Search

Stand van zaken Pandemiewet

Op 26.02.2021 heeft Annelies Verlinden haar eerste ontwerp van " pandemiewet " voorgelegd in de Kamer VOOR het vereiste voorafgaandelijk advies van de wetgevende kamer van de Raad van State af te wachten.Op 05.03.2021 heeft de wetgevende kamer van de Raad van State een advies uitgebracht dat spaanders gemaakt heeft van het wetsontwerp. Het advies van de Gegevensbeschermings-autoriteit was overigens ook negatief.


Op 26.03.2021 heeft Annelies Verlinden een nieuw wetsontwerp voorgelegd aan de Kamer. Daartegen zijn veel bezwaren geformuleerd. Het ontwerp is naar de Bijzondere Commissie verzonden voor amendering.


Er zijn veel amendementen ingediend op het wetsontwerp. De zaak stond vorige week donderdag ( tijdens de gebruikelijke plenaire vergadering van de Kamer ) op agenda voor eerste lezing. Er zijn opnieuw amendementen ingediend.


Het wetsontwerp staat thans op agenda van de Kamer voor tweede lezing in de plenaire vergadering van aanstaande maandag 17 mei 2021. Indien de tekst aanvaard wordt zal er kunnen gestemd worden maar dat is onwaarschijnlijk.


Van zodra de definitieve tekst met meerderheid van stemmen is goedgekeurd dient de wetgevende kamer van de Raad van State opnieuw een advies uit te brengen. Dit is een eis die de Raad in haar eerste advies gesteld heeft. De GBA dient ook een advies uit te brengen. Als beide adviezen positief zijn kan de wet gepubliceerd worden en uitwerking krijgen. Als het advies negatief is gaan we terug naar af en begint het hele circus terug zoals hiervoor beschreven.


Wanneer dit land een wettelijk kader zal hebben zoals de rechter in kortgeding bij beschikking van 31.03.2021 bevolen heeft ( binnen de 30 dagen ofwel uiterlijk 30.04.2021 ) ?

Mja. Dat weten we nog niet. Het zal pas ergens in juni/juli zijn ( alleszins voor het jaarlijks reces want als het tegen dan nog niet rond is wordt het september ).


Ondertussen blijft Minister Verlinden onverminderd verder Ministeriële Besluiten spuien die allemaal gestoeld zijn op het Ministerieel Besluit van 28.10.2020 dat ondertussen al 18 x aangepast werd.......


De termijn van 30 dagen die opgelegd is door de rechter bij beschikking van 31.03.2021 ( termijn ) die bij een later vonnis van een ander rechter - die geoordeeld heeft dat de sluiting van de horeca illegaal was en is - nogmaals opgelegd is aan onze Minister, is ondertussen al 2 x voorbij. Hoort u hierover één politieke haan kraaien ? Neen. Het is oorverdovend stil in het kippenhok.

0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en