Search

Politie mag leden van hetzelfde gezin niet tegen houden als ze met 4 (of meer) zijn

Art.15 § 2 van het M.B. van 28.10.2020 bepaalt dat leden van eenzelfde gezin zich samen mogen verplaatsen.

Deze bepaling werd door het MB van 29.11.2020 NIET opgeheven noch gewijzigd of aangepast.

Indien een gezin van 4 of méér personen zich met de auto of enig ander transportmiddel verplaatst mag de politie u niet tegen houden en terug huiswaarts sturen. Zij mag voertuigen of groepen van personen enkel staande houden om te controleren of zij deel uitmaken van hetzelfde gezin. Indien dit het geval is mag u gaan en staan waar u wil. De Politie heeft NIET het recht om u te vragen waar u naar toe gaat. Deze informatie valt onder de noemer van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

https://www.msn.com/.../zit-je-met-4-in-de.../ar-BB1ccZAC... https://www.vrt.be/.../politie-ieper-verklapt-strategie.../0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en