Search

Steeds meer vragen

De advocaat van de vriendin van Jurgen stelt zich geen vragen.

Dit is zeer eigenaardig temeer nu de familie van Jurgen hardop roept dat het narratief één grote leugen is en Jurgen zichzelf nooit van het leven zou beroven. Zij stellen ook dat de afscheidsbrief van Jurgen die in de pers en op social media verschenen is, vals is en in de werkelijke afscheidsbrief geen enkele bedreiging staat. Dit, en louter dit, zou moeten volstaan om de wenkbrauwen te doen fronsen.


Ik volg de familie. Hoe meer ik mij in het verhaal verdiep hoe meer vragen ik heb, met de gigantische Cover up van de Dutroux Affaire en de Roze Balletten in mijn achterhoofd.

Ze kunnen er wat van in dit land op vlak van cover ups. Niet alleen in de hiervoor geciteerde affaires.. In ALLE affaires die het daglicht niet kunnen verdragen. Dat zijn er behoorlijk wat in de geschiedenis van dit land. Ik zal daar later wel eens een boekje over open doen.

Wie nieuwsgierig is en niet kan wachten : bekijk op youtube maar eens de vele video's van Carine Hutsebaut, of lees haar boeken, te beginnen met " Kleine Zondaars ".

Terug naar Jurgen.

Ik heb de idee dat zowat iedereen in dit verhaal liegt, inclusief de jager ( Nard Bouwens ) die hem gevonden heeft en uit de losse hand kon opsommen welke wapens en uitrusting Jurgen allemaal droeg en zeer eigenaardig, totaal niet over zijn toeren was van zijn vondst. Geen emoties.

Het is zeer, zeer vreemd, dat geen enkele onderzoeksjournalist noch een lid van het Parket struikelt over het narratief dat ons voorgehouden wordt en volledig haaks staat op de verklaringen van de familie en de collega's van Jurgen.


Laten we de zaken eens punt voor punt overlopen en onderzoeken zoals een CSI.


Anomalie nr1.

Volgens het narratief heeft Jurgen zichzelf van het leven beroofd met een vuurwapen. Het gebruikte pistool werd beweerdelijk op het lichaam van Jurgen aangetroffen. https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/federaal-parket-bevestigt-zelfdoding-jurgen-conings/10314851.html

Dit kan dus niet. Een schot met een pistool van het kaliber dat Jurgen schijnt gebruikt te hebben geeft een harde terugslag. Elk wapen, zelfs het lichtste, geeft trouwens een terugslag.

Als Jurgen het pistool tegen zijn hoofd heeft gehouden of de loop in zijn mond heeft gestoken waarbij de dood onmiddellijk is ingetreden, is zijn arm door de terugslag naar achter geslagen en had het wapen naast hem op de grond moeten liggen, ongeacht of hij tegen de boom zat, lag of er rechtopstaand voor stond.

Idem dito als hij zichzelf door de borst zou geschoten hebben ( hypothese die we kunnen uitsluiten want volgens de jager droeg Jurgen een kogelvrij vest, hij was gekleed in full combat tenu )


Anomalie nr.2

De foto toont de plaats waar Jurgen zichzelf van het leven heeft beroofd. Ik heb de foto uitvergroot. Zeer eigenaardig, geen enkel spoor van opgedroogde bloedspatten noch botfragmenten. De boom zou moeten volhangen, ongeacht in welke positie Jurgen zat of stond toen hij overging tot de daad. Ook in de bodem is er niets te zien.


Anomalie nr.3

Ik heb de beelden die jager Bouwens aan Der Bild schijnt verkocht te hebben, gisteren meermaals zien passeren. Ik heb ze grondig bekeken. Niet uit sensatiezucht maar om informatie te halen uit het beeldmateriaal en die is er, ten overvloede.

  • er ligt geen pistool op het lichaam van jurgen

  • er ligt links naast Jurgen een jachtgeweer met de loop naar boven; het had met de kolf naar boven moeten liggen, tenminste .. als Jurgen het effectief vast hield toen hij op de grond is gaat zitten of liggen om zichzelf te doden

  • Jurgen is rechtshandig dus dat jachtgeweer had rechts naast zijn lichaam moeten liggen

  • de positie van de armen ( volledig gestrekt ) en de handen ( met de palm naar beneden, vingers gestrekt en intact ) komt niet overeen met het profiel van iemand die zichzelf een kogel door het hoofd of het lijf heeft gejaagd

  • de positie van de benen ( volledig gestrekt en rechtervoet naar buiten gedraaid ) komt niet overeen met iemand die zichzelf gedood heeft door een kogel, maar eerder van iemand die naar deze plek versleept is

  • de positie van het lichaam plat voor de boom is ook hoogst eigenaardig; wie zich van het leven wil beroven zoekt meestal een comfortabele positie om de daad uit te voeren; zelfdoding vergt veel moed, het is geen fait divers; hier lijkt het alsof Jurgen voor de boom plat op de grond is gaan liggen met louter zijn hoofd half tegen de boom; dit is erg onwaarschijnlijk.

  • geen, sporen van bloed, bloedspatten en botfragmenten

  • geen sporen van aantasting van zijn lichaam door insecten, knaagdieren en andere dieren die leven in het bos ( waar pro memorie gejaagd wordt )

  • enkel sporen van lichaamsvocht waaruit blijkt dat hij er al even op die plek lag

  • de kleur van zijn huid ( zwart ) wijst er op dat hij al minstens 2 weken dood was, maar het volume van zijn lichaam komt dan weer niet overeen; zijn lichaam zou erg gezwollen moeten zijn door de gasvorming, maar dat is niet het geval; ook het ontbindingsproces komt niet overeen. Al deze elementen wijzen er op dat deze plek niet de locatie is waar Jurgen gestorven is; hij is op deze plek gelegd, het pistool is op zijn lichaam gelegd en het jachtgeweer is zeer amateuristisch naast hem gelegd met de kolf naar beneden ( dus zoals de drager het vast had ) Los van dit alles is het maar zeer de vraag waarom Jurgen zich zou voor de daad zou gekleed hebben in full combat tenue met kogelvrij vest en .... een zwarte bivakmuts ( ook goed zichtbaar op de beelden)

Anomalie nr.4

Dat Burgemeester Tollenaere liegt staat als een paal boven water maar er zijn ook zeer veel vragen over de initiële verklaringen van jager Bouwens die hem gevonden heeft.

Volgens hem zag Jurgen er perfect uit, helemaal perfect, hij was alleen dood. Dit klopt niet.

Hij heeft ook verklaard dat hij bij zijn eerste wandeling wel iets geroken heeft maar niets gezien; en toen hij terug gegaan is, hij door de hoge varens ( die hij met de hand getoond heeft op een hoogte van ongeveer 1 m ) 20 m naar links, 20 m naar rechts op en af gestapt is, en telkens een meter verder en dan plots tegen de voet van Jurgen is gestoten. Ook dit klopt niet.

Op de foto is duidelijk te zien, dat Jurgen op een open plek lag en niet verscholen tussen de varens. Er zijn maar een paar lage varens. Er staat zelfs geen andere boom in de onmiddellijke omgeving.


Anomalie nr.5

Er is weken lang met een gigantisch mankracht naar Jurgen gezocht. Ze hebben hem niet gevonden terwijl hij vlak bij een pad met daarnaast een groot grasveld ligt waarvan we in een eerder stadium beelden gezien hebben met geparkeerde legervoertuigen.

Plots vinden op dezelfde voormiddag 2 personen Jurgen " toevallig " door een " penetrante lijkgeur " die niemand eerder heeft opgemerkt, zelfs niet de wandelaar die er dezelfde morgen nog met zijn honden is gaan wandelen. Beide protagonisten liegen.

Het beeldmateriaal dat Der Bild heeft vrijgegeven is in zijn geheel overigens zeer eigenaardig. Zeer kort, kriskras, zeer slordig, amper een paar seconden, net voldoende voor een glimp. Er valt niet uit te sluiten dat dit bewust zo geënsceneerd is om het overlijden van Jurgen " te bewijzen " bij het grote publiek.


Het kan zijn dat Jurgen zichzelf van het leven heeft beroofd maar dan niet volgens het narratief dat men ons tracht te doen geloven.

Het kan echter even goed zijn dat de familie gelijk heeft en dat de hele zaak van meet af aan in scene is gezet.

We zullen nooit weten wat er zich hier in werkelijkheid heeft afgespeeld. We weten daarentegen wel met zekerheid dat niets van dit verhaal in overeenstemming is met de werkelijkheid.

Jurgen verdient het dat de anomalieën in het narratief aan de kaak worden gesteld. Hij kan zichzelf niet meer verdedigen maar hij spreekt ons wel nog toe. Het enige dat we moeten doen is goed kijken naar alle indicaties.


5 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en

NOODHULP ARDENNEN

We weten ondertussen allemaal dat en welke schade de overstromingen op 15-16 juli 2021 veroorzaakt hebben. Vandaag, 8 dagen later zijn in sommige gemeenten en dorpen het puin gedeeltelijk geruimd maar