Search

Nog steeds geen ministerieel besluit

Zoals gedacht (zie deze post)


Annelies Verlinden vraagt het voorafgaand advies van de wetgevende kamer van de Raad van State.De versoepelde maatregelen waartoe op 14.04 beslist is bestaan formeel nog niet zolang er geen MB is. Dat zal wellicht pas op 24-25.04 gepubliceerd worden ( indien het advies positief is).


Blijkbaar gaat Annelies er van uit dat het advies positief zal zijn want ze heeft de maatregelen die niet wijzigen cf het MB van 28.10.2020 verlengd tot 31.05.2021.


De horeca blijft dus hoe dan ook achter slot en grendel tem 31.05 tenzij de RVS anders beslist. Idem voor de andere gesloten sectoren.


De beschikking in kortgeding van 31.03 is blijkbaar volkomen irrelevant. De dwangsom die moet betaald worden als er binnen de 30 dagen niet voorzien wordt in een wettelijk kader, ook.


Benieuwd naar het vervolg? Ik ook.

https://www.hln.be/binnenland/coronamaatregelen-die-niet-veranderden-na-vorig-overlegcomite-verlengd-tot-31-mei~a4ae8f32/


0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en