Search

Mededeling

De familie Conings heeft collectief beslist geen verdere stappen meer te ondernemen in het dossier van wijlen hun bloedverwant Jurgen Conings.


Dienvolgens heb ik mijn mandaat als raadsman en als woordvoerder van de familie neergelegd.


Over dit bericht zal niet verder gecommuniceerd worden.


Dank om de familie de rust te gunnen om dit pijnlijk verlies te verwerken en hen niet verder te verontrusten met vragen .4 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en

NOODHULP ARDENNEN

We weten ondertussen allemaal dat en welke schade de overstromingen op 15-16 juli 2021 veroorzaakt hebben. Vandaag, 8 dagen later zijn in sommige gemeenten en dorpen het puin gedeeltelijk geruimd maar