Search

Psychologische oorlogsvoeringIn 2001 heb ik bij het Brussels Business Mediation Center ( thans B-Mediation ) een meerdaagse opleiding gevolgd in Bemiddeling, dat toen al ruim 20 jaar in de USA en Canada goed ingeburgerd was als Alternative Dispute Resolution ( ADR ) maar in België nog volkomen onbekend was. Tijdens deze opleiding werd ik mij ervan bewust dat een conflict in de professionele of de privé sfeer eigenlijk niets anders is dan een opeenstapeling van negatieve emoties die op een bepaald moment ontploffen, zoals een te hard opgespannen band een klapband veroorzaakt.

Mijn interesse voor de materie was zo groot dat ik vervolg opleidingen ben beginnen volgen bij the American Bar Association ( ABA ) in de US. Telkens een 4-daagse in megapolen vanaf 7 u ( breakfastmeetings) tot 18u met navolgende besprekingen. De eerste vervolgopleiding vond plaats in San Antonio.

Een van de sessies werd gegeven door een profiler van de CIA. Het is een flinke eye-opener geweest want... tijdens de les bleek dat alle menselijke gedragingen sinds de jaren 50 netjes in kaart waren gebracht. Hoe we lopen en stappen, op een stoel zitten, onze benen en armen plaatsen; hoe we kijken, naar wat we kijken,wat we zeggen en tussen de lijnen zeggen ( the unsaid ), hoe gemakkelijk het is om onze aandacht af te leiden of net onze aandacht op iets heel precies te vestigen, welke tactieken daarvoor toegepast werden. Een geoefend oog weet binnen een paar minuten met wie hij te maken heeft. Hij kan letterlijk in je hoofd kijken en voorspellen hoe jij je zal gedragen, wat voor jou red flags zijn en wat niet.

Ik ben de materie verder gaan uitdiepen. Benevens nog een paar vervolgopleidingen, telkens op een ander locatie in de US heb ik mij toegelegd op een bijzonder luik van de psychologie : de studie van gedragswetenschappen. Na 20 jaar studie weet ik wel eender en ander over deze materie.

Het zou mij te ver brengen om in detail te treden over alles wat ik geleerd heb maar.... ik wil wel graag het belangrijkste meegeven : mensen worden sinds mensenheugenis constant gemanipuleerd. Voor alles.

Wist u dat de muziek die gespeeld wordt in shopping centra en winkels doelbewust gekozen is om u te stimuleren om te kopen ?

Wist u dat de locatie van producten in supermarkt rekken bewust gekozen is om u bepaalde producten te doen kopen en andere niet ? Dat producten en distributeurs veel geld betalen om hun producten op ooghoogte te laten plaatsen ? Dat boekenwinkels zoals Fnac en de Standaard Boekhandel ook een aardige commissie vragen om uw boek op een stand op ooghoogte te plaatsen ?

Dat in tv-reclame en zelfs in films die afgespeeld worden onzichtbare flashes zitten die uw brein stimuleren en conditioneren? Dat het journaal op alle tv-zenders bewust geprogrammeerd wordt op negatieve berichtgeving omdat angst verkoopt ? Het gaat echt heel ver.


Inzake het covid gebeuren is er geopteerd voor psychologische oorlogsvoering door, via de media, constant extreem negatieve berichtgeving te brengen die volledig uit zijn context gerukt wordt. Halve waarheden en volle leugens.

Er wordt heel bewust een angst cultuur geschapen omdat gemeenzaam geweten is dat angst het ideale instrument is om een volk eender wat te laten doen. Hoe absurd ook.

Ook het taalgebruik is bewust gekozen. Er wordt enkel gesproken over " besmettingen " in plaats van "positieve testen " omdat dit veel erger klinkt en de angst stimuleert.

Zij hanteren ook de politiek van de herhaling. Als je maar vaak genoeg een leugen herhaalt gaat op den duur toch bijna iedereen geloven dat het waar is of minstens twijfelen over het eigen denken.

Wat vooral beschamend is, is dat de overheid en de experten bewust gekozen hebben voor een systemische aanval. In oorlogstijd is de aanval altijd de beste verdediging. Dat gebeurt hier ook.

Andersdenkenden wordt met veel verontwaardiging verweten dat zij fake news verspreiden terwijl zij zich er zelf constant schuldig aan maken. Er worden stelselmatig beweringen geponeerd die nooit bewezen of onderbouwd zijn door wat dan ook. Wanneer iemand anders dan wel bewijzen op tafel legt die het tegendeel aantonen, wordt op de persoon een karaktermoord gepleegd, hij/zij zij wordt geridiculiseerd, geframed, afgemaakt omdat ze niets anders hebben. Op die manier hoeven ze met de persoon niet in debat te gaan. Hierbij maken ze gebruik van de media en een geselecteerd geconditioneerd publiek die " en masse " op de persoon afgestuurd wordt om hem/haar geloofwaardigheid te ondermijnen zodat het volk zou denken dat de persoon onzin verkondigt.

Wist u trouwens dat bepaalde drama's en schandalen die ons in het verleden zijn voorgeschoteld enkel tot doel hadden om de aandacht af te leiden van iets anders ? Ze laten ons bewust de kant uitkijken die ze willen om de aandacht af te leiden van iets veel belangrijker of nijpender. Zoals een illusionist. En het werkt. Keer op keer.


Laat u niets wijs maken. Stel uzelf altijd de vraag : klopt het wel wat ze zeggen ? Ga zelf op onderzoek. Informeer u. Lees. Luister naar alle meningen. Dit is de enige manier om de waarheid te achterhalen.

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en