Search

Het nieuwste fantasietje van de media om het volk angst in te boezemen

" Wordt de corona drempel in uw gemeente overschreden ? "Het nieuwste fantasietje van de media om het volk angst in te boezemen : " Wordt de corona drempel in uw gemeente overschreden ? "

Laten we de voorgestelde kaart van B eens van wat dichterbij bekijken....

Gingelom, 1 nieuwe besmetting de afgelopen 7 dagen wat neerkomt op 16 besmettingen per 100.000 inwoners. Landen, 1 nieuwe besmetting in dezelfde periode wat neerkomt op 6 besmettingen per 100.000 inwoners. Sint-Truiden, 4 besmettingen wat neerkomt op 10 per 100.000 inwoners. Dus ... 1 besmetting staat naar gelang van het geval gelijk aan 16 of 6 besmettingen en 4 besmettingen is gelijk aan 10.

En in % wordt het nog gekker. Namen is op 7 dagen van 1,1 naar 7 besmettingen gegaan wat een stijging zou zijn van 513% ( ?! ) Begrijpt u het nog? Ik anders niet meer. Waarom wordt er gejongleerd met conversies naar een grotere schaal en % in plaats van gewoon de werkelijke cijfers per gemeente te publiceren ? Is de verwarring nog niet groot genoeg nu de media al weken lang louter nationale gemiddelden citeert in plaats van absolute cijfers per dag ?


Laat ons nog eens wat dieper graven, shall we ? 20 besmettingen per 100.000 inwoners is de maximale corona drempel. Voor alle duidelijkheid : 20/100.000 is gelijk aan 0,05%. Mmmm... wie heeft beslist dat de drempel in elke gemeente van dit land 0,05% moet zijn ? En waarom is die drempel zo laag ingesteld ? Wat is de relevantie van deze info ? Wat weten we hiermee meer ( of net minder ? ).

Weten we hoeveel van de " besmetten " effectief ziek zijn en/of wat de graad van ziekte is ( mild of ernstig ) ? Neen.

Wie de statistieken van het WHO volgt, weet dat het aantal patiënten op ICU gedaald is naar 42 ( op een totale beddencapaciteit van om en bij de 3.000 ) ofwel 14 personen méér dan op 11.07.2020.

Wie de regionale pers aandachtig volgt weet ook dat de mortaliteitsgraad inzake corona heel sterk gezakt is naar 1% van de effectief zieken, dixit het statement van Virga Jesse te Hasselt. Wie de curves van Scienscano recentelijk nog eens bekeken heeft weet dat er sinds juni 2020 een ondersterfte is in B. Kortom, het aantal sterftes ( aan alle mogelijke aandoeningen ) is LAGER dan de voorgaande jaren. In juli is dit nog meer gezakt. Corona heeft geen enkele impact meer op de mortaliteitsgraad.

Waarom wordt het volk dan toch aanhoudend zo bang gemaakt ?

Laat ons de waarachtigheid van de absolute cijfers per gemeente op de kaart (ook ) eens vergelijken met de cijfers die Sciensano gepubliceerd heeft ( zie https://epistat.wiv-isp.be/covid/ - confirmed cases by date, age,sex and province ). De afgelopen 3 weken, zijn er in B 161.788 tests uitgevoerd. Daarvan zijn er volgens sciensano ( nrs 15445 tot en met 17334 ) 1.889 positief bevonden ( ja, u leest het goed ). Indien bekeken in functie van het totaal aantal inwoners in B is dit amper 0,015 %. Bij optelling van alle absolute cijfers per gemeente zoals weergegeven op de kaart, komen we aan 5.231 besmettingen op 7 dagen tijd. Huh ? 1.889 op 3 weken cf Sciensano en 5.231 op 1 week volgens HLN ? Mja..... . Om te anticiperen op de bagger van kriticasters die luidop zullen roepen " ja, maar elke corona dode is er één teveel " : ja, dat is juist, maar dat geldt ook voor het aantal mensen dat dagelijks overlijdt aan een andere aandoening. En die zijn er OOK, in veel grotere getalen dan corona overlijdens. Een land volledig gijzelen, het sociaal en economisch leven plat leggen, bepaalde sectoren volledig kapot maken, een avondklok instellen, registratieplicht, mondmaskers zelfs op straat ( daar waar in een niet ver verleden nog gezegd was dat dit compleet nutteloos was ) omwille van een virus dat vandaag minder zieken en doden maakt dan eender welke andere aandoening, is compleet van de pot gerukt.


https://www.hln.be/nieuws/binnenland/in-kaart-aantal-besmettingen-stijgt-pijlsnel-in-sommige-provincies-bekijk-hier-de-situatie-in-uw-regio-en-gemeente~aea1699e/?fbclid=IwAR3NaKAqVev44jZgwFj-Zod3jg52odu0OGFFGKln8PQtB-8TYrFxCEJXBlc


0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en