Search

ID2020

Wist u dat alle lidstaten van de VN in 2015 beslist hebben dat elke mens op deze planeet tegen 2030 een digitale identiteitskaart moet krijgen die u identificeert aan de hand van unieke biometrische data zoals vingerafdrukken, uw ogen, gezichtsherkenning, de geometrie van uw handen, uw stem, uw handschrift en inmiddels beslist is om de data uit te breiden naar DNA profielen omdat de hiervoor geciteerde biometrische data door ouder te worden kunnen veranderen maar het unieke DNA waarmee de mens geboren wordt altijd hetzelfde blijft?


Waarom is ons dit nooit medegedeeld?

Waarom is dit achter onze rug beslist zonder onze toestemming te vragen?

Met welk recht durven de Verenigde Naties in het algemeen en alle lidstaten waaronder België, in het bijzonder, dergelijke beslissing te nemen zonder de goedkeuring van het volk? Hebben wij alleen maar plichten maar geen rechten? Is het zelfbeschikkingsrecht van de mens dode letter geworden? Hebben wij geen recht op inspraak?


Wist u dat de U.K. op 10.09.2020, ter bestrijding van het terrorisme en de criminaliteit een "Act" (=vergelijkbaar met een Ministerieel Besluit) uitgevaardigd heeft dat overheden toelaat om vanaf 01.10.2020 tot 24.03.2021, één maal verlengbaar met 6 maanden, vingerafdrukken en DNA profielen te verzamelen van de bevolking? (zie eerdere post met kopij van deze Act), wat bij mij meteen de vraag ontlokt heeft HOE de UK overheid op amper 6 maanden tot maximum 1 jaar tijd vingerafdrukken en/of DNA profielen kan verzamelen van haar 68.000.000 miljoen inwoners, welke vraagstelling mij meteen bracht bij de 33.000.000 PCR testen die de UK ondertussen al afgenomen heeft bij haar burgers en welke PCR testen identificeerbaar DNA materiaal van elke geteste persoon opleveren.

Twee vliegen in één klap? Meten op de aanwezigheid van virale moleculen en meteen ook DNA materiaal verzamelen? Hoe anders kan men op zo'n korte tijd van miljoenen mensen DNA materiaal verzamelen? Hebben jullie enig idee?

Wat gebeurt er in België met de behandelde PCR testen op naam? Worden ze vernietigd of bij gehouden? In het laatste geval : voor welke doeleinden? Waarom geeft de overheid ook daarover geen enkele informatie vrij?

Waarom verzwijgt de overheid zoveel informatie die wij verondersteld zijn te kennen? Waarom wordt er over zoveel zaken zo geheimzinnig gedaan? Politici zijn verkozen door het volk. Het is dank zij ons dat zij in een beleidszetel zitten. Zij hebben gedurende een gedefinieerde tijd een mandaat waarvoorzij aan ons, mandatarissen rekenschap verschuldigd zijn.

Maar... eens ze op hun beleidszetel zitten, leggen ze nooit rekenschap af van wat ze doen, ze vragen nooit ons akkoord met bepaalde beslissingen. Zelfs ons tijdig en op correcte wijze informeren doen ze niet. Ze beslissen boven onze hoofden en wij moeten alles ondergaan op straffe van een boete of een gevangenissstraf als we niet braaf gehoorzamen. De wereld op zijn kop....

WIJ zijn de opdrachtgevers van de beleidsmakers, zij moeten handelen zoals de meerderheid van de bevolking wenst en de democratische processen respecteren. Het gaat niet op om achter onze rug beslissingen te nemen met zware impact op onze persoonlijke levenssfeer en/of ernstige schending van onze fundamentele grondrechten.

Dat onze beleidsmakers "akkoorden" afsluiten met de Verenigde Naties, de WHO en/of de EU verleent geen legitiem karakter aan hun handtekening die ze namens de Belgische Staat zetten op een "overeenkomst".

Zij hebben hiervoor van ons GEEN mandaat gekregen. Ze hebben ons zelfs niet geïnformeerd.


En waar blijft onze Koning in dit alles? Waarom laat hij dit toe? Is hij Koning Filip niet de Koning van ALLE Belgen? Hij is degene die zijn ministers aanstelt en ook degene die ze tot de orde moet roepen indien zij bindende handelingen (willen) stellen met zware impact op de bevolking. De Koning is ongetwijfeld op de hoogte van alles wat er zich boven onze hoofden afspeelt. Wat is zijn rol in dit hele gebeuren?


Bron: ID2020

"In September 2015, all United Nations member states adopted the 2030 Sustainable Development Goals, including their commitment to “provide legal identity for all, including birth registration” by 2030."


Bron: Sustainanable Development

"The rapid proliferation of smart devices globally, combined with ever-increasing computing power and rapidly expanding broadband coverage, enables new methods of registration and facilitates ongoing interaction between individuals and their identity data.

New technologies, including blockchain, when used in conjunction with long-proven technologies, such as biometrics, now make it possible for all people to have access to a safe, verifiable, and persistent form of identity."

Bron: Sciencedirect

"Biometrics is best described as a personal identity verification system, meaning that your personal identity is verified by using individual and unique physical characteristics such as your fingerprints, hand geometry, speech, eyes, handwriting, facial recognition."

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en