Search

Pandemiewet terug naar Raad van Stae verzonden

" De plenaire vergadering van de Kamer heeft zich woensdagmiddag opnieuw niet kunnen uitspreken over de pandemiewet. De oppositie vroeg zoals vooraf aangekondigd nog eens het advies van de Raad van State op een aantal amendementen. De meerderheid vreest dat dat scenario zich nog wel een paar keer zou kunnen herhalen."


"De pandemiewet stond woensdagmiddag opnieuw op de agenda van de plenaire vergadering van de Kamer. De tekst ligt al maanden klaar, maar tot een finale stemming kwam het nog niet. De oppositie vindt het ontwerp onvoldoende en heeft al verschillende keren amendementen ingediend. Verschillende daarvan werden naar de Raad van State gestuurd, nadat het rechtscollege ook al het voorontwerp van wet had geanalyseerd.


Dat is nu opnieuw gebeurd. Zowel N-VA als CDH en PVDA kondigden los van elkaar aan opnieuw amendementen te zullen indienen waarop het advies van de Raad van State zou worden gevraagd. Die drie oppositiepartijen samen tellen 41 Kamerleden. Om het advies van de Raad van State te vragen zijn minstens 50 Kamerleden nodig, maar de voorbije keren stemden de 18 parlementsleden van Vlaams Belang telkens mee met die vraag. Ook vandaag steunde Vlaams Belang de vraag.


‘Blanco cheque’

Volgens fractieleider Peter De Roover wil de N-VA vooral zeker zijn dat het wetsontwerp juridisch sluitend is vooraleer het wordt goedgekeurd. De Vlaams-nationalisten ‘verzetten zich tegen de pogingen van de regering om de snelheid van behandeling voorrang te geven op de kwaliteit van de wetgeving’, klinkt het.


Maar ook inhoudelijk blijft de pandemiewet problematisch voor de grootste oppositiepartij. ‘Voor onze fractie komt dit wetsontwerp neer op een blanco cheque aan onze regering om in de toekomst bij een pandemie fundamentele burgerrechten te beknotten zonder parlementaire controle’, aldus De Roover.


----------------------------------------------

Er zijn dus toch nog journalisten bij De Standaard die aan objectieve berichtgeving doen. Als het goed is mag dit ook gezegd worden. Mijn complimenten aan journalist(e) Blg maar meteen ook een welgemeend advies : rotte appels tasten de andere appels in de mand aan. Haal de rotte appel(s) er uit zodat de kwaliteit van de mand optimaal blijft.

Terug naar de orde van de dag.

Wat betekent het zoveelste uitstel met derde verwijzing naar de Raad van State nu precies ? Dat het ontwerp van Pandemiewet met haken en ogen aan mekaar hing en blijft hangen.

Het is een hocus-pocus-pats wet die, als je het mij vraagt, beter verticaal zou geklasseerd worden. Het zal alleszins processen regenen als de wet er toch doorgeduwd wordt door de meerderheid in eender welke versie.

Goed dat Peter de Roover ( NVA ) op zijn strepen blijft staan en CDH, PVDA, Vlaams Belang en uiteraard ook de NVA fractie hem hierin blijven steunen.

De man heeft volledig gelijk. Verlinden wil een blanco cheque. Niet alleen voor deze pandemie-die-er-geen-is maar voor alle toekomstige periodieke uitbraken van eender welke virale ziekte.

De ontwerptekst kan niet juridisch correct gemaakt worden zonder een volledige uitholling van onze democratische rechtstaat.

Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.


Ondertussen blijft ons Annelies verder Ministeriële Besluiten uitvaardigen die nog altijd even ongrondwettelijk zijn en zonder wettelijke rechtsgrond. Vive la Belgique !

https://www.standaard.be/cnt/dmf20210630_942207101 comment

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en