Search

Opiniestuk: het zinkend schip


Het is vandaag 17.06.2021.

We moeten sinds 18.03.2020 verplicht afstand houden van mekaar, we mogen elkaar al 15 maanden niet aanraken

Sinds 28.07.2020 dragen we verplicht binnen EN buiten een mondmasker. Dat is ook al zo'n 10,5 maanden.

We hebben 2 volledige lockdowns gekend. De eerste van 18.03 tot 18.05.2020 ( 2 maanden ), de tweede van 28.10.2020 tot 09.06.2021 (7,5 maanden ).

Hoewel Annelies Verlinden op 30.05.2021 tijdens een interview voor VRT, publiek verkondigd had dat de mondmaskers en de afstandsregel op 09.06.2021 zouden worden afgeschaft, lazen we gisteren in de krant dat Jan Jambon streeft voor de afschaffing van deze twee regels per ...01.09.2021 !

Op het tijdstip van zijn uitspraak ( gisteren 16.06 dus ), lagen er nog 592 zieken in één van de 104 ziekenhuizen van dit land, op een totale bevolking van 1.516.000 inwoners ( = 0,039% van de bevolking ).

Er werden amper 27 mensen opgenomen in het ziekenhuis en 85 personen hebben het ziekenhuis verlaten.

Op 15.06 ( laatste volledig geregistreerde cijfers ) werden er 46.045 tests uitgevoerd. Daarvan waren er 839 positief (1,829% ) en 45.206 NEGATIEF ( 98,171% ). 1,89% is behoorlijk minder dan de 5% die de WHO in mei 2020 voorop gesteld had als benedengrens om alle maatregelen op te heffen.


Maar toch is er nog altijd geen sprake van enige versoepeling van de hiervoor geciteerde maatregelen. Zelfs buiten (! ) mogen de mondmaskers nog niet af, tenzij een lokale burgemeester anders beslist.

De temperatuur loopt op tot 31°. Net zoals vorig jaar - toen er zgn door de " hittegolf " een oversterfte is geweest in de WZC - lopen onze oudjes opnieuw te kreunen onder de hitte zonder verkoeling op hun kamer. Er zijn scholen die NU, met dit weer, zelfs kindjes van 4 jaar verplichten tot het permanent dragen van een mondmasker in de kleuterschool. Kinderen en jongeren vanaf 10 jaar zuchten en kreunen door het zuurstofgebrek. De wereld is compleet dol gedraaid.


In geen enkel M.B, KB of wet is gedefinieerd wat nu precies een epidemie is en aan welke voorwaarden dient voldaan te zijn om te kunnen spreken van een epidemie. We kunnen dus enkel terugvallen op de definitie die de wetenschap hieraan gewoonlijk geeft : minstens 10% van de bevolking moet ziek zijn van een infectieziekte.

10%..... In dit land is op de ergste piek nooit meer dan 0,45% (ofwel 7.000 p ) van de bevolking ziek geweest van het SarsCov2 virus en dan nog, want veel mensen liepen voor het minste kuchje naar de spoed.

Uit het onderzoeksrapport van de overheid ( dat niet publiek is gemaakt maar wel gekend is dankzij een onderzoeksjournalist ) blijkt dat de ziekenhuizen gesjoemeld hebben met de ziekenhuisopnames omwille van de premies zodat het maar zeer de vraag is hoeveel mensen er effectief opgenomen en behandeld zijn voor corona. Dr. Jean-Luc Gala en andere artsen hebben al vele maanden geleden publiek verkondigd dat 2/3 van de patiënten behandeld werden voor andere aandoeningen. Als we hun terechte kritiek mee in overweging nemen dat gaat het in het slechtste geval om 0,15% van de totale bevolking die medische hulp nodig heeft gehad, wat MINDER is dan bij een klassieke seizoensgriep waar nooit een haan naar gekraaid heeft.


Tot daar de epidemie. 10% versus 0,45% of zelfs 0,15%.

Er is nooit een epidemie geweest. Er was enkel een tijdelijk tekort aan IC bedden dat perfect had kunnen opgevangen worden ALS ze meer IC bedden zouden hebben voorzien zoals aangekondigd was. Iedereen schijnt vergeten te zijn dat er tijdens de eerste golf hardop gezegd is dat de IC bedden konden opgeschaald worden van 2.000 naar 5.000. Dat hebben ze echter niet gedaan.

Iedereen schijnt ook vergeten te zijn dat de media de bevolking tijdens de eerste golf zo bang gemaakt hebben dat niemand nog naar het ziekenhuis durfde te gaan Als toemaatje besliste de regering Wilmès I en II dan ook nog eens tot uitgestelde zorg van mensen die leden aan andere aandoeningen waaronder kanker en tumoren. Veel artsen hebben toen gewaarschuwd dat dit een ernstige weerslag zou hebben en dat hebben we ook gezien tijdens de tweede golf.

De IC lag in veel ziekenhuizen vol. Niet met corona patiënten maar met mensen die leden aan andere aandoeningen waarvan sommigen in het ziekenhuis ook besmet zijn geraakt door het virus.

Het is een publiek geheim dat de ziekenhuizen altijd de grootste besmettingshaarden zijn geweest De virale moleculen circuleerden via de ventilatiesystemen tot in de kleinste hoeken van elk ziekenhuis. De gaten van de HEPA filters zijn vele malen groter dan een virale molecuul, net zoals dit overigens ook geldt voor de mondmaskers.


Tijdens de eerste golf hebben we alle experten meer dan eens horen zeggen dat mondmaskers geen zin hebben, het totaal nutteloos is en zelfs infectieziekten kan veroorzaken. In navolgend stadium zongen ze in koor dat mondmaskers wel nuttig waren wat geleid heeft tot een mondmaskerverplichting die we al 10,5 maanden ondergaan zonder dat dit ooit een positief effectief heeft gehad.

En dan horen we NU Van Gucht in de pers verklaren dat de mondmaskers er beter nooit waren geweest? Dat is om van dood te vallen. Niet door enige ziekte, maar van colère.

Over doden gesproken : op dat vlak hebben we ook de nodige fratsen meegemaakt.

In augustus 2020 heeft Steven Van Gucht namens Sciensano toegegeven dat een aantal doden dubbel werden geteld en een aantal mensen overleden waren aan andere aandoeningen. De cijfers zijn echter nooit gecorrigeerd geworden in min.

Navolgend bleek dan ook nog eens uit de data van het Agentschap Zorg en Gezondheid dat 42% van de doden in WZC geregistreerd werden als " vermoedelijk corona overlijden " zonder test.

Hetzelfde fenomeen hebben we gezien in diverse andere landen waar de kranten bol stonden dat 96% van de doden foutief geregistreerd werden.


Daarnaast is er ook nog de praktijk. Veel nabestaanden hebben geklaagd dat hun overleden familielid " covid " op zijn of haar overlijdensattest vermeld had gekregen terwijl hij/zij zeker NIET overleden was aan Covid maar aan een andere aandoening.

Schrijnende taferelen. Duizenden oudjes die eenzaam en alleen overleden zijn zonder nog enig contact met familie. Een groot aantal zieken die eenzaam en alleen overleden zijn in het ziekenhuis of erger nog letterlijk gestikt zijn toen ze in een artificiële coma aan de beademing lagen. Ook zij hebben hun familieleden niet meer gezien voor dat zij naar het hiernamaals vertrokken zijn.

Kamerlid De Backer, longspecialist in hoofdberoep, had al in april 2020 gewaarschuwd dat de behandelingsmethode totaal verkeerd was en in navolgend stadium dat 50% van de doden had kunnen vermeden worden als ze anders waren behandeld.

Begrafenissen die aan absurd strenge regels onderworpen werden. Het mocht slechts in beperkte kring, bij voorkeur via crematie. Geen fatsoenlijk afscheid. Het menselijk leed dat aan de bevolking is aan gedaan valt met geen woorden te beschrijven.

118 van de 193 lidstaten van de WHO hebben meegedaan met deze farce. Niet omdat de situatie in hun land dramatisch was, want dat was het in geen enkel land.

Er zijn op 18 maanden tijd 3.849.000 mensen beweerdelijk overleden door of met corona, op een wereldbevolking van ruim 7.8 miljard.

Dat is amper 0,05% van de wereldbevolking waarvan de meesten nota bene hoe dan ook overleden zouden zijn.

Het overgrote deel van de overlijdens zijn nl. bejaarden + 85 en 75-84 jaar. Niettegenstaande alle truken van de foor hebben ze niet meer doden bij mekaar kunnen schrapen om onder de noemer van corona te plaatsen.

Neen, de lockdowns zijn er gekomen omdat landen van het IMF en het ECB een pak geld gekregen hebben om hun land in een lockdown te plaatsen. Wit-Rusland heeft dit aan de kaak gesteld. Zij hebben de 274 miljoen euro die hen geboden werd afgeslagen. Ze zijn niet omkoopbaar, klonk het.

Voor wie het vergeten zou zijn : Vlaanderen heeft van het IMF ook 2,5 miljard premies op zak gestoken zgn om de werkloosheid die het gevolg was en is van corona te bestrijden.


Heeft onze vriend Jambon al iets gedaan ter bestrijding van de werkloosheid of is het geld in stilte verdwenen in de bodemloze put die de Vlaamse regering met de door haar gereglementeerde PCR test en verplichte quarantaine, geslagen heeft ?

Ik ben benieuwd naar de cijfers van het Rekenhof. Een financiële audit zal alles aan het licht brengen.....


Het percentage doden wereldwijd blijft zakken omdat steeds minder mensen overlijden. Er zijn ook steeds minder zieken maar toch heft de WHO de " pandemie " niet op. Ook in België blijft men lustig verder doen terwijl men er prat op gaat dat dank zij 60% eerste vaccinaties van de volwassen bevolking de groepsimmuniteit vrijwel bereikt is.

Aan de overkant van de oceaan, zijn er al 34 US staten die de maatregelen al lang hebben afgeschaft of nooit maatregelen hebben ingevoerd. Er zijn inmiddels verschillende studies verschenen met vergelijking tussen staten die wel een lockdown en andere vrijheidsbeperkende maatregelen zoals mondmaskerplicht hebben (gekend ) en staten die helemaal niets gedaan hebben. Er is vrijwel geen verschil.

Dit is iets dat ook onze politici en experten al lang weten. Wij hebben immers Zweden als grote voorbeeld. Geen lockdowns, geen mondmaskerplicht maar toch identiek dezelfde curves als in de rest van Europa. En dan is er ook nog Nederland waar er buiten nooit een mondmaskerplicht is geweest. Zij hebben niet meer besmettingen gekend dan ons land, maar de mondmaskerplicht buiten blijft bij ons toch behouden .... Te gek voor woorden.


De US senaat heeft tijdens een recente persconferentie openlijk verklaard dat het Covid narratief één grote leugen is en een wetsontwerp voorbereid om Fauci niet alleen te ontslagen uit zijn functies maar ook gerechtelijk te vervolgen.

Het is inderdaad één grote leugen. Het schip is al lang gezonken. Ze krijgen het niet meer aan de oppervlakte Sommige landen hebben al gas terug genomen. België blijft daarentegen als een puppet-on-a-string door doen om de EU, de WHO, het IMF en het ECB te behagen.


Er zijn in dit land ettelijke miljarden over de balk gesmeten om het virus zgn te bestrijden. De schade aan de maatschappij is niet te overzien. De economie heeft ook een zware slag gekregen. Het gaat slecht met onze jongeren. Een groot deel van de bevolking blijft in een angstpsychose zitten. Zelfs als vandaag alles zou stoppen, dan nog zal het vele jaren duren voordat de angst er uit is.


Ik word bijna dagelijks geconfronteerd met die angst.

Eergisteren stapte ik zonder mondmasker een tankstation binnen om mijn vriend met de bril te verrijken met een bezoek. De plaatsen waren leeg. Behalve mijzelf was er enkel de bediende met mondmasker achter een plexi paneel. Hoewel ik ruim 4 meter van hem verwijderd was gilde hij bijna hysterisch dat ik mijn mondmasker moest opzetten of anders niet binnen mocht.

Gisteren was het zo mogelijks nog erger. Net toen ik klaar was met het inladen van mijn aankopen, parkeerde er een auto naast mij. Ik bood aan om mijn lege winkelkar door te geven aan hen. Mijnheer vond dat goed maar zijn vrouw gilde " neen ! we pakken binnen een ontsmette kar ! " Ik vroeg de dame langs mijn neus weg " u ben toch gevaccineerd he mevrouw ". Zij : " ja zeker, maar je weet maar nooit met dat virus, ik wil liever een ontsmette kar ".

Zo ver is het dus al gekomen.....


Veel mensen vergeten alles. Ze zijn al blij dat ze terug op café en restaurant kunnen gaan en mogen reizen met een vaccinatiebewijs.

Maar IK...... vergeet niets. Het staat voor eeuwig in mijn geheugen gegrift Ik vergeef het niet. Het is te erg.

De bewuste genocide van onze ouderen, het mentaal verkloten van onze jongeren en kinderen, de leerachterstand die zij opgelopen hebben, de enorme mentale schade aan de volwassen bevolking die voor niets in een angstpsychose geduwd is en nog jaren lang met angst zal leven voor bacteriën en virussen.

Wat onze overheid en de door haar aangestelde experten heeft gedaan is onvergeeflijk.

Ze zullen nooit kunnen beweren "' wir haben dass nicht gewusst " want ze weten het wel. De criticasters die hen stelselmatig gewezen hebben op hun faalbeleid zijn de vinger op de wonde blijven leggen. Voor de rest zijn er genoeg studies en rapporten van diverse instanties die zij verondersteld zijn te kennen.


Enig bewijs van wat ze tot nu toe allemaal beweerd hebben, hebben we nooit gezien. Waar zijn de bewijzen ?

Dat de Ministers deze week publiek geweigerd hebben om de nationale analyses van de ziekenhuizen vrij te geven ( terwijl daar al vele maanden om gevraagd wordt ) en het onderzoeksrapport waaruit het gesjoemel van de ziekenhuizen blijkt, is een BEWIJS dat zij met kennis van zaken voor hen belastende bewijzen achter houden en in strijd met art.32 van de Grondwet en art 84 van de wet op de Openbaarheid van Bestuur handelen.


Word 100% zeker vervolgd. De kruik gaat zo lang te water tot ze breekt.

2 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en