Search

Monopoly: ga terug naar start (met de pandemiewet)

Terwijl de aandacht van iedereen afgeleid wordt door de klopjacht op een militair ( brood & spelen ) stond deze namiddag (donderdag, 20.05.2021) de pandemiewet op agenda voor stemming.

Maar... het is niet voor vandaag.


De vereiste meerderheid heeft gestemd voor een verzending naar de wetgevende kamer van de Raad van State voor een tweede advies ( zoals de RvS uitdrukkelijk gevraagd had in haar eerste advies maar door de meerderheid van Vivaldi in de Commissie niet nodig werd bevonden ). Dus... geen pandemiewet vandaag.

Afhankelijk van de opmerkingen die de wetgevende kamer zal formuleren in haar tweede advies zal er mogelijks opnieuw moeten geamendeerd worden wat betekent dat het ontwerp terug naar de commissie moet en de hele zaak terug van voren af aan begint.


Wanneer de pandemiewet er dan wel zal komen ? Ten vroegste in de loop van juni. Tegen die tijd zal het Hof van Beroep een uitspraak hebben geveld in de zaak waarin een Brusselse kortgedingrechter de Ministeriële Besluiten aan de kant geschoven heeft omdat ze geen wettelijke rechtsgrond hebben en de Minister Verlinden opgelegd heeft om binnen de 30 dagen een wettelijk kader te voorzien voor de maatregelen. Die 30 dagen zijn voorbij sinds 30 april 2021.....


Dit wordt dus nog spannend 🙂


Het kabinet Verlinden is principieel gehouden tot betaling van 5.000 € dwangsom per dag vertraging met een maximum van 200.000 € vertraging maar de Liga voor Mensenrechten heeft beslist om die som niet op te eisen......0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en