Search

Stop met de doemberichten!

Aha ! Now you're talking Alexander ! Alexander De Croo


Eindelijk fluit u het clubje van "experten" terug en maant u ze aan om te stoppen met het verkondigen van hun dagelijkse portie ongefundeerde onzin dat enkel tot doel heeft de bevolking angst aan te jagen en ondertussen al geleid heeft tot zeer veel depressieven, mensen die het niet meer zien zitten en een einde willen stellen aan hun leven, zelfdodingen, angstremmers, slaappillen, meer alcohol en drugsverbruik, meer ... en meer...


Zoals Bouchez (MR ) terecht stelt zijn de " experten " mandatarissen van de overheid. De regering is aansprakelijk voor wat haar mandatarissen zeggen en doen in hun professionele hoedanigheid die zij te pas en onpas misbruiken om hun persoonlijke mening (niet deze van de overheid ) te verkondigen.


Nu moet u nog de volgende stap zetten en ook de media gebieden om deze " experten " niet meer dagelijks in hun tv studio te laten opdraven maar te handelen volgens de 4 pijlers van de Code Gedragsjournalistiek : objectieve, correcte berichtgeving, in de juiste context, geen halve waarheden en volle leugens, tegensprekelijke debatten, een platform geven aan alle meningen, stoppen met zeer eenzijdige extreem negatieve berichtgeving.

Anders gezegd : stop ook de doemberichtgeving door de media (*)


(*) want anders moeten wij, het volk, de Belgische Staat en de Mediahuizen dagvaarden, om op straffe van een dwangsom te horen verplichten om te doen wat zij verondersteld zijn te doen.

Wij zijn geduldig, we zijn braaf maar genoeg is genoeg.

https://www.hln.be/.../alweer-haar-in-de-boter-tussen.../...0 comments

Recent Posts

See All

UPDATE NOODHULP ARDENNEN

24.07.2021 13.00 uur We moeten de actie van morgen 25.07. uitstellen. De Gouverneur van Luik heeft geadviseerd om te evacueren. De stuwdam van Eupen wordt vandaag terug open gezet omdat er vandaag en