Search

Sciensano enquête - wijziging cijfers over zelfdoding en zelfdodingsgedachten

"Gisteren (13/04/2021) publiceerde Sciensano een periodiek rapport met de bevindingen van haar zesde Gezondheidsenquête. Die online peiling peilt al sinds het begin van de coronapandemie naar allerlei indicatoren, waaronder de bereidwilligheid om de coronamaatregelen na te leven en het mentale welzijn.


In de pers en op sociale media was er vooral ophef over enkele opvallende cijfers rond suïcide: een kwart van de deelnemers (26 procent) aan de peiling had laten weten het voorbije jaar zelfmoordgedachten te hebben gehad. Bij jongeren tussen 18 en 29 jaar zou dat zelfs oplopen tot 41 procent. En, sterker nog, 7 procent van de Belgen zou sinds april 2020 een daadwerkelijke zelfmoordpoging hebben ondernomen. De cijfers werden in de aanloop naar het Overlegcomité van vandaag op sociale media aangegrepen om te pleiten voor versoepelingen van de coronamaatregelen.

De extreme statistieken zouden, indien ze correct waren, corresponderen met honderdduizenden suïcidepogingen. Dat strookt niet met een recent rapport dat het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) op 26 maart publiceerde, gebaseerd op voorlopige cijfers voor 2020. De beschikbare cijfers van de federale politie voor de eerste helft van 2020 wijzen op een daling van het aantal suïcidepogingen tussen maart tot juni 2020. Gedeeltelijke data voor het hele jaar 2020, over het aantal suïcidepogingen geregistreerd via de spoeddiensten van de Vlaamse ziekenhuizen, gaven ook aan dat het aantal zelfmoordpogingen vorig jaar lager lag in dan 2019.


Vandaag voegde Sciensano enkele correcties toe aan het rapport over de Gezondsheidsenquête. Die erkennen dat de aanvankelijk gecommuniceerde cijfers fout zijn. Niet 7 procent van de bevraagden gaf aan de voorbije 12 maanden een zelfmoordpoging te hebben ondernomen, maar slechts 0,6 procent. Zeven procent was het aantal mensen dat aangaf 'ooit' in zijn of haar leven een zelfmoordpoging te hebben ondernomen.


Hetzelfde gebeurde bij de cijfers rond zelfmoordgedachten: 26% was het aantal respondenten dat aangaf ooit aan suïcide te hebben gedacht. De voorbije 12 maanden lag dat cijfer in werkelijkheid op 12,5 procent. De opsplitsing naar leeftijdsgroepen is ook uit het rapport verdwenen.

____________

Sciensano heeft een enquête uitgevoerd omtrent het mentaal welzijn in het kader van corona. Aan deze enquête hebben afgerond naar beneden 20.600 personen deelgenomen.

De resultaten werden deze week gepubliceerd.


Ingevolge de grote ophef over de cijfers inzake zelfdoding en -gedachten ( die tegengesproken worden door het VLESP die zich - eigenaardig genoeg - uitspreekt op basis van voorlopige cijfers van het eerste semester van 2020, waarvan de eerste 3 maanden buiten corona vallen ! - heeft Sciensano haar rapport gecorrigeerd en wordt de problematiek nu gebagatelliseerd.


Voor alle duidelijkheid : 0,6% van de respondenten die de afgelopen 12 maanden een poging tot zelfdoding hebben ondernomen hebben = 124 personen op 20.660. Dat is niet min ( de effectieve zelfdodingen buiten beschouwing gelaten, die cijfers worden niet kenbaar gemaakt, het is geweten dat het er veel zijn cf verklaringen die al dan niet in de pers verschenen zijn ).


12,5% van de respondenten die de afgelopen 12 maanden gedachten van zelfdoding hebben gehad ( wat moet beschouwd worden als een ernstig signaal ) = 2.575 personen op 20.600.

Ook dat is niet min.


Wanneer we deze cijfers extrapoleren naar de totale bevolking dan spreken we naar schatting over 69.048 burgers die de afgelopen 12 maanden ( een mislukte ) poging tot zelfdoding ondernomen hebben en .... 1.438.500 die zelfmoord gedachten hebben.

Niet erg ? Heel erg.


Over de 41% van de respondenten tussen 18-29 jaar met zelfmoord gedachten wordt niet gesproken in de correctie.

Die blijven dus kennelijk hetzelfde. 41% = 8.470 jongvolwassenen.

Ik durf de extrapolatie naar deze voltallige leeftijdscategorie niet uit te rekenen....

https://www.knack.be/.../article-normal-1722979.html...0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en