Search

Onzin in de overtreffende trapDat wetenschappers niet met één maar soms met alle natte vingers doemscenario's schetsen is gemeenzaam geweten maar deze keer bakken ze het toch wel heel bruin.

Het is een vaste wetenschap dat als de uitgangspunten voor een simulatie aan de basis al volkomen verkeerd zijn; al hetgeen daar uit voortvloeit onmogelijk juist kan zijn.


1) Het is niet bewezen dat het Astra vaccin voor 76% bescherming biedt en Pfizer en Moderna ten belope van 95%. Dit is een aanname die louter gebaseerd is op persmededelingen van de pharmareuzen. Er ligt op vandaag nog steeds geen enkel rapport voor waaruit het bewijs blijkt van deze beweringen. Enkel toekomstig onderzoek kan uitwijzen of er in de praktijk enige bescherming is en ten belope van hoeveel %.


2) wie dubbel gevaccineerd is heeft met Astra nog steeds minstens 1 kans op 4 om besmet en ziek te worden en met Pfizer en Moderna 1 kans op 20. Dit is overigens ook de reden dat alle personen die al een dubbele vaccinatie hebben gehad, nog steeds mondmaskers moeten blijven dragen, afstand houden en alle andere maatregelen moeten blijven volgen.


3) Tegen 8 mei 2021 moet volgens het rapport ( dat door De Standaard geciteerd wordt ) 80% van de 65+ gevaccineerd zijn. Uiteraard wordt hier gedoeld op een dubbele vaccinatie want één inenting biedt volgens de eigen bewoordingen van de experten geen bescherming.

Dit is tegen 8 mei geen haalbare kaart. Op 18.04.2021 had 59,82% van de 65+ één inenting gehad maar slechts 7% een dubbele vaccinatie. Het is niet mogelijk om in een tijdbestek van 3 weken de resterende 40,18% een eerste EN een tweede maal te vaccineren ( temeer nu er tussen beide vaccinaties gemiddeld 42 dagen zit ) en daarenboven ook nog eens 52,82% van de 65+ een tweede vaccin te geven. Er is een probleem op vlak van tijd en op vlak van beschikbare vaccins.


4) Het is absolute nonsens dat de 40+ door het virus zouden geviseerd worden eens dat alle 65% gevaccineerd zullen zijn ( wat niet eerder dan in juni/juli een feit kan zijn ). 99,7% van de 40+ zijn voor de aanvang van de vaccinatie NOOIT ziek geworden van het virus. Er bestaat geen enkele reden om te veronderstellen dat nu er wel gevaccineerd wordt 40+ plots wel ziek zouden worden.


Het is hemeltergend hoe en in welke mate het vaccin verheven wordt tot het heilige graal, de enige oplossing voor een probleem dat geen probleem meer is.


Er bestaat goede medicatie. Wie ziek wordt krijgt meestal slechts de milde versie. Degenen die meer ernstig ziek worden hebben voor 92% andere onderliggende ziektes en/of aandoeningen.

De ziekenhuisopnames zijn kort, gemiddeld drie dagen behalve voor personen met andere onderliggende aandoeningen waaronder voorafbestaande chronische ziektes en zwaarlijvigheid.


Wie ziek is geweest is gedurende 6 maanden tot een jaar immuun voor de ziekte. Dit geldt ook voor de 95% positief getesten die nooit ziek zijn geweest ( asymptomatisch ). 93 % tot 95% van alle getesten personen test negatief terwijl zij vaak toch contact hebben gehad met iemand die positief getest is ( wat meteen ook de reden is dat zij zich moeten laten testen EN gedurende 7 dagen verplicht in quarantaine moeten )

De groepsimmuniteit is veel groter dan men tracht te laten uitschijnen.


Het is overigens ook hemeltergend dat er simulaties worden gedaan waarbij er GEEN rekening wordt gehouden met het feit dat de ganse bevolking als sinds 28.07.2020 verplicht een mondmasker draagt, al 13 maanden verplicht afstand houdt, de sociale contacten al vele, vele maanden beperkt zijn tot een 1 persoon ( sinds vandaag 2 ), er een verbod tot samenscholing geldt van nu eens 4 dan weer 10 personen, de horeca, de cultuur- en evenementensector, de fitness centra, de hobbyclubs al ettelijke maanden gesloten zijn, periodiek niet essentiële reizen van meer dan 48 uur in het buitenland verboden zijn geweest enz...

Dit bewijst minstens stilzwijgend dat de wetenschappers van UIA en UHasselt zelf ook weten dat de maatregelen nutteloos zijn.

Of... ze zijn totaal wereldvreemd. Of beide. Dat kan ook.


Wie bestelt trouwens deze studies ? En wie financiert ze ? De overheid ? Of doen de universiteiten dit op eigen initiatief zonder funding ? Met welk doel ? Om excuses te verzinnen om de horeca op 8 mei niet te moeten openen en het land nog verder in een wurggreep te kunnen blijven houden tot lang na 8 mei en de bevolking aanhoudend verder angst in te boezemen ?

Schande.

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en