Search

Open brief aan Lieven Annemans


Beste Lieven,


Het zijn vreemde tijden. Academici die een andere visie hebben over het corona gebeuren en de wijze waarop de sanitaire crisis wordt beheerd, worden niet gehoord, ze krijgen geen platform in de media, ze worden genegeerd of belachelijk gemaakt.

Artsen, verpleegkundigen en andere ervaringsdeskundigen die actief zijn op het terrein zijn onderworpen aan een zwijgplicht. Zij mogen geen informatie vrij geven. Degenen die het spreekverbod opheffen en vanuit hun eigen expertise de werkeljike situatie aan de kaak stellen worden op staande voet ontslagen wegens zware fout of bedreigd met zware repressailles of erger.


Burgers die op social media documentatie en info uit binnen-en buitenland delen, worden afgedaan als complotdenkers. Ze worden geblokkeerd of gecensureerd en vormen het voorwerp van twijfelachtige factchecks van nog twijfelachtigere factcheckers.


Alles wat niet in de lijn ligt van het vrijwel identieke draaiboek dat een aantal lidstaten van de WHO toepassen, de maatregelen die uitgerold worden en de communicaties daarrond, wordt verguisd en verketterd.


Er bestaat formeel maar één mening : Sars-Cov2 is een killervirus dat veel mensen doodt. De situatie is dramatisch. De ziekenhuizen zijn overbelast en dat is onze fout want wij respecteren de regels niet.


Als gezondheidseconoom heb je van meet af aan de vinger op de wonde gelegd. Het gaat niet goed met de bevolking, de maatschappij en de economie. De remedie is erger dan de kwaal. Jij en ik hebben mekaar daarin gevonden en samen met nog een paar anderen gestreefd naar een versoepeling van de maatregelen met in het achterhoofd een volledig afschaffing. De maatregelen hebben hun nut nooit bewezen en doen meer kwaad dan goed.

Je hebt je stem laten horen binnen Celeval, opzichtens de beleidsmakers en daarbuiten. Daar ben je zwaar op afgerekend. De media hebben jou met slinkse manoeuvers naar hun studio gelokt. JIj dacht dat zij het oprecht meenden toen ze zegden "deze keer mag je echt je gedacht zeggen" maar die afspraak zijn ze nooit nagekomen. Je werd keer op keer afgemaakt. Een karaktermoord om jou in discrediet te brengen. En de geschreven pers deed er nog een schepje bovenop met publicaties over jou en door jou terwijl je niet eens met hen gesproken had.

En alsof dit alles op zichzelf al niet erg genoeg was ben je bedreigd en gestalked geworden door heethoofden die jou verwijten dat jij een moordenaar bent en alle doden op je geweten hebt.

Niet toevallig viel dit net samen met opiniestukken van bepaalde figuren die evenzo de verantwoordelijkheid voor meer dan 10.000 doden leggen bij "de versoepelaars", wat natuurlijk je reinste onzin is.


Ben jij verantwoordelijk voor de 10.000 " corona " doden ? Natuurlijk niet.

Het overgrote deel van wat men gemeenzaam "de Covid overlijdens" noemt, is tot stand gekomen tijdens de maanden maart, april, mei. Het waren bijna allemaal "vermoedelijke" corona overlijdens in de categorie van de bejaarden en mensen met onderliggende aandoeningen die niet getest waren. In deze periode werd er maar heel weinig getest omdat er nog geen PCR testen beschikbaar waren.

Een "vermoedelijk overlijden" is even veel waard als de bedenking "het gaat vermoedelijk regenen". Dat kan je tenminst nog checken. Als het niet regent, was het vermoeden fout.


Met corona is dit anders. We zullen nooit weten of alle "vemoedelijke overlijdens" effectief overleden zijn door of met Covid. Er zijn nl. geen autopsies uitgevoerd en velen zijn gecremeerd.

We hebben tijdens de eerste golf een oversterfte gekend waarin Corona mogelijks een rol heeft gespeeld al was het maar omdat in die periode veel bejaarden overleden zijn die in andere omstandigheden mogelijks nog een tijdje zouden hebben geleefd, maar mogelijks ook niet. Ook dit zullen we nooit met zekerheid weten. Het blijft natte-vinger werk.

In juni-juli hebben we een ondersterfte gekend tot aan de hittegolf.


Gelet op de verplichte mondmaskerdracht van bejaarden in WZC, het verbod tot ventilatie en afkoeling had ik toen reeds voorspeld dat dit aanleiding zou geven tot veel doden. En zo is het ook geweest. We hebben terug een piek gehad in het aantal overlijdens die allemaal beschouwd werden als overlijdens door de hittegolf. Over de maatregelen die toen golden en de nefaste gevolgen ervan, wordt met geen woord meer gerept.

Na de hittegolf is het aantal overlijdens weer sterk gezakt naar gemiddeld 1 tot 4 per dag. Allemaal bejaarden.

Vanaf de derde week van september is de dodentol weer beginnen stijgen. Niet toevallig viel dit samen met de beslissing van Sophie Wilmès om de bejaarden in WZC niet meer te testen. Het effect van deze beslissing zagen we meteen in de cijfers bij Agentschap Zorg en Gezondheid die in eerste instantie in absolute cijfers en vervolgens in grafiekvorm duidelijk maakten dat er in deze categorie veel meer "vermoedelijke overlijdens zonder test" waren dan overlijdens met test. En dan heb ik het nog niet over de toch wel aardige hoeveelheid mensen die met zekerheid niet overleden zijn aan of door Covid maar niettegenstaande het verzet van de familie toch de vermelding "Covid" op hun overlijdensattest gekregen hebben.

De maatregelen zijn gedurende een korte tijd terug versoepeld geworden.

Deze versoepeling heeft geen negatieve impact gehad op het aantal overlijdens.

Tijdens deze periode is de dodentol aanhoudend laag gebleven ( 1-4/dag).

De stijging is slechts begonnen na de hernieuwde registratie van "vermoedelijke" corona overlijdens.


De dag dat hiermee gestopt wordt, zal de dodentol opnieuw brutaal zakken. De overlijdens situeren zich vandaag nog altijd in de categorie van de bejaarden die veelal één of meerdere onderliggende aandoeningen en/of comorbiditeiten hebben.


Er zijn de afgelopen maanden slechts 2 overlijdens geweest in de categorie 25- 45 jaar. De overlijdens in de categorie 45-64 jaar zijn ook beperkt. Geen enkel overlijden in de categorie 0-25 jaar.

In een normaal jaar sterven gemiddeld 300 mensen per dag. Dit wordt nooit vermeld door de media, terwijl dit belangrijke info is om de zaken in hun juiste context te kunnen plaatsen zodat het publiek begrijpt dat 25-35 overlijdens per dag, veelal in de categorie van de bejaarden (waarvan een groot deel "vermoedelijk") niet zo dramatisch is als men tracht te laten uitschijnen.


De afgelopen drie weken is er ogenschijnlijk een spectaculaire toename geweest van het aantal ziekenhuisopnames. Niet toevallig viel dit net samen met het moment dat de regels al langs om meer verstrengd werden.


De ziekenhuisopnames zijn kort. Veel mensen verlaten dagelijks het ziekenhuis maar dat is niet de moeite van het vermelden waard. Positief nieuws brengen is uit den boze.

Er wordt enkel gehamerd op het totaal aantal Covid ziekenhuisopnames waarover geen details bekend gemaakt worden.


Er wordt ook geen melding gemaakt van het feit dat België 104 ziekenhuizen rijk is en in totaal over 52.245 ziekenhuisbedden beschikt.

Dixit Marc Van Ranst bedraagt de incubatietijd van het corona virus 5-6 dagen. Zijn collega experten verklaren dat binnen 2-3 weken de ziekenhuisopnames zullen stijgen door al wie vandaag positief test, wat op geen enkele manier bewezen noch aangetoond is.

De maatregelen zijn vanaf 08.10 verstrengd en vanaf 18.10 nog meer. Het land zit sindsdien in een quasi lockdown. Iedereen draagt binnen en buiten een mondmasker. In die 2-3 weken zouden we een brutale daling moeten zien van de cijfers maar er gebeurt net het omgekeerde.

Hoe meer de regels verstrengd worden, hoe meer besmettingen en hospitalisaties. Er wordt dag in dag uit benadrukt hoe dramatisch de situatie is.

Eerder dan het nut van alle maatregelen met nefaste impact op de maatschappij en de economie eens onder de loep te houden en te beoordelen op hun nut en efficiëntie, komen er alleen maar maatregelen bij. De cijfers blijven stijgen en dat is uitsluitend onze fout. We respecteren de regels niet, zeggen ze dan.

Om de ernst van de situatie te onderstrepen schuwen VRT, VTM, HLN en andere media zich er niet voor om valse beelden te publiceren die de angst psychose alleen maar doet toenemen.

Over het personeelstekort in de ziekenhuizen, de administratieve overlast, de overmoeidheid van het bestaand personeel wordt met geen woord gerept.


11.604.000 inwoners in België maar slechts 2.000 IC bedden, waavan 800 voor niet-Covid patiënten gereserveerd worden en 1.200 voor Covid patiënten.


In plaats van de ziekenhuizen te voorzien van meer middelen zodat er meer personeel kan ingehuurd worden en alle gesloten bedden kunnen geopend worden, wordt er weer maar eens 50 miljoen euro gepompt in het verhogen van de testcapaciteit naar 120.000/dag (medegeeld door Ph. De Backer aan Frieda Gijbels).

Dat doen de beleidsmakers wel. Het probleem in de gezondheidszorg oplossen, niet.


Jij weet dit alles, ik weet het en de beleidsmakers en de media weten het ook, maar het mag niet gezegd worden. Wie het wel zegt is kop van jut, veroorzaakt verwarring, is een complotdenker en krijgt alle zonden van Israël over zich heen.

Er is zo hard op jou ingebeukt dat je er gezondheidsproblemen van gekregen hebt aan je tikker en op doktersvoorschrift fysiek en mentaal moet rusten.

Je hebt je ontslag gegeven in Celeval en je in stilte terug getrokken. Zo ken ik je. Bescheiden, integer en eigenlijk te braaf voor deze wereld.


Dank je wel voor alles wat je voor ons, het volk, gedaan hebt.

Je niet aflatende inzet en het enthousiamse waarmee je aanhoudend aan alle bomen geschud hebt zijn door weinigen gekend en verdienen een bloemetje dat ik je bij deze geef. Ik wens je veel beterschap en hoop dat je snel terug de oude zal zijn.


lieve groeten, Carine

2 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en