Search

NOORWEGEN : " Lockdown was niet nodig om Covid te temmen."


Bron: Business AM


"Volgens Camilla Stoltenberg, de directeur-generaal van het Noorse Instituut voor Volksgezondheid (Folkehelseinstituttet), zouden in haar land zonder lockdown gelijkaardige resultaten zijn behaald als met een lockdown. Ze baseert die uitspraak op een studie van haar instelling."


"In haar rapport komt het Noorse Instituut voor Volksgezondheid nu tot een gans andere conclusie: het virus verspreidde zich nooit zo snel als werd gevreesd en was al op de terugweg eens de lockdown werd aangekondigd."


Uit de statistiek van Sciensano ( zie eerdere post ) blijkt dat het virus in België tijdens de lockdown ook al op de terugweg was. Vanaf 26.04.2020 testen nog amper 2-3% van het totaal aantal testen positief. Dit percentage is sedertdien ongeveer gelijk gebleven.

0 comments

Recent Posts

See All