Search

Sciensano wekelijks bulletin luchtweginfecties

Sciensano publiceert sinds begin 2020 wekelijks - op het professioneel luik van haar website - rapporten inzake de griep en andere luchtweginfecties. Tot begin 2021 droegen deze rapporten het opschrift " wekelijks griepbulletin ", titel die zij vervolgens gewijzigd heeft zonder echter de link naar de pagina te veranderen ( er staat nog altijd " influenza " )


Uit de rapporten die ik in 2020 gepost heb blijkt onomstotelijk dat wij tijdens het voorjaar van 2020 ( simultaan met de eerste golf ) wel degelijk een griep epidemie hebben gehad in dit land en het aantal raadplegingen bij huisartsen voor influenza like symptoms en andere luchtweg infecties vanaf midden september terug sterk is beginnen stijgen.

Voor de periode 29 maart tot 4 april 2021 stelt het rapport het vogende :


" In de afgelopen week daalde de totale incidentie van raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige klachten tot 103 raadplegingen per 100.000 inwoners per week (inclusief telefonische raadplegingen). (*)

45% onder deze patienten hadden een positieve test voor SARS-CoV-2. De incidentie van ziekenhuisopnames voor ernstige acute luchtweginfecties daalde naar 11 per 100000 inwoners per week.(**)

(*) geconverteerd naar de totale bevolking is dit afgerond 115.000 raadplegingen op één week voor griepachtige klachten waarvan 45% OOK positief testen op corona.

(**) geconverteerd naar de totale bevolking is dit afgerond 12.650 ziekenhuisopnames voor ernstige acute luchtweginfecties op één week tijd ( die dus niet op intensieve liggen?? want we hebben maar 2000 IC bedden waarvan 1.000 gereserveerd zijn voor corona )


"In de loop van de week is het gemiddelde aantal dagelijkse contacten met een huisarts voor vermoeden van COVID-19 per 100.000 inwoners in alle 3 de gewesten gedaald.

Vorige week was 16% van de testen aangevraagd door de peilartsen positief op SARS-CoV-2.


"Op dit moment is er geen oversterftedoor alle oorzaken in België."


Voor het volledige rapport klik hier : https://www.sciensano.be/.../files/influenza_2021_13_1.pdf


In het rapport staan diverse grafieken die het aantal overlijdens door covid of vermoeden van covid ( ! ) evenals de overlijdens aan alle aandoeningen in 2018- 2019-2020 en 2021 in kaart brengen. Hieruit blijkt dat Sciensano ontegensprekelijk beschikt over de detail cijfers van de overlijdens aan alle aandoeningen.

Stelt zich dan de vraag waarom al deze data niet zijn doorgegeven aan Statbel en zij 3 jaar (!) achter staat met haar grafieken en data inzake de overlijdens aan alle aandoeningen....


Sciensano heeft overigens op heden het aantal overlijdens aan alle aandoeningen over het jaar 2020 ook nog steeds niet vrij gegeven aan het publiek.

We beschikken dus niet over de data om te vergelijken in welke mate corona een impact heeft op het totaal aantal overlijdens ( wat hoe dan ook niet zou kunnen want een belangrijk deel van de overlijdens zijn aangemerkt als " vermoedelijk corona overlijden "- volgens de data van het Agentschap Zorg en Gezondheid is maar liefst 42% van de overlijdens van de bewoners in WZC geregistreerd als vermoedelijk corona overlijden ZONDER test )


Combineer deze vaststelling met het bewezen feit dat 92% van de ziekenhuispatiënten een andere voorafbestaande chronische ziekte hebben of hadden ( en dus ook aan die ziekte overlijden en niet door corona ), dan heeft een goed verstaander meteen begrepen dat een niet onaardig percentage van de beweerde corona overlijdens in werkelijkheid overleden zijn aan andere aandoeningen.


Van zodra Statbel en/of Sciensano de data van de overlijdens aan alle mogelijke aandoeningen publiek maakt, zal kunnen uitgemaakt worden hoe de vork aan de steel zit. Als er in 2020 minder overlijdens geregistreerd zijn door kanker, hart-en vaat ziektes, chronische longziektes en alle andere aandoeningen dan het gekend gemiddelde van de voorgaande jaren, zal duidelijk zijn dat tal van overlijdens verkeerdelijk geregistreerd zijn als corona overlijden ( zoals het CDC USA recentelijk toegegeven heeft ten belope van 94 % ).

Het is nl. onmogelijk dat er " plots " veel minder doden zouden zijn door de sinds mensenheugnis 4 belangrijkste doodoorzaken, net zoals het overigens onmogelijk is dat de griep " plots " niet meer zou bestaan en er " plots " geen overlijdens meer zouden zijn door de griep.


0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en