Search

Het onzichtbare

De Theremin maakt het onzichtbare zichtbaar. Louter met de energie van de handen die bewegen tussen de magnetische velden van de twee antennes ontstaan de mooiste muziek klanken zonder het instrument aan te raken.


De mens functioneert zoals de Theremin. De ene antenne is de aarde, de andere antenne de ionosfeer en wij zijn de handen die naar gelang van hoe ze bewegen de mooiste klanken voort brengen of valse noten produceren.


ALLES is energie, frequentie en vibratie ( Nikola Tesla )

Wanneer u op de toets van een piano drukt, klopt een hamertje op een snaar. De klank die u hoort is het resultaat van de energie, de frequentie en de vibratie. Elke snaar heeft een andere vibratie en dus een andere klank.

Hetzelfde geldt voor een gitaar, een viool, een saxofoon... elk instrument. Het geluid van de wind, het ruisen van de bomen, de golfslag van de zee, een draaiende motor, de klank van onze stem.... het is allemaal het gevolg van energie, frequentie en vibratie.


Ons brein produceert alpha, bèta, thèta en gamma hersengolven die allemaal een andere Herz frequentie hebben. U kiest uw eigen zender en zendt uit. Constant. Zelfs in uw slaap.Zoals een radio.

Wij zijn meteen ook parabool antennes. Wij ontvangen wat anderen uitzenden en zij ontvangen onze zenders.

Onze gedachten bepalen onze energie, frequentie en vibratie. Positief geladen of negatief geladen. High energy or low energy.

De kracht van positieve gedachten is oneindig.

Word bewust dat alles energie, frequentie en vibratie is en er in u een ongelooflijke kracht schuilt.

Zie en voel de onzichtbare wereld en er zal een nieuwe wereld voor u open gaan 😊

Geniet van dit mooie Theremin muziekstuk.1 comment

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en