Search

NEWS!! Inzake (oa) mondmaskerplicht


Eén van mijn FBvrienden heeft mijn post van enkele dagen geleden over het wettelijk vacuum waarin wij ons sinds 01.10.2020 bevinden (uitdoven wet van 27.03.2020 - Ministeriële Besluiten die hieruit voortvloeien in zoverre betrekking hebben op mondmaskers, quarantaine maatregelen enz.. - niet bekrachtigd door een wet - geen nieuwe wet waarbij de noodtoestand uitgeroepen is ...) gekopieerd en overgemaakt aan de Federale Politie die zich over deze materie bevraagd heeft bij voormalig minister van justitie Koen Geens.Hieronder het antwoord van de Federale Politie:


"Beste,

dit blijkt inderdaad onduidelijkheid in de wetgeving te zijn maar er wordt aan gewerkt.

Ter info : Het kabinet van minister van Justitie Koen Geens liet weten dat het dragen van een beschermend mondmasker uit gezondheidsoverwegingen (aanbevolen door experten virologie) een pure vorm van overmacht kan zijn die als "algemene schuldontheffingsgrond" geldt. Met andere woorden: dat je er niet voor kan worden vervolgd, omdat de volksgezondheid nu primeert. Overigens worden er in ons land nauwelijks boetes uitgeschreven voor vrouwen met een boerka of niqab.


Hopend u hiermee van dienst te zijn.


Vriendelijke groeten,


xxxxxx (naam ) Eerste hoofdinspecteur van politie Wijkdienst xxxxxxxx xxxxxxxxx @police.belgium.eu"

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en