Search

Sound of Silence

Het recht op cultuur is een recht dat gewaarborgd is door de Grondwet. Het is één van de vele rechten en vrijheden die door de overheid bewust geschonden wordt. Nochtans bepaalt art.187 uitdrukkelijk dat de Grondwet niet geheel of gedeeltelijk kan worden geschorst.

De vrijheid van economie is gewaarborgd door het Wetboek van Economisch recht. Ook deze vrijheid wordt door de overheid sterk in geperkt. In naam van de volksgezondheid zeggen ze zonder oog voor de maatschappij en de desastreuse gevolgen voor de economie.


Mijn gemoed is zwaar bedroefd wanneer ik de open brief van Erik Wood aan de niet bij naam genoemde politici lees.

De evenementensector en haar toeleveranciers : 95% inkomstenverlies.

De reissector en alle van deze sector afhangende bedrijven : 83,4 % inkomstenverlies. De Horeca, de contactberoepen, de detailhandelaars, de sportclubs, de hobbyclubs en handelaars in deze sectoren ... ze krijgen allemaal zware klappen die ze mogelijks niet meer te boven komen. De overheidssteun is slechts een schijntje dat het inkomstenverlies niet compenseert.


Laat ons allen tezamen deze sectoren steunen. Deel deze open brief van Erik Wood maximaal. Laat uw stem horen. Dank u.

(tekst Erik Wood onder de afbeelding)


Beste politicus,

Heb je nog even, heel even?

We vragen twee minuutjes tijd om onze vurigste nieuwjaarswensen te lezen.

Na bijna een jaar niet te kunnen werken, hebben we niet veel tijd meer En al die kerstbomen met cadeautjes en lichtjes doen ons ferm zeer. Het einde van 2020 nadert met rasse schreden.

Alvorens we aan een rijkelijke feesttafel dineren, hebben we voor jullie nog enkele diepgegronde smeekbeden. Die zijn niet nieuw, niet verzonnen of repressief, maar hebben alles te maken met perspectief.

Deze coronacrisis trof namelijk al uw kiezers, geen winnaars of triomfen, wel veel opofferingen en gigantische verliezers.

Want terwijl u zich, terecht, zorgen maakte om de ziekenhuisbedden keek niemand om naar onze dalende omzetten.

Voor de reisbureaus met maar liefst 83,4 procent, en ook de evenementensector en haar toeleveranciers zijn met min 95 procent absoluut niet content.

Er wordt ons een gebrek aan burgerzin verweten, maar wij wachten gewoon op duidelijke decreten.

Na negen maanden zitten onze sectoren nog steeds op slot en als de steun niet verlengd wordt, blijven onze bedrijven en mensen voorgoed in hun kot.

The show must go on, maar hoe?

De voortdurende discriminatie zijn we allemaal moe.

Toch blijven we strijden om een gelijke behandeling van onze 80.000 mensen, om dubbel overbruggingsrecht en kwijtschelding van RSZ.

Samen met een vernieuwde bankendeal, zijn dat onze diepste wensen.

De maatschappij vraagt om verbinding, om organisatie en wij steevast om duidelijke politieke coördinatie.

Om de banken onze sectoren opnieuw te laten vertrouwen, willen we een broodnodige verlenging van de bankendeal, maar ook eindejaarspremies en pensioen opbouwen.

Want negen maanden lang niet werken, is ongezond en zonder inkomen komen we niet langer rond.

Als we binnenkort weer willen samen komen met publiek is er geen ruimte voor manifeste onwaarheden.

Want in 2021 is het tijd voor een helder signaal vanuit de politiek. Hoe meer, hoe beter?

Neen, dat willen we niet.

Alleen dat u onze sector een gezond toekomstperspectief biedt.

#SoundOfSilence, 1 januari 2021 https://mice-magazine.com/een-nieuwjaarsbrief-van-de.../

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en