Search

Sciensano enquête

Over veel meer eenzaamheid door de maatregelen Veel meer depressie door de maatregelen Meer gedachten van zelfdoding door de maatregelen ( er worden geen cijfers bloot gegeven over effectieve zelfdoding) Meer huiselijk geweld door de maatregelen. En ... over de vaccinatiebereidheid van 20.000+ deelnemers aan de enquête ( wat niet represetatief is)

Over all is de enquête niet representatief op een totale bevolking van 11.508.000 inwoners. Het is hoogstens een een eerste indicatie.

De cijfers inzake eenzaamheid, depressie, gedachten v zelfdoding en meer huiselijk geweld zijn in de praktijk wellicht nog veel hoger.


Over de sterke stijging van de armoede door de maatregelen wordt niet gesproken ( maar dat is niet onlogisch gezien Sciensano zich enkel buigt over de mentale gezondheid)

In november 2020 waren op dat ogenblik al 1 op 6 gezinnen vervallen in armoede. Nu zijn we 5 maand verder en is het er zeker niet beter op geworden met de aanhoudende lockdown.0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en