Search

HoGent over vaccins voor studenten

UPDATE : NEWSFLASH OP WEBSITE HO GENT : VACCIN WORDT NIET VERPLICHT GESTELD

"Naar aanleiding van enkele reacties op sociale media wil HOGENT benadrukken dat ze haar studenten niet verplicht zich te vaccineren. Ook de studenten die binnenkort starten met een stage in de zorgsector worden en kunnen hiertoe niet verplicht worden" HOGENT verplicht vaccin niet - Hogeschool Gent

ONGEOORLOOFDE MEDEDELING VAN HOGESCHOOL GENT

Mijne Dames en Heren,

Het corona vaccin is NIET verplicht.

De Europese Raad heeft op 27.01.2021 een Resolutie goedgekeurd waarin onder artikel 7.3.1. uitdrukkelijk vermeld staat dat het vaccin niet verplicht is, niet verplicht kan gesteld worden en altijd een vrije keuze moet blijven van de persoon ( wat overigens in overeenstemming is met de wet op de patiënten rechten van 2002 waarin gesteld wordt dat een vaccinatie een inbreuk vormt op de fysieke integriteit en nooit mag plaats vinden zonder de toestemming van de student ).

U kan dus studenten die een stage willen doen NIET verplichten om zich te laten vaccineren noch kan u hen toegang tot de stage weigeren indien zij zich niet voorafgaandelijk hebben laten vaccineren.

Het recht op onderwijs is gewaarborgd door de Grondwet.

Een stage maakt deel uit van de onderwijs vorming.

De Grondwet kan conform art.187 niet geheel of gedeeltelijk geschorst worden.

Als u uw huidige eisen handhaaft en studenten de toegang tot een stage weigert stelt u zich bloot aan strafrechtelijke en burgerlijke sancties.0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en