respondenten gaven aan (onbewust) besmet de horeca te hebben bezocht. “Dat is zorgwekkend. Cafés en restaurants mogen nog zo hard hun best doen, het kan gewoon niet anders dan dat een superverspreider daar een enorme ravage kan aanrichten.” Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) benadrukt dat de cijfers geen hard bewijs zijn, maar hij is blij met de extra laag informatie die de vragen en antwoorden opleveren.“Het geeft toch een nuttige indicatie. De horecaondernemers hebben het overigens uitstekend gedaan, dat is het punt niet. Samen tafelen is gewoon een risico.”

Van golf naar golf Met de cijfers lijkt het brononderzoek eindelijk resultaat op te leveren in ons land. We proberen nu ook de bron van de besmetting te achterhalen in plaats van enkel de recente contacten van besmette personen. “Als je een cluster vindt dan weet je ook snel wie er allemaal besmet is geraakt. Als je hen isoleert, kan je voorkomen dat de epidemie uit de hand loopt”, zegt biostatisticus Joris Meys (UGent). Maar met een record van 12.000 nieuwe besmettingen per dag (* ) zijn we eigenlijk te laat. Het onderzoek moet gedaan worden door gezondheidsinspecteurs die moeten speuren naar de lokale broeihaard. Dat lukt met enkele nieuwe gevallen per dag. Vandaag is het onbegonnen werk. Volgens Meys hadden we ons in de zomer beter kunnen voorbereiden. We wisten al tijdens de eerste golf dat het coronavirus zich voornamelijk via clusters verspreidt. “Nu hollen we achter de feiten aan en is een tweede lockdown misschien niet meer te voorkomen. Maar we hoeven dus niet van golf naar golf te bewegen tot een vaccin een einde maakt aan de epidemie. Als het aantal cases voldoende laag is zodat je de clusters duidelijk kan zien dan kan het zoals in Japan en Zuid-Korea: De bron meteen opsporen en ieder verdacht geval in quarantaine zetten. Daar leven ze nu een redelijk normaal leven.”

Momentum voorbij In de nasleep van de eerste golf hadden we meer moeten inzetten op brononderzoek, zegt ook Van Gucht. “Nu is het momentum voorbij. Al had het ook toen moeilijk geweest. Op het laagst hadden we nog steeds zo’n 85 nieuwe besmettingen per dag.” De lockdown een maand langer aanhouden om het aantal besmettingen nog lager te krijgen, had misschien geholpen, maar België is een klein landje in het centrum van Europa. “Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en eigenlijk ook Zuid-Korea zijn eilanden. Daar is het veel gemakkelijker om de grenzen te sluiten.”


België telt vandaag 11.604.914 inwoners (jawel, er zijn weer behoorlijk wat geboortes geweest, onze landje blijft elke dag in aantallen groeien)

Vragen van contact tracers bij 1.627 respondenten zijn gebundeld door het Agentschap Zorg en Gezondheid.. Dit is hoe dan ook niet representatief voor de ganse bevolking. Vragen zoals "waar bent u geweest" en "waar denkt u besmet te zijn geraakt" is niet volgens de wetenschappelijke richtlijnen. Er wordt aan de respondenten gevraagd om te gissen over iets dat zij onmogelijk kunnen weten.

Maar toch, worden uit dat giswerk "conclusies" getrokken waar de besmettingshaarden precies zijn.


LET WEL: de respondenten zijn gewoon positief getest wat niet betekent dat ze besmet of besmettelijk zijn (hoewel dit wel zo gepresenteerd wordt)


34,9% ofwel 567 personen hebben geen idee waar ze eventueel besmet zijn geraakt. 21,1% ofwel 343 personen denken mogelijks thuis te zijn besmet (zijn ze in dat gezin dan allemaal positief en ... ziek) ? Dat weten we niet. 20,1% ofwel 327 personen denken mogelijks op het werk te zijn besmet ( zijn alle werknemers dan positief en ... ziek ? Dat weten we niet. 15,8% ofwel 257 personen denken dat ze besmet zijn geraakt bij een activiteit, andere dan degene die hieronder staan (zijn alle andere deelnemers dan ook positief en ... ziek? Dat weten we niet) 12,8 % ofwel 208 personen denken mogelijks te zijn besmet door een vriend (zijn die vrienden dan ook positief en .... ziek ? Dat weten we niet) 8.7% ofwel 141 personen denken dat ze mogelijks besmet zijn bij een activiteit in een sportvereniging (alle andere ook? dat weten we niet)

--> HIER ZITTEN WE AL AAN 99,8% 5,7% ofwel 92 personen denken mogelijks te zijn besmet in de horeca. (alle andere café en resto bezoekers dan ook ? Dat weten we niet) 5,1% of 83 personen tijdens het beoefenen van een hobby 3,6% of 58 personen denken mogelijks besmet te zijn tijdens een reis. 2,3% of 37 personen tijdens een activiteit met vrienden/kennissen 2% of 32 personen tijdens een privé feest 1,4% of 23 personen in een ziekenhuis of andere zorgstelling 1,1% of 18 personen tijdens een andere socio activiteit 0,4% ofwel 6,5 personen tijdens een begrafenis 0,3 % ofwel 4,9 personen tijdens een kerkelijke dienst


TOTAAL = 121,70 % en 320,4 personen die niet bestaan of die tijdens de vraagstelling of/of geantwoord hebben en dus een volkomen vertekend beeld geven van de situatie.

Op deze manier cijfers in kaart brengen getuigt van weinig ernst en is een blijk van minachting opzichtens een bevolking die kan tellen.

" Eindelijk weten we waar we besmet geraken"? Onzin.

Dat weten we met het bovenstaande totaal niet. Er ontbreken veel te veel data. Er is geen diepteonderzoek geweest. Bovendien zijn de cijfers foutief (dit is blijkbaar een sport in België)

(*) Er zijn geen 12.000 "besmettingen" per dag.

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en