Search

Lieven Annemans: "naast een vaccin zijn er nog andere oplossingen."

LIEVEN ANNEMANS : " NAAST EEN VACCIN ZIJN ER NOG ANDERE OPLOSSINGEN. IK ZOU GROEPSIMMUNITEIT NIET UITSLUITEN "


Afgelopen nacht heeft HUMO op haar website een artikel met een interview van Lieven Annemans online geplaatst.

Anderhalf uur later tweette Emmanuel André (KULeuven) reeds "ik denk dat dit man is gevaarlijk", even later gevolgd door een tweet van Marc Van Ranst (KULeuven ) "Ik zou als arts en viroloog groepsimmuniteit wel uitsluiten".


Zoals gewoonlijk is het standpunt van beide heren niet onderbouwd.

Zij zeggen dat .... en dus is het zo ?

Laat ons eens naar de cijfers en andere data kijken.....


Op vandaag, 06.10.2020, zijn er in België 3.426.621 mensen getest.

Daarvan zijn 132.203 positief en 3.294.418 NEGATIEF. 96,125% van de geteste bevolking is GEZOND.


Van de 3,875 % positief getesten is het grootste deel asymptomatisch. Dixit Erika Vlieghe is de PCR test hypergevoelig en meet het ook dood virus materiaal tot 83 dagen later waardoor mensen positief testen zonder besmet noch besmettelijk te zijn. Dat zegt toch genoeg ? Wie zijn de mensen die getest zijn?

Maart/april/mei: degenen met en zonder onderliggende aandoeningen die klinisch ziek waren of ziektesymptomen vertoonden NA doorverwijzing door een arts naar een testcentrum. Vanaf juni: alle ouderen en personeel in WZC, het zorgpersoneel in ziekenhuizen en andere zorginstellingen en alle patiënten die in het ziekenhuis opgenomen werden + mensen met ziektesymptomen NA doorverwijzing door een arts naar een testcentrum. Tussen juli en september: 70% van alle terugkerende reizigers (die dixit Erika Vlieghe in totaal 2% positief getest hebben) + steeds vaker ook gezonde mensen die een PCR test MOESTEN laten uitvoeren van hun werkgever of omdat zij dixit een contact tracer in contact waren geweest met een besmet persoon + personen met één of ander ziektebeeld voor of na raadplegingen van een huisarts + alle personen die opgenomen werden/worden in een ziekenhuis (inclusief daghospitaal en ambulante behandelingen) Vanaf september: de leerkrachten, directies van scholen en steeds meer schoolgaande kinderen en jongeren die geen symptomen hebben maar wel uit voorzorgsmaategel getest worden + volwassenen die zich vrijwillig of na een oproep door een contact tracer laten testen + mensen met één of ander ziektebeeld, waaronder de griep + mensen die opgenomen worden in een ziekenhuis voor één of andere aandoening of een ambulante behandeling.

Er is sinds half september een stijging in het aantal positieve testen maar dat betekent strikt genomen niets. Zelfs de ziekenhuisopnames in gewone bedden op corona afdelingen is niet onrustwekkend of toch niet meer dan bij een gemiddelde griep epidemie.

Volgens het Thematisch rapport van Sciensano van 30.07.2020 bedraagt de gemiddelde hospitalisatieduur voor een volwassene 8 dagen en voor een kind 3 dagen. De behandelingsmethodes zijn veel beter geworden. De mensen genezen sneller en beter. Er verlaten dagelijks veel mensen het ziekenhuis, soms meer dan er opgenomen worden.

Tussen 26.09 en 01.10.2020 zijn in totaal 327 mensen ontslagen uit het ziekenhuis. In dezelfde periode zijn 355 mensen opgenomen in een ziekenhuis. Enkel de opnames op intensieve zorgen zijn te beschouwen als een ernstige vorm van de ziekte. Vandaag 06.10.2020 zijn dit er in totaal, in gans het land, 196. De grote meerderheid van de opnames op intensieve zorgen zijn bejaarde mensen. Geen kinderen en jongeren. Slechts heel beperkt mensen van middelbare leeftijd.


Er is sinds de 3de week van september een stijging in het aantal overlijdens.

Gisteren 05.10.2020 zijn er 14 overlijdens geregistreerd.

ALLE overlijdens situeren zich - al maanden lang - in de leeftijdscategorie 65-74 (beperkt ), 75-84 en 85+ ( de meesten ). Heel uitzonderlijk ook iemand met onderliggende aandoeningen in de leeftijdscategorie 45-64.


Het kan niet met zekerheid uitgemaakt worden of de overlijdens in de categorie van de bejaarden corona gerelateerd zijn. 80% van de bejaarden in WZC wordt niet meer getest wegens een tekort aan PCR testen.


Het is BELANGRIJK om de zaken in een juiste context te plaatsen. In een normaal jaar worden er gemiddeld 7.000 mensen PER DAG opgenomen in een ziekenhuis ( alle aandoeningen ). In een normaal jaar sterven er gemiddeld 300 mensen PER DAG.


Art. 227 Strafwetboek: "de ontwettige aanmatiging van een ambt, een titel of een naam is strafbaar met een gevangenisstraf van één maand tot 2 jaar"

Marc Van Ranst heeft in een ver verleden een diploma in de geneeskunde behaald, maar oefent het beroep van arts niet uit. Hij is in hoofdberoep - in loondienst - Hoofd van het Laboratorium Klinische en epidemiologie van het Rega Instituur en in bijberoep Docent virologie aan de Faculteit Geneeskunde van de KUL. https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00015875 Emmanuel André is ook titularis van een diploma geneeskunde en biologie maar ook hij oefent het beroep van arts niet uit. Hij is in hoofdberoep - in loondienst - medewerker van het Laboratorium Klinische Bacteriologie en in bijberoep deeltijds Docent aan de Faculteit Geneeskunde van de KUL. https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00121011

Enkel personen die het beroep van arts uitoefenen en aangesloten zijn bij de Orde van Geneesheren, de eed van Hippocrates afgelegd hebben en de Deontologisch Codex van de artsen onderschreven hebben mogen de titel " arts " en " dokter, Dr. " gebruiken.

Personen die het beroep van arts hebben ingeruild voor een Ministerpost of enig ander ambt of mandaat in loondienst, mogen de titel niet ( meer ) gebruiken doch hoogstens verwijzen naar hun eerder beroep als "voormalig arts".

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en