Search

"Laten we ons beperken tot de feiten"

Ok, Alexander De Croo, laat ons even naar de feiten kijken.


Wat weten we zeker (niet voor discussie of interpretatie vatbaar )?


1) Dat ... er gisteren in totaal 1851 mensen in het ziekenhuis lagen waarvan 315 op intensieve en dus ... de cijfers blijven zakken. 4 dagen geleden ( zondag ) waren het er nog 1923. 11.497.000 mensen zijn gezond.

Kan u dus nu de media en uw experten aanmanen om te stoppen met liegen en het volk op bedrieglijke wijze angst in te boezemen?


2) Dat ... het profiel van een gemiddelde ziekenhuispatiënt een man van 70 jaar is die 100 kg weegt en 92% van de patiënten een andere chronische aandoening heeft. Dit is gefactchecked en waar bevonden.

Wil u dus vanaf nu de waarheid verkondigen over de ziekenhuisprofielen, en passant, ook de nationale analyses van de ziekenhuizen vrij geven en eindelijk eens luisteren naar andere experten die pleiten voor focused protection?


3) Dat ... de hoofdonderzoeker van de WHO begin vorige week verkondigd heeft dat - oeps - de Britse mutatie niet zo besmettelijk is, slechts 30% meer positieve testen oplevert (en niet 70% méér zoals Boris op 23.12.2020 medegedeeld heeft en ook niet 65% méér zoals Marc Van Ranst en Molenberghs vandaag in de boosheid volhardend verklaard hebben ) en voorts dat er geen enkel bewijs voorligt dat deze Britse mutatie meer zieken veroorzaakt ( wat overigens ook bevestigd wordt in de praktijk ).

Wil u dus nu meteen, met onmiddellijk effect, uw experten terug roepen en aanmanen om te zwijgen ? Pro memorie : u draagt de eindverantwoordelijkheid voor wat uw mandatarissen publiek verklaren.


4) Dat ... er door de maatregelen veel zelfdodingen zijn, veel mensen depressief zijn, anti-depressiva, slaapmiddelen en angst remmers slikken, er meer alcohol en drugsgebruik is, meer kindermishandeling en -misbruik, meer huiselijk geweld en vooral, veel meer armoede.

We weten met zekerheid dat België beschikt over 104 ziekenhuizen en 52.265 ziekenhuisbedden waarvan slechts een fractie wordt ingenomen door of met corona cf supra. We weten met zekerheid dat de risicogroepen zich vnl in de groep van de ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen zitten ( staat ook op de site van WHO ).

Kan u dus nu meteen, met onmiddellijk effect het land uit zijn wurggreep halen en de enorme nevenschade een halt toeroepen. De schade door de maatregelen is vele malen erger dan de schade veroorzaakt door de kwaal die u beweerdelijk tracht te bestrijden.

5) Dat .... het VBO een rapport gepubliceerd heeft waarin zij waarschuwt voor een tsunami aan faillissementen. Meer specifiek zitten er 50.000 faillissementen en 120.000 ontslagen in de pijplijn en verkeren 103.000 bedrijven in financiële moeilijkheden.

Kan u dus nu meteen stoppen met het vernietigen van dit land en zich gedragen als u een echte crisismanager ( die u beweert te zijn ) ?


Oh ja, kan u thans ook eens repliceren op de open brief die ik begin december tot u heb gericht met indringend verzoek tot het herstellen van het vertrouwen door transparant te zijn, op correcte wijze te informeren en onze gedetailleerde vragen te beantwoorden? Dit is een vriendelijke tweede herinnering in die zin.


Voor rest sluit ik mij aan bij Luc De Wandel https://www.facebook.com/luc.dewandel/posts/10224896961642461

Pak uw telefoon en instrueer de media met uw gebruikelijke koelbloedigheid dat ze g*dverdomme moeten stoppen met hun paniekzaaierij en staalharde leugens. PS. brullen hoeft niet, spaar uw stem voor uw toekomstige illustere uitspraken in de

Kamer die ik gretig volg kwestie van de lijnen tussen u en mij open te houden. Ik zie u op tv en u leest mij op social media en via mail. Leve de digitale wereld0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en