Search

Hoe maak je mensen nodeloos nog banger?

Door een verhaal te verzinnen dat kant noch wal raakt en volledig buiten elke context wordt gerukt ......

Bron: VTM

Even te verduidelijking: in een normaal jaar sterven gemiddeld 300 à 350 mensen per dag aan alle mogelijke aandoeningen. Dat is gemiddeld één overlijden om de 4,1 tot 4,8 minuten, waar nooit een haan over gekraaid heeft.


Volgens de Excel's van Sciensano zijn de afgelopen 7 dagen de volgende overlijdens geregistreerd:

01.12.2020: 108 ( 1/13,3 minuten) waarvan 59 in de categorie 85+, 22 in de categorie 75-84, 18 in de categorie 65-74, 8 in de categorie 45-64 en 1 in de categorie 25-44 02.12.2020: 117 ( 1/12,3 minuten) waarvan 56 categorie 85+, 36 categorie 75-84, 14 categorie 65-74, 11 categorie 45-64 03.12.2020: 82 ( 1/17,5 minuten) waarvan 41 categorie 85+, 24 categorie 75-84, 12 categorie 65-74, 3 categorie 45-64) 04.12.2020: 93 ( 1/15,5 minuten) waarvan 47 categorie 85+; 19 categorie 75-84, 16 categorie 65-74, 9 categorie 45-74 05.12.2020: 83 ( 1/17,3 minuten) waarvan 41 categorie 85+, 21 categorie 75-84, 13 categorie 65-74, 6 categorie 45-64, 1 categorie 25-44 en 1 zonder leeftijd 06.12.2020: 79 ( 1/18,4 minuten) waarvan 40 categorie 85+, 18 categorie 75-84, 12 categorie 65-74, 4 categorie, 45-64, 3 categorie 25-44, 2 zonder leeftijd 07.12.2020: 72 (1/20 minuten) waarvan 35 categorie 85+, 17 categorie 75-84, 12 categorie 65-74, 8 categorie 45-64, 1 categorie 25-44


Het aantal overlijdens door of met corona is sterk gezakt (we komen van 220/dag). Het overgrote merendeel van de doden situeert zich nog altijd in de categorie van de bejaarden die overlijden in WZC (waarvan een deel "vermoedelijke overlijdens" zonder test). Weinig overlijdens in Brussel. De meeste situeren zich in Vlaanderen.

"Ze" zijn aan het zoeken naar voorwendsels om de maatregelen nog meer te verstrengen en hiervoor gebruiken ze alle mogelijke middelen en sleuren ze er eender wie bij (die spreekt zonder kennis van zaken).

Zo wordt er onder meer ook moord en brand geschreeuwd door Van Gucht & co dat de cijfers van de besmettingen niet meer voldoende zakken en een plateau bereikt hebben. Van Gucht stelt "we zitten nog altijd aan gemiddeld 2.000 besmettingen per dag, op die manier zal het duren tot februari vooraleer we aan 800 per dag zitten".


Neen, mijnheer Van Gucht. Geen 2.000 "besmettingen" per dag, maar "positieve testen" waarvan het overgrote deel asymptomatisch is. Geen symptomen. Niet ziek.

Meerdien moet het aantal "besmettingen" altijd gezien worden in verhouding tot het totaal aantal testen. U moet dus niet spreken in absolute cijfers maar in... percentages en niet via gemiddelden op 7 dagen maar per dag.

We zitten al een tijdje rond de 8-9% positieve testen/dag op het totaal aantal testen wat niet abnormaal is in deze tijd van het jaar. 91-92% test negatief en is .... GEZOND. Van de 8-9 % postief getesten wordt slechts een kleine minderheid effectief ziek (gemiddeld 10-12% van de positief getesten en gemiddeld 0,80% van het totaal aantal testen).


Het aantal ziekenhuisopnames is sterk gedaald. Er verlaten meer mensen het ziekenhuis dan er opgenomen worden. Op 08.12.2020 lagen er in totaal 3.143 mensen in de 104 ziekenhuizen van dit land. 207 (van 3143) nieuwe opnames 321 mensen hebben op 08.12 het ziekenhuis verlaten.


STOP met de mensen op stang te jagen en ze te overladen met een schuldgevoel. Het is NIET bewezen noch aangetoond dat het aantal besmettingen te wijten is aan het feit dat "een deel van de mensen de regels niet volgen". Het overgrote deel van de bevolking respecteert de maatregelen wel. Slechts een kleine minderheid durft de regels al eens te overtreden. Zij worden, nota bene, NIET ziek van de sociale contacten die zij hebben gehad. Er bestaat alleszins geen enkele indicatie dat de "overtreders" meer besmettingen veroorzaken.

Durf in eigen boezem te kijken en de maatregelen zelve in vraag te stellen. Hoe komt het dat er in heel België nog altijd gemiddeld 2.000 mensen/dag positief terwijl het land al 5,5 weken in lockdown is? Dat is 14.000 mensen per week en 56.000 per maand. Zijn dat allemaal overtreders? Neen. 99, 2% van deze mensen zijn brave lieden die asymptomatisch zijn en toch met al hun niet geteste gezindsleden minstens 7 dagen in zelf isolatie gaan. 0,8% wordt ziek en moet opgenomen worden in het ziekenhuis. Het merendeel van de ziekenhuisopnames zijn bejaarden die al een of meerdere onderliggende aandoeningen hadden.

Heb het lef om toe te geven dat de kans groter is dat de mensen ziek worden van de maatregelen en de eenzaamheid dan van het virus (zoals tal van wetenschappers stellen) en schaf ze af.

Nog meer verstrengen is niet aan de orde en zal alleen maar een averechts effect hebben. Meer zieken, meer depressies, meer zelfdodingen, meer huiselijk geweld, meer kindermishandeling, meer alcohol en drugsgebruik.

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en