Search

La manipulation de masse - massamanipulatie

Bernard Crutzen, un réalisateur belge, a fait un documentaire en lequel il a mis à la grande lumière du jour comment nous sommes depuis un an déjà roulés dans la farine. Visualisez la vidéo et tirez vos conclusions.

En ce faisant, tenez bien en vue qu'à ce jour des dixaines de milliers de médecins et sciéntifiques ( et pas n'importe lesquels ) ont tiré la cloche sur la manipulation de masse dont vous faisons l'objet.


Bernard Crutzen, een Belgische regisseur, heeft een reportage gemaakt waarin hij aan de kaak stelt hoe wij al een jaar door de bloem gerold worden. Kijk naar de video en trek uw conclusies.

Al doende, houdt goed voor ogen dat tot op vandaag tienduizenden artsen en wetenschappers ( en niet eender dewelke ), de klok geluid hebben over de massa manipulatie waarvan wij het voorwerp vormen.


Respect voor Bernard Crutzen. Hij doet wat elke onderzoeksjournalist en regisseur zou moeten doen.

De waarheid naar boven delven. Het publiek correct informeren.

Waar zijn de Vlaamse regisseurs ? Waarom doen zij geen inspanningen om alle anomalieën en onregelmatigheden in kaart te brengen? Resimont Stephane Pascal Sacré0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en