Search

Opiniestuk: Het leibandvolkje

Jean-Marie heeft gelijk. We hebben ons als een onderdanige hond een leiband laten aantrekken die strak aangespannen is tot het kleinste gaatje waardoor we al 14 maanden lang naar adem happen en lijden aan zuurstoftekort. De oprolbare wandelriem geeft ons amper bewegingsruimte en blokkeert na een halve meter als we een paar stappen te ver zetten. Er wordt keihard aan gesnokt als we niet in de pas lopen. We grommen, blaffen en bijten niet. We ondergaan en luisteren gedwee ook al is de baas niet goed voor ons. We kwispelen uitgelaten met onze staart als er ons occasioneel al eens een koekje toegeworpen wordt en trekken onze staart in als de baas ons met een vermanende vinger naar de mand verwijst ook al hebben we niets fout gedaan.


Alle gekheid op een stokje ....


Moeten wij de regels respecteren van een minderheidsregering die volkomen illegitiem aan de macht gekomen is en amper 2% van de democratische stemmen vertegenwoordigt ? Moeten wij luisteren naar 8 ministers die weliswaar door de Koning benoemd zijn maar die zich zelfs niet verkiesbaar hebben gesteld en dus niet verkozen zijn door het volk terwijl er tal van politici zijn die wel met een meerderheid van stemmen door het volk verkozen zijn ?


Moeten wij respect tonen voor ministers die vierkantig hun kas vegen aan het belang van het volk, regels opleggen die de maatschappij en de economie enorme schade berokkenen en die uitsluitend handelen uit eigen belang ?


Moeten wij aanvaarden dat deze regering aanhoudend getuigt van incompetentie, de ene na de andere flater begaat, miljarden schuld opstapelt, achter onze rug beslissingen neemt zonder enige inspraak van onze kant, allerlei zaken bekonkelt met de EU, het land steeds dieper in een zwart gat duwt en de bevolking op dagelijkse basis bedot en bedriegt met halve waarheden en volle leugens ?


Neen, dat moeten wij niet. Meer nog, dat mogen we niet, want aanvaarden betekent dat we akkoord gaan met een totalitaire staat waar de democratische rechtstaat volledig uitgehold wordt en de macht in handen is van een paar oligarchen die hun eigen zin doen en misprijzend over ons heen lopen.

(lees verder onder de illustratie)In een democratische rechtstaat gelden regels. In veel landen zijn verkiezingen niet verplicht maar een vrije keuze. Bij ons is het wel verplicht op straffe van een boete voor wie deze verplichting niet nakomt. Voor die verplichting mogen wij iets terug verwachten.

Het minste is wel dat het land bestuurd wordt door democratisch verkozen politici die de meeste stemmen hebben behaald en NIET door dames en heren die plots uit het niets ten tonele verschijnen zonder ooit op een verkiezingslijst te hebben gestaan noch door politici die allemaal minder dan 10.000 stemmen hebben behaald op een totale bevolking van - toen - 1.470.000 Belgen.

En de premier ? Dat moet - althans voor mij - iemand zijn die bij meerderheid van stemmen door de ganse bevolking verkozen is en niet iemand die met amper 60.000 stemmen dankzij politiek gekonkel in het zadel gehesen wordt.


Hoe dom is dit leibandvolkje dat zij om de zoveel jaar naar de stembus van lokale en federale verkiezingen trekt om te stemmen op hun favoriete partij of politicus op de lijst van die partij ( die nota bene, naar gelang van het geval, tot 400 miljoen euro van ons belastinggeld gebruikt om dure verkiezingscampagnes te financieren ) maar toch niet moppert laat staan de straat op trekt wanneer achteraf, bij de regeringsvorming blijkt dat degenen die de meeste stemmen hebben behaald gewoon aan de kant geschoven worden ? Waarom nog gaan stemmen als het toch niets uitmaakt en wij vierkantig uitgelachen worden door diegenen die de macht nemen ongeacht hoe weinig stemmen ze hebben behaald ?


Moet er echt in herinnering gebracht worden dat Open-Vld, CD&V, Vooruit met de geit en Groen, de grote verliezers waren bij de laatste verkiezingen en zij ook de voorgaande verkiezingen bedroevende resultaten hebben neergezet? Dat het volk met haar stem duidelijk heeft gemaakt dat zij deze bende steeds wederkerende prutsers niet meer wil maar de voorkeur geeft aan goed bestuur door nieuwe gezichten die van wanten weten?


We krijgen altijd waar we om vragen of ... toelaten. We zijn met zijn allen slecht gekomen om ons te beklagen over de regering Vivaldi die haar 4 seizoenen met valse noten speelt. We hebben het toegelaten omdat het ons eigenlijk geen reet kan schelen wie er aan het roer van dit land staat. We hebben andere dingen aan ons hoofd. Onze eigen beslommeringen van alle dag primeren.


In elke onderneming, die naam waardig, wordt een CEO en het voltallig bestuur ontslagen als ze hun job niet aankunnen en het bedrijf schade berokkenen ( in plaats van het naar hogere regionen te trekken en de beoogde winst te realiseren die alle werknemers een mooie bonus zou opleveren ). Wat betreft het bestuur van een land is dit niet anders. Maar... dit leiband volkje staat er op te kijken en doet niets, zelfs niet wanneer zij er op gewezen worden dat de toekomst van hun kinderen op het spel staat en zij degenen zijn die zullen moeten opdraaien voor de inertie van hun ouders.

Hoe is het in godsnaam mogelijk dat ouders van schoolgaande kinderen toelaten dat hun kinderen vanaf het 5de leerjaar constant op school met een mondmasker moeten rond lopen, om de haverklap getest worden en onder druk gezet om zich te laten vaccineren met een experimenteel vaccin terwijl hun kinderen perfect gezond zijn en voorts, zich aanhoudend laten tiranniseren door de school ?


Hoe is het in godsnaam mogelijk dat ouders en grootouders van schoolgaande kinderen toelaten dat hele klassen en soms zelfs de ganse school gesloten wordt louter omdat 2-3 leerlingen positief getest hebben waardoor het onderwijs op de helling komt te staan en zij bovendien belast worden met de opvang van hun kinderen die verplicht in quarantaine moeten en de ouders dan vaak ook ?


Hoe is het in godsnaam mogelijk dat families toelaten dat hun ouders, grootouders, ooms of tantes opgesloten worden in WZC zonder contact met de familie, hen laten vereenzamen, laten onderwerpen aan wekelijkse PCR testen en verplichten tot vaccinatie terwijl het geen verplichting is ?


Hoe is in godsnaam mogelijk dat families van vele ouderen die na vaccinatie zwaar ziek worden of erger nog, overlijden, niets ondernemen en in gelatenheid de ziekte of het overlijden aanvaarden zonder zelfs maar zo iets eenvoudig als een autopsie te eisen ?

Hoe is het in godsnaam mogelijk dat zoveel scholieren en studenten zich gewoon neerleggen bij de absurde regels inzake afstandsonderwijs, de herhaalde quarantaine maatregelen, de sterke sociale isolatie, de verplichting tot PCR testen en vaccinatie onder de bedreiging dat ze geen les meer mogen volgen en/of geen stage plaats krijgen als ze het niet doen ?


Hoe is het in godsnaam mogelijk dat werknemers in bedrijven zich laten verplichten tot thuiswerken en/of tot regelmatige PCR testen en vaccinatie, opeenvolgende quarantaines louter omdat zij in contact zijn geweest met een persoon die positief getest is ?


Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de ganse bevolking zich al 14 maanden vrijheidsbeperkende maatregelen laat opleggen met sterke beperking van hun sociaal leven, omwille van een virus dat niet meer zieken en doden veroorzaakt dan bij een griepseizoen ?


Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de horeca, de evenementen -en cultuur sector, de reissector, de sportsector en hobbyclubs na 7 maanden volkomen onterechte - en cf het vonnis van vorige week, illegale sluiting - niets ondernemen om hun recht van ondernemen te vrijwaren ? Zijn ze nu echt allemaal zo idioot dat ze niet beseffen dat de premies een doekje tegen het bloeden zijn ?


En... hoe is het in godsnaam mogelijk dat mensen ( zijn ze nog mens ? ) die toch ook in hun familie kinderen en/of kleinkinderen hebben ouders, grootouders en jongeren die vreedzaam samen komen om hun rechten en vrijheden op te eisen en aandacht te vragen voor de gevolgen van de maatregelen die vele malen erger zijn dan de kwaal, veroordelen, verketteren en zelfs de dood toewensen ( met denke dan aan de commentaren dat er beter geschoten was met kogels dan met water ) louter omdat zij voor ons allemaal een lange ketting vormen, hand in hand naast mekaar staan en zij niet alleen goedkeuren maar zelfs toejuichen dat deze mensen omver gespoten worden door waterkanonnen, verstikken door traangasbommen of spuitbussen recht in hun gezicht, geslagen worden met matrakken en behandeld worden als terroristen ?

Wat moet er nog gebeuren voordat het doordringt dat wat hier al 14 maanden aan de hand is flink fout is en NIET tot doel heeft om een virus te bestrijden ?


Moest ik er zelf niet midden in zitten, zou ik niet geloven wat er hier allemaal gebeurt. Dit geeft me het akelige gevoel dat ik ook had bij het bekijken van de film Solyent Green, een dystopische sciencefiction film uit 1973. Alleen ... is het nu geen sciencefiction meer.


WORD WAKKER.

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en