Search

Onze vriend Marc maakt weer veel mensen nodeloos ongerust

Ik heb onderstaand artikel ondertussen al een paar honderd keer doorgestuurd gekregen van volgers. Omdat ik niet iedereen persoonlijk te woord kan staan wegens teveel, post ik mijn visie in een publiek bericht.


"Professor Marc Van Ranst waarschuwt de mensen die zich niet willen laten vaccineren voor het coronavirus: ooit gaan ze misschien iets niet mogen wat gevaccineerde mensen wel mogen.

Van Ranst wil het liefst dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren, hoewel hij geen voorstander is van een verplichting. Maar wie opteert om geen prik te ontvangen, moet wel de gevolgen dragen, vindt hij.

Je wilt geen vaccin? Be my guest. Ik ga die mensen niet proberen te overtuigen. Maar ze moeten wel beseffen dat hun keuze gevolgen heeft", zegt hij in een interview met de Nederlandse krant NRC Handelsblad "


________

De voorspelling van doemscenario's staat ver af van de werkelijkheid.


1) De overheid zal de C19 vaccins niet verplicht stellen. Als zij dat wel doet, is haar strafrechtelijke aansprakelijkheid in gedrag en kan zij vervolgd worden ( los van de schadevergoedingen die zij op burgerlijk gebied zal dienen te betalen aan schadelijders op korte, middellange en lange termijn ) in navolging van de US waar het al processen geregend heeft.

Alle overheden dansen trouwens al sinds het begin van de vaccinatie campagne op een slappe koord. De reclame die zij voert is pure propaganda en laat het volk dwalen over de efficiëntie en de veiligheid. Daar is nl. nog niets over geweten. Vandaar ook dat EMA slecht een voorlopige voorwaardelijke toelating verleend heeft voor de commercialisatie van de 2 vaccins die nu het voorwerp vormen van massale inentingen.

Bovendien is de slogan " hier koop je je vrijheid terug " puur bedrog. Het is nl. al meermaals gezegd dat vaccinatie niet betekent dat de mondmaskerplicht, de afstandsregel, de quarantaine en alle andere vrijheidsbeperkende maatregelen worden afgeschaft.


2) als de overheid het C19 na verloop van tijd toch verplicht zal stellen, zal zij nog voor dat hierover een wet gestemd is en zoniet alleszins meteen na de publicatie van een achter-onze-rug-gepubliceerd M.B. een dagvaarding betekend krijgen. Een verplichting tot vaccinatie kan nl. enkel opgelegd worden als de besmettingsgraad heel hoog is EN er veel doden vallen. Dit is een cumultatieve voorwaarde. Een besmettingsgraad van 5% en minder dan 5% doden op het totaal aantal doden op jaarbasis voldoet niet aan die voorwaarde. Bovendien stelt de wet op de patiënten rechten van 2002 uitdrukkelijk dat een vaccinatie een aantasting is op de fysieke integriteit (*) en niet kan plaats vinden zonder de toestemming van de de patiënt. Het Europees Hof heeft zich daar al meermaals over uitgesproken ( zie eerdere posts ).

(*) dit geldt overigens ook voor PCR testen.


3) Privé ondernemingen kunnen inderdaad, indien zij dit wensen, eigen regels opleggen aan hun klanten, maar ... zoals ik al gesteld heb in eerdere posts zal dergelijke verplichting door de ene ongetwijfeld aanleiding geven tot het ontstaan van een parallelle economie bij de andere die dergelijke verplichting niet opgelegd.

Bovendien riskeren bedrijven die de vaccinatie verplicht stellen om toegang te krijgen tot hun faciliteiten en diensten gerechtelijke procedures in betaling van schadevergoedingen en mogelijks zelfs strafrechtelijke veroordelingen wegens pertinente discriminatie.

Het is immers niet rechtmatig en extreem discriminerend om iets te verplicht te stellen dat wettelijk niet verplicht is.


Laat u dus niet op stang jagen door onze vriend Marc. Hij zou beter eens zijn 55jarige neus in de wetboeken en de rechtsleer steken om kennis op te doen over recht ( net zoals ik, en samen met mij velen anderen gedaan hebben, om kennis te verwerven over virologie, epidemiologie, moleculaire biologie .... ). Zo moeilijk is dat niet. het volstaat van te lezen (*)


(* ) in plaats van alle tv studio's af te schuimen, mee te doen met allerlei spelprogramma's en praatshows in België en Nederland, fotoshoots te doen voor dagbladen, scholen en bedrijven af te schuimen voor een acte de présence en een carrière als de rapper muziekindustrie te ambiëren. Marc, hoe lang is het geleden dat jij de binnenkant van je labo nog gezien hebt ?


NOOT : ik heb over deze materie al meermaals gepost en zal over dit topic geen vragen meer beantwoorden. Wie er (nog) meer over wil weten : aub lees mijn posts.

https://www.redactie24.be/.../marc-van-ranst-er-zullen...0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en